Hem > Hälsa och sjukdomar > Övrigt > Klamydia

Klamydia

Könssjukdomen klamydia är utbredd i både Sverige och resten av världen. Många märker inte att de blivit smittade, medan andra får kännbara symptom som flytning, ömhet och sveda i urinrör eller underliv.

Sök vårdÖppet alla dagar, dygnet runt.

Vad är klamydia? 

Klamydia är en av världens vanligaste könssjukdomar. I Sverige omfattas klamydia av smittskyddslagen, och här rapporteras över 30.000 fall in varje år. Bakterien som orsakar klamydia heter Chlamydia trachomatis.

Över hälften av de smittade får mycket lindriga symptom eller inga symptom alls. Hos vissa kan dock infektionen leda till påtagliga besvär, med bland annat inflammation i äggledare, livmoder eller bitestiklar. Klamydia kan dessutom orsaka infertilitet, med eller utan föregående symptom.

Klamydiabakterien kan finnas kvar länge i kroppen, uppemot ett år. Under denna tid finns det risk för att smittan ska spridas vidare till andra, oavsett om den smittade har symptom eller ej.

Hur smittar klamydia?

Klamydia är en sexuellt överförbar infektion. Bakterien kan finnas i slemhinnor i underliv, urinrör, ändtarm, svalg och ögon. Smittspridning sker framför allt vid vaginalt eller analt samlag utan kondom, samt vid oralsex. Det finns även risk för att bakterien ska överföras från mor till barn i samband med förlossning. Det är ingen fara att använda samma toalett som någon som är smittad, däremot kan sekret på sexleksaker, fingrar och liknande utgöra en smittrisk.

Symptom vid klamydia

Över hälften av de smittade märker inte av några symptom alls. Inkubationstiden, det vill säga tidsrymden mellan infektionstillfälle och eventuella symptom, är vanligtvis några dagar upp till någon vecka. Ibland visar sig inte symptomen förrän flera veckor efter smittotillfället.

Följande symptom kan förekomma vid klamydiainfektion:

 • Det kliar, ömmar eller svider när du kissar (dysuri). Besvären kan komma och gå.

 • Du kan ha täta urinträngningar - det känns som att du behöver kissa ofta.

 • Både män och kvinnor kan få flytning från urinröret. Flytningen är oftast sparsam och genomskinlig, men den kan ibland vara grumlig.

 • Kvinnor kan ha flytningar från underlivet såväl som mellanblödningar. Det är vanligt att blödningen uppträder i samband med samlag.

 • Män kan få bitestikelinflammation, med ömhet och svullnad i ena bitestikeln, eller ibland båda.

 • Ömhet i nedre delen av magen.

 • Ömhet kring ändtarmen, eventuellt flytning från ändtarmen.

 • Röda, svidande ögon och ökat tårflöde. Vissa varianter av Chlamydia trachomatis kan även ge upphov till blindhet (trakom).

 • Nyfödda barn som smittats under förlossningen kan få ögoninflammation och lunginflammation.

Infektionen kan finnas kvar även efter att eventuella sjukdomssymptom har gått över.

Hur ställs diagnos?

Diagnosen klamydia ställs genom att klamydiabakteriens DNA (arvsmassa) påvisas i prov från slidväggen eller i urinprov.

Smittspårning vid klamydia

Eftersom klamydia klassas som en allmänfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen finns det vissa regler för hur du ska agera om du är smittad:

 • Du behöver informera en smittspårare om vem/vilka du har haft sex med det senaste året. De personer du har uppgett blir kontaktade vid smittspårningen och uppmanas att testa sig. De får inte veta att det är du som har lämnat uppgifterna.

 • Du får inte riskera att smitta någon annan med klamydia, vilket innebär att du inte bör ha sex innan du är färdigbehandlad. 

 • Du är skyldig att komma på återbesök hos läkare om du blir kallad.

Behandling vid klamydia

Infektion med Chlamydia trachomatis behandlas med antibiotika. Behandlingstidens längd bestäms utifrån hur svår infektionen är.

Sök vård

 • Öppet dygnet runt

 • Kort väntetid

 • Kostnadsfritt för barn

 • 95% patientnöjdhet

 • Vård i appen och på webben

★★★★★

4.8 av 5 i betyg på App Store

Sök vård

Vad kan jag göra själv?

Det finns inget vaccin mot klamydia, utan den bästa förebyggande åtgärden är att alltid använda kondom eller motsvarande skydd vid nya eller tillfälliga sexuella kontakter. Om du har haft oskyddat samlag med en ny person bör du göra ett klamydiatest, även om du inte upplever några symptom. 

Observera att det finns flera andra sexuellt överförbara sjukdomar som du kan smittas av vid oskyddat sex. Utöver klamydia rekommenderas du att testa dig för bland annat gonorré.

Gör ett klamydiatest

Ungdomsmottagningar, vårdcentraler samt hud- och könsmottagningar erbjuder kostnadsfri testning för klamydia och andra könssjukdomar. Du kan även beställa hem gratis självtest hos din region via 1177.se.

Dynamic Code och andra privata laboratorier har klamydiatester till försäljning online. Om du använder dig av Dynamic Codes självtest och får ett positivt provsvar kan Min Doktor hjälpa dig med behandlingen.

När bör jag söka vård?

Om du har haft sex utan kondom och upplever sveda när du kissar, flytning, mellanblödning eller andra av symptomen ovan, bör du söka vård. Om du inte har några sjukdomssymptom, men ditt test visar att du är smittad med klamydia, ska du också kontakta sjukvården.

När kan Min Doktor hjälpa?

Om du har använt Dynamic Codes självtest för klamydia och resultatet visar att du är smittad, kan du kontakta Min Doktor. Vi tar hand om smittspårningen och ser till att du får rätt behandling. 

Publicerad:

2022-03-08

Senast uppdaterad:

2024-01-22

Författare:

Boel Sandros, Medicinsk skribent, Min Doktor

Faktagranskad av:

Loreto Ferrada, Specialistläkare i dermatologi och venereologi, Min Doktor