Så funkar ett digitalt vårdbesök
Svara på frågor om dina besvär.
Fyll i din hälsoprofil.
Starta ditt besök.
Få hjälp av vår vårdpersonal.
Betala efter besöket.
Patientavgift för ett läkarbesök
100 kr
Kostnadsfritt för barn (0 - fyller 19 i år) och äldre (över 84 år).
Frikort gäller.
Observera att kostnaden kan ändras om du behöver träffa annan vårdpersonal än förväntat eller komma på återbesök.

Förhudsinflammation

Både barn och vuxna kan drabbas av inflammation i förhuden. Intensivt tvättande och trång förhud är ett par av de faktorer som kan bana vägen för förhudsinflammation.

Vad är förhudsinflammation?

Inflammation i ollon och förhud kallas med en medicinsk term för balanit, eller balanopostit. Tillståndet är vanligare hos män som inte är omskurna, och framför allt hos de som har trång förhud (fimos). Vid balanit blir den tunna, känsliga huden på ollonet röd, öm och svullen. Beroende på vad som har orsakat inflammationen kan flera andra symptom förekomma, som sveda, klåda eller flytning från urinröret.

Balanit är i sig inte en smittsam sjukdom, men tillståndet kan ibland vara ett symptom på en könssjukdom, som till exempel gonorré eller klamydia.

Vad orsakas förhudsinflammation av?

Hos vuxna uppkommer förhudsinflammation ofta på grund av olämplig hygien – såväl överdrivet tvättande som otillräcklig rengöring. När huden är irriterad ökar risken för att bakterier och svampar ur den normala hudfloran ska orsaka infektion, vilket i sin tur förvärrar besvären. Ibland kan dock förhudsinflammation ha andra orsaker. Här är några av de faktorer som kan leda till balanit och balanopostit:

 • Bristfällig hygien som gör att beläggning kan ansamlas innanför förhuden och irritera det känsliga området.

 • Överdriven rengöring eller tvätt med uttorkande tvål, vilket är retande för huden.

 • Allergiska reaktioner mot till exempel spermiedödande medel eller latex. I ovanliga fall uppkommer balanit på grund av en överkänslighetsreaktion mot läkemedel.

 • Annan sjukdom. Ibland är balanit ett tidigt tecken på diabetes. Hudsjukdomar som psoriasis och lichen sclerosus kan även påverka förhud och ollon. Balanit kan också uppträda i samband med reaktiv artrit, som är en ovanlig följdsjukdom efter bakterieinfektion. I sällsynta fall kan förändringar på ollonet vara tecken på peniscancer eller ett förstadium till cancer.

 • Fimos, trång förhud, är vanligast hos barn men förekommer även hos vuxna. När förhuden är trång är det svårare att hålla rent. Återkommande eller kronisk balanit kan med tiden leda till att förhuden blir trängre eller får sammanväxningar.

 • Könssjukdomar som gonorré och klamydia kan yttra sig med förhudsinflammation, sveda och flytning från urinröret. Genital herpes kan ge upphov till blåsor, sår och rodnad.

Vilka är symptomen vid förhudsinflammation?

Symptomen vid förhudsinflammation kan variera något beroende på vad orsaken är. De kan vara mer uttalade om det finns en sekundärinfektion med svampar eller bakterier. Du kan ha ett eller flera av följande symptom:

 • Spänd och blank hud på ollonet

 • Rodnad och svullnad kring ollonet

 • Klåda, sveda, ömhet eller irritation kring ollonet

 • Dålig lukt

 • Förhuden är trång/går inte att dra tillbaka helt

 • Grynig, vit beläggning innanför förhuden

 • Plitor och knottror

 • Sår eller blåsor

 • Flytning från urinröret

 • Sveda när du kissar

 • Svullna lymfknutor i ljumskarna

Undersökning och behandling

Ofta kan diagnosen ställas utifrån de kliniska symptomen. Ibland behövs provtagning från den drabbade huden för att leta efter bakterier, svampar eller smittsamma sjukdomar.

Förhudsinflammation kan ofta gå över med egenvård, men ibland behövs receptbelagda läkemedel. Om det finns något underliggande tillstånd, behandlas detta.

När bör jag söka vård?

Kontakta vården om du har ont i ollonet, sår på ollonet eller i förhuden, rodnad, sveda eller andra av symptomen på balanit, och symptomen inte går över inom en vecka med egenvård. Sök vård akut om du har trång förhud, som har fastnat bakom ollonet.

Skärmdumpar av Min Doktors mobila app
Min Doktors app – din vårdcentral i mobilen
Tryggt och säkert med BankID
Recept direkt i appen
Över 3 miljoner patientbesök
4,8 av 5 betyg på App Store
Ladda ner appen

Vad kan jag göra själv?

Du kan komma långt med egenvård vid förhudsinflammation:

 • Tvätta lagom. Rengör med ljummet vatten, fysiologisk koksaltlösning eller mild intimtvätt (finns att köpa på apoteket) en gång om dagen. Dra tillbaka förhuden helt för att komma åt att rengöra ordentligt. (Obs – undvik att dra tillbaka förhuden på barn under 5 år, eftersom den då riskerar att skadas.)

 • Om huden är torr, kan du smörja med babyolja efter tvätt.

 • Bär löst sittande kläder.

Hur kan Min Doktor hjälpa?

Om du har besvär från förhud eller ollon, som inte blir bättre inom några dagar med egenvård, kan du kontakta Min Doktor. Vi hjälper dig med diagnos och behandling, eller remitterar dig till en fysisk mottagning om vi bedömer att du behöver utredas vidare.

Vi samarbetar med
Apotek Hjärtat logotypSkandia logotypUnilabs logotypSynlab Synlab