Hem > Hälsa och sjukdomar > Mäns hälsa > Trång förhud (fimos)

Trång förhud (fimos)

Trång förhud hos barn är vanligt och brukar inte räknas som något sjukligt. Men om förhuden fortfarande är trång när barnet blir äldre, eller om du som vuxen får en trängre förhud, kan tillståndet behöva behandlas.

Sök vård för trång förhud (fimos)Öppet alla dagar, dygnet runt.

Vad innebär det att ha trång förhud?

När förhuden är för trång går den inte att dra tillbaka helt. Det här är mycket vanligt hos små barn, men hos dem brukar det sällan utgöra något bekymmer. Tillståndet växer bort under de första levnadsåren. Om ett större barn eller en vuxen har för trång förhud kan det orsaka problem. Dels kan det vara svårt att hålla rent ordentligt, något som kan leda till förhudsinflammation, och dels kan den trånga förhuden orsaka smärta och obehag vid erektion. I värsta fall fastnar den trånga förhuden bakom ollonet och går inte att dra tillbaka. Då finns det risk för att blodcirkulationen i området stryps, och att vävnaderna i förhud och ollon ska ta skada. 

Trång förhud kallas med en medicinsk term för fimos, och om förhuden fastnar bakom ollonet kallas det för parafimos. 

Vad finns det för orsaker till trång förhud?

Trång förhud kan vara medfött eller en följd av inflammation och ärrbildning. 

Nästan alla pojkar föds med sammanväxningar mellan förhuden och ollonet. Då är det svårt att dra tillbaka förhuden, och det är viktigt att inte försöka, eftersom det annars kan ge upphov till skador i förhud och ollon. Efterhand som sammanväxningarna försvinner blir förhuden lösare och vidare. Hos de flesta barn går förhuden att dra tillbaka helt när de är 3 år gamla. Hos några kan trång förhud finnas kvar längre, och ibland kan tillståndet behöva behandlas för att inte leda till komplikationer. 

Inflammation och ärrbildning kan uppträda i alla åldrar och medföra att förhuden till sist blir för trång. Ärrvävnad är inte lika elastisk som intakt hud, och den gör huden tjockare och stramare. Några vanliga orsaker till inflammation och ärr i förhud och ollon är:

 • Små sprickor i förhuden. Småsprickor kan uppstå om du till exempel är för kraftfull när du drar tillbaka förhuden. Även tänjning kan ge upphov till mikroskopiska skador och sprickor. När sprickorna läker uppkommer små ärr.

 • Balanit, det vill säga inflammation i förhud och/eller ollon. Balanit kan ha många orsaker, men beror i de flesta fall på antingen överdriven eller otillräcklig rengöring. 

 • Lichen sclerosus, som är en kronisk inflammatorisk hudsjukdom. Tillståndet är ovanligt, men påvisas oftare hos män som behöver opereras för trång förhud. 

Vilka är symptomen vid trång förhud?

Små barn med trång förhud brukar sällan ha några besvär, så länge inte förhuden dras tillbaka med våld. Då kan skador och smärta uppkomma. Det är vanligare att större barn och vuxna har problem om de har trång förhud.

När symptom uppträder kan det till exempel vara att:

 • Förhuden fylls upp med urin i samband med att du kissar.

 • Strålen blir påverkad (smal, avbruten) när du kissar.

 • Det gör ont vid erektion.

 • Det gör ont att onanera eller ha samlag. 

 • Förhudsöppningen har en vit ring.

Tecken på parafimos:

 • Svullen förhud som sitter fast bakom ollonet och inte går att föra tillbaka. 

 • Efterhand svullnad, rodnad och smärta i ollonet. 

Obs - vid parafimos ska vården uppsökas akut.

Undersökning och behandling

Diagnosen fimos kan oftast ställas utifrån det typiska symptomet att det inte går att föra tillbaka förhuden över ollonet. Ibland kan det finnas andra orsaker till detta, som till exempel att penissträngen (frenulum) är för kort. Läkaren brukar kunna avgöra vad som är den underliggande orsaken vid en fysisk undersökning. 

Det finns olika behandlingar för trång förhud. Många blir hjälpta av att smörja på kortisonsalva på det trånga området. Detta gör att huden gradvis blir tunnare och lättare kan tänjas. Om inte behandlingen med salva och tänjning hjälper tillräckligt kan förhuden åtgärdas kirurgiskt. Då kan antingen förhudsöppningen vidgas lite, eller så avlägsnas förhuden helt och hållet. 

När bör jag söka vård?

Om du har fått trång förhud som vuxen bör du kontakta sjukvården. 

Ett barn med trång förhud behöver bli undersökt av läkare om:

 • Förhuden fortfarande är trång när barnet börjar skolan.

 • Det finns tecken på förhudsinflammation. 

 • Om barnet har svårt att kissa, eller bara har en svag stråle.

Obs - om förhuden har fastnat bakom ollonet, och inte går att föra fram igen, ska vård uppsökas akut. 

Sök vård för trång förhud (fimos)

 • Öppet dygnet runt

 • Kort väntetid

 • Kostnadsfritt för barn

 • 95% patientnöjdhet

 • Vård i appen och på webben

★★★★★

4.8 av 5 i betyg på App Store

Sök vård för trång förhud (fimos)

Vad kan jag göra själv?

För att undvika fimos som beror på inflammation och infektion är det viktigt att:

 • Hålla god - men inte överdriven - hygien. Det räcker med att dra förhuden tillbaka över ollonet när du är i duschen eller badet, och skölja med vatten. Förhuden ska sedan föras hela vägen fram över ollonet igen.

 • Använda kondom vid nya eller tillfälliga sexuella kontakter. Klamydia och andra könssjukdomar kan ibland orsaka förhudsinflammation.

 • Vara försiktig med ditt barns förhud. Under de första åren sitter förhuden fast mot ollonet. Så länge barnets förhud inte går att dra tillbaka med lätthet finns det risk för att den ska få skador och sprickor om den hanteras för kraftfullt.

Hur kan Min Doktor hjälpa?

Om du vill ha en bedömning av din egen eller ditt barns förhud kan du kontakta Min Doktor. Vi hjälper dig få en diagnos och ger dig råd om hur du ska gå vidare. 

Publicerad:

2023-02-02

Senast uppdaterad:

2024-03-12

Författare:

Boel Sandros, Medicinsk skribent, Min Doktor

Faktagranskad av:

Hans Lindholm, Legitimerad läkare, Min Doktor