Så funkar ett digitalt vårdbesök
Svara på frågor om dina besvär.
Fyll i din hälsoprofil.
Starta ditt besök.
Få hjälp av vår vårdpersonal.
Betala efter besöket.
Patientavgift för ett läkarbesök
100 kr
Kostnadsfritt för barn (0 - fyller 19 i år) och äldre (över 84 år).
Frikort gäller.
Observera att kostnaden kan ändras om du behöver träffa annan vårdpersonal än förväntat eller komma på återbesök.

Testikelinflammation

Testikelinflammation är ett ovanligt tillstånd som ibland kan uppträda i samband med andra sjukdomar. Om du plötsligt får väldigt ont i en testikel är det viktigt att snabbt söka vård - det kan även vara symptom på pungvred.

Vad är testikelinflammation (orkit)?

Testikelinflammation innebär att ena eller båda testiklarna har blivit inflammerade, vanligen på grund av en infektion med bakterier eller virus. Tillståndet kallas med en medicinsk term för orkit. Numera är orkit sällsynt, men innan barn började vaccineras mot påssjuka var det relativt vanligt. Påssjukeviruset har nämligen lätt för att orsaka infektion och inflammation i testiklarna. 

Idag är den vanligaste orsaken till testikelinflammation att en bakterieinfektion har spridit sig från bitestikeln eller urinvägarna. Som regel är det bara ena testikeln som är drabbad, men dubbelsidig inflammation förekommer också. 

Vid testikelinflammation kan du få väldigt ont i pungen, och symptomen kan utvecklas snabbt. Det är viktigt att söka vård så snart som möjligt, inte minst då plötslig smärta i pungen också förekommer vid pungvred

Vad orsakas testikelinflammation av?

I de allra flesta fall beror testikelinflammation på att en bakterieinfektion har spridit sig från närliggande vävnader, det vill säga bitestikeln eller urinvägarna. Hos en person som är ovaccinerad mot påssjuka finns det även risk för att påssjukevirus ska orsaka testikelinflammation. 

Det här är de vanligaste orsakerna till testikelinflammation:

 • Infektion i urinvägar och/eller prostata. Flera olika bakterier kan orsaka infektion i urinvägarna, med risk för spridning till bitestiklar och testiklar.

 • Könssjukdomar som klamydia och gonorré, vilka kan orsaka bitestikelinflammation.

 • Virussjukdomar som bland annat påssjuka, röda hund och mässling. 

I sällsynta fall tros orkit ha en autoimmun bakgrund (när det egna immunförsvaret riktas mot kroppens egna vävnader) och ibland hittas ingen underliggande orsak (idiopatisk orkit). 

Vilka är symptomen vid testikelinflammation?

Testikelinflammation/orkit brukar i typiska fall kännetecknas av påtaglig smärta i ena testikeln, sjukdomskänsla, feber och eventuellt frossa. En del har samtidigt symptom på bitestikelinflammation (epididymit) eller urinvägsinfektion. Följande symptom kan förekomma vid testikelinflammation: 

 • Ont i en testikel. Smärtan kan vara måttlig till svår, och den kan efterhand kännas i hela pungen. 

 • Rodnad, svullnad och ömhet i pungen. 

 • Feber och eventuellt frossa. 

 • Sjukdomskänsla och trötthet.

 • Ibland illamående och kräkningar.

Beroende på vad den underliggande orsaken är kan du också ha symptom som exempelvis flytning från urinröret, sveda när du kissar eller inflammerade spottkörtlar (påssjuka).

Undersökning och behandling

När du söker vård för misstänkt testikelinflammation gör läkaren en fysisk undersökning av pungen och testiklarna. Du kan även få genomgå en ultraljudsundersökning. Det är viktigt att fastslå att testikelsmärtan inte beror på testikelvridning, och i vissa fall behövs en operation för att diagnosen ska vara helt säker.

Vid testikelinflammation analyseras som regel ett urinprov för att ta reda på vilken bakterie som orsakar infektionen. Då görs både bakterieodling för att påvisa urinvägsinfektion, samt specifika analyser för att hitta klamydia- och gonorrébakterier. Du kan också få lämna ett blodprov, där snabbsänkan (CRP) mäts. Snabbsänka är en inflammationsmarkör som stiger vid akut inflammation och infektion.

När inflammationen beror på en bakterieinfektion behandlas den med antibiotika, men om det är ett virus som är orsaken får tillståndet självläka. Du kan få smärtstillande och febernedsättande läkemedel för att mildra symptomen.

När bör jag söka vård?

Akut insättande testikelsmärta ska undersökas så snart som möjligt. Uppsök en jouröppen mottagning eller akutmottagning om du får ont i pungen, oavsett om du har feber och sjukdomskänsla eller inte. 

Skärmdumpar av Min Doktors mobila app
Min Doktors app – din vårdcentral i mobilen
Tryggt och säkert med BankID
Recept direkt i appen
Över 3 miljoner patientbesök
4,8 av 5 betyg på App Store
Ladda ner appen

Vad kan jag göra själv?

Om du har tecken på testikelinflammation ska du inte dröja med att söka läkarvård. Har du redan fått diagnosen orkit och vill lindra symptomen kan du prova följande:

 • Lägg varma eller kylande omslag om pungen.

 • Vila mycket. Det kan vara skönare att ligga ner än att sitta, eftersom det avlastar pungen.

 • Använd suspensoar eller underkläder som ger extra stöd.

För att förebygga orkit är det viktigt att:

 • Undvika att bli smittad av en könssjukdom. Använd alltid kondom vid sex med nya eller tillfälliga partners.

 • Se till att vara vaccinerad mot påssjuka.

 • Söka vård om du har tecken på urinvägsinfektion, som till exempel täta urinträngningar eller sveda när du kissar.

Hur kan Min Doktor hjälpa?

Testikelinflammation är ett tillstånd som måste utredas och behandlas på en fysisk mottagning. Om du har ömhet eller svullnad i pungen kan du vända dig till Min Doktor för en första bedömning. Vid misstanke om att du kan ha testikelinflammation kommer vi att hänvisa dig vidare.

Obs - vid akut, svår smärta i pungen ska du söka fysisk vård så snart som möjligt. 

Vi samarbetar med
Apotek Hjärtat logotypSkandia logotypUnilabs logotypSynlab Synlab