Hem > Hälsa och sjukdomar > Mäns hälsa > Vattenbråck

Vattenbråck

Vattenbråck är en vanlig orsak till svullen pung. Det kan vara medfött eller uppkomma i vuxen ålder. Vattenbråck är inte farligt, men det är viktigt att få pungen undersökt hos läkare.

Sök vård för vattenbråckÖppet alla dagar, dygnet runt.

Vad är vattenbråck?

Ett vattenbråck är en ofarlig vätskeansamling i ena halvan av pungen. Tillståndet, som även kallas hydrocele, är i ovanliga fall dubbelsidigt. Större vattenbråck kan ibland ge obehag i form av tyngdkänsla och ömhet.

Det finns också andra orsaker till svullnader i pungen. Därför är det viktigt att få svullnaden undersökt av läkare för rätt diagnos. 

Hur uppkommer vattenbråck?

Vattenbråck kan vara medfödda eller utvecklas senare i livet. 

Medfött (primärt) vattenbråck

Under fosterutvecklingen vandrar testiklarna från bukhålan till pungen genom en passage som kallas inguinalkanalen. Runtom varje testikel finns ett par lager av bukhinna som följt med testikeln ner genom kanalen.

Normalt ska öppningen i bukhålan slutas efter att testikeln har vandrat ner, men ibland finns det kvar en öppen förbindelse. Då kan vätska från bukhålan passera till pungen, och ansamlas mellan hinnorna. 

Den här typen av hydrocele kan fluktuera i storlek, till exempel vara mindre på morgonen än det var kvällen innan. Ett medfött vattenbråck växer ofta bort före 2 års ålder, men hos en del pojkar blir det kvar och kan successivt växa sig större. 

Förvärvat (sekundärt) vattenbråck

Om du får vattenbråck i vuxen ålder är det för att vätskeproduktionen i hinnorna runt testikeln har ökat, eller för att avrinningen av vätska har försämrats.

Lite vätska behövs för att motverka friktion mellan hinnorna, men i vissa situationer kan det bildas större mängder vätska, nämligen vid inflammation, infektion och trauma. Hydrocele kan då vara ett tecken på bitestikelinflammation eller testikelinflammation, eller vara en komplikation efter operation. I andra fall kan det vara absorptionen eller avrinningen av vätska som är försämrad, till exempel om ett lymfkärl från pungen har blivit blockerat. 

Vad är symptomen vid hydrocele?

Mindre vattenbråck orsakar sällan några besvär, men större vätskemängder gör att pungen blir stor och utspänd, vilket kan kännas obehagligt. Vattenbråck kan ge följande symptom: 

  • Ömhet i pungen

  • Svullnad i pungen

  • Tyngdkänsla i pungen

Undersökning 

Diagnosen vattenbråck ställs genom en fysisk undersökning av pungen. Läkaren känner på pung och testiklar när du står upp och ligger ner, och lyser med en lampa mot pungen. Du kan bli ombedd att hosta – om vattenbråcket påverkas när du hostar, talar det för att det finns en öppen passage till bukhålan.

Ibland behövs ytterligare undersökningar för att utesluta andra orsaker till svullnaden. Då kan du få pungen undersökt med ultraljud, eller lämna blodprov och urinprov för analys. 

Hur behandlas vattenbråck?

Ett vattenbråck behöver inte alltid behandlas. Hos barn kan det växa bort under de första levnadsåren, och hos vuxna kan vätskeansamlingen försvinna om den underliggande orsaken åtgärdas.

Ett hydrocele som inte försvinner av sig själv måste inte heller behandlas om det inte orsakar besvär. Stora vattenbråck kan åtgärdas genom att tömma ut vätskan och injicera ett medel som får hinnorna att löda ihop sig. De kan också opereras bort.

När bör jag söka vård?

Det finns andra tillstånd som kan förväxlas med vattenbråck och som behöver behandlas annorlunda. Dit hör exempelvis ljumskbråck, bitestikelinflammation och testikeltumör. Därför bör du alltid söka vård när du upptäcker en svullnad i pungen.

Om svullnaden har kommit plötsligt och du samtidigt har mycket ont, ska du söka vård akut. 

Sök vård för vattenbråck

  • Öppet dygnet runt

  • Kort väntetid

  • Kostnadsfritt för barn

  • 95% patientnöjdhet

  • Vård i appen och på webben

★★★★★

4.8 av 5 i betyg på App Store

Sök vård för vattenbråck

Vad kan jag göra själv?

Det finns inte så mycket du själv kan göra för att förebygga vattenbråck. Det viktigaste är att du får pungen undersökt av läkare. Om du besväras av tyngdkänsla, kan du använda suspensoar eller kalsonger som ger extra stöd.

Ta gärna för vana att undersöka pungen regelbundet, så att du tidigt kan upptäcka eventuella förändringar.

Hur kan Min Doktor hjälpa?

Om du har hittat en svullnad eller annan avvikelse i pungen, behöver du få den undersökt på en fysisk klinik. Min Doktor kan hjälpa dig med en första bedömning och vägleda dig i hur du ska gå vidare, men vi kan inte ställa diagnos eller ge behandling.

Publicerad:

2023-02-13

Senast uppdaterad:

2024-01-22

Författare:

Boel Sandros, Medicinsk skribent, Min Doktor

Faktagranskad av:

Hans Lindholm, Legitimerad läkare, Min Doktor