Så funkar ett digitalt vårdbesök
Svara på frågor om dina besvär.
Fyll i din hälsoprofil.
Starta ditt besök.
Få hjälp av vår vårdpersonal.
Betala efter besöket.
Patientavgift för ett läkarbesök
100 kr
Kostnadsfritt för barn (0 - fyller 19 i år) och äldre (över 84 år).
Frikort gäller.
Observera att kostnaden kan ändras om du behöver träffa annan vårdpersonal än förväntat eller komma på återbesök.

Bitestikelinflammation

Inflammation i bitestikeln beror i de allra flesta fall på en bakterieinfektion. Bitestikelinflammation är den vanligaste orsaken till smärta i pungen hos vuxna.

Vad är bitestikelinflammation (epididymit)?

Bitestikeln sitter i anslutning till testikeln, som ett rörformigt organ som löper längs testikelns baksida. I bitestikeln genomgår spermierna flera utvecklingsfaser, för att sedan lagras i bitestikelsvansen i väntan på ejakulation. Bitestikelsvansen övergår i sädesledaren, som i sin tur mynnar i urinröret.

Bitestikeln kallas även för epididymis (från grekiskans ord för "bredvid testiklarna"), och bitestikelinflammation heter epididymit.

Inflammation i bitestikeln brukar märkas genom att området kring ena testikeln blir ömt och svullet. Oftast är det bara ena bitestikeln som är drabbad, men i cirka 10 procent av fallen är inflammationen dubbelsidig. Obehandlad bitestikelinflammation riskerar att spridas till testikeln. Det finns också risk för komplikationer som infertilitet och kronisk smärta.

Vad orsakas bitestikelinflammation av?

När bitestikeln är inflammerad brukar det bero på att bakterier har tagit sig dit via urinröret. Hos män under 40 som är sexuellt aktiva, handlar det ofta om klamydia- eller ibland gonorrébakterier. Hos äldre män är bitestikelinflammation ofta sekundär till (en följd av) urinvägsinfektion.

Unga pojkar kan också få bitestikelinflammation, men det är mindre vanligt. Orsaken brukar då vara att pungen utsatts för återkommande, repetitiva rörelser, som vid löpning eller hoppande.

Förr var virussjukdomen påssjuka en vanlig orsak till inflammation i bitestiklar och testiklar, men sedan påssjukevaccinet inkluderades i barnvaccinationsprogrammet har detta virus blivit mycket ovanligt.

Vilka är symptomen vid bitestikelinflammation?

Symptomen utvecklas i de flesta fall över ett par dagar, men de kan också uppkomma snabbt, på mindre än ett dygn. När symptomen kommer på bara några timmar kan det vara svårt att avgöra om de beror på bitestikelinflammation eller pungvred (testistorsion).

Många med bitestikelinflammation har samtidigt en inflammation i urinröret (uretrit).

Det här är de vanligaste symptomen:

  • Inledningsvis kan det göra ont i sidan. Smärtan förflyttar sig så småningom ner till pungen.

  • Ömhet, tyngdkänsla och svullnad i ena halvan av pungen. Vid dubbelsidig epididymit är hela pungen svullen och öm.

  • Smärta långt ner i magen

  • Feber och sjukdomskänsla

  • Flytning från urinröret

  • Täta urinträngningar (att behöva kissa oftare)

  • Sveda i urinröret

Undersökning och behandling

Ofta går det att ställa diagnosen epididymit utifrån din sjukdomshistoria, dina symptom och en manuell undersökning av pungen, men ultraljudsundersökning och blodprover kan också behövas. Om du har fått akut uppkommen smärta och svullnad i ena halvan av pungen, kan det vara svårt att helt utesluta pungvred, och i så fall kan du få en akutremiss till en kirurgmottagning på sjukhus.

Om du har bitestikelinflammation, får du lämna urinprov. Urinen används för att undersöka vilken bakterie som har orsakat infektionen. Genom en bakterieodling går det att ta reda på om det är en urinvägsinfektion som är den underliggande orsaken, och i så fall vilken bakterie det är fråga om. Om du är sexuellt aktiv, görs laboratorieanalyser för påvisande av klamydia respektive gonorré.

Bitestikelinflammation behandlas med antibiotika. Ofta inleds behandlingen i samband med läkarbesöket. Eftersom olika bakterier bekämpas med olika slags antibiotika, kan din medicinering komma att ändras efter att analysresultaten är färdiga. Du kan även få smärtstillande, antiinflammatorisk medicin.

Skärmdumpar av Min Doktors mobila app
Min Doktors app – din vårdcentral i mobilen
Tryggt och säkert med BankID
Recept direkt i appen
Över 3 miljoner patientbesök
4,8 av 5 betyg på App Store
Ladda ner appen

Vad kan jag göra själv?

Om du har tecken på bitestikelinflammation, ska du inte dröja med att söka vård. För att undvika att få bitestikelinflammation bör du tänka på att alltid använda kondom vid nya eller tillfälliga sexuella kontakter.

När bör jag söka vård?

Sök vård om du har tecken på bitestikelinflammation, som till exempel ont i pungen, ömhet och svullnad i pungen, eller sveda när du kissar. Om du plötsligt får en intensiv smärta i ena testikeln, ska du söka vård akut.

Hur kan Min Doktor hjälpa?

Om du har tecken på bitestikelinflammation, behöver du bli undersökt på en fysisk mottagning. Min Doktor kan hjälpa dig med rådgivning om du vill ha hjälp med att bedöma dina symptom, men vi kan inte ställa diagnos eller ge dig behandling.

Vi samarbetar med
Apotek Hjärtat logotypSkandia logotypUnilabs logotypSynlab Synlab