Hem > Hälsa och sjukdomar > Mäns hälsa > Pungvred

Pungvred

De flesta som drabbas av pungvred är under 25 år, men du kan även råka ut för det senare i livet. Om du får akut, svår smärta i pungen, ska du uppsöka vården så snart som möjligt.

Sök vård för pungvredÖppet alla dagar, dygnet runt.

Vad är pungvred?

Pungvred innebär att ena testikeln har vridit sig runt sin egen axel. Då blir också sädessträngen omvriden, vilket leder till att blodförsörjningen stryps.

Pungvred är ett akut tillstånd. Om inte testikeln snabbt roteras tillbaka, finns det risk för att vävnaden dör på grund av syrebrist. Andra namn för pungvred är testikelvridning, testistorsion och funikeltorsion.

De flesta som drabbas av pungvred är i puberteten, men tillståndet förekommer även hos yngre barn och ibland hos vuxna. En form av testikelvridning kan ske redan under fosterutvecklingen eller uppträda hos spädbarn.

Om du plötsligt får svår smärta i pungen, är det viktigt att du söker vård så snabbt som möjligt, eftersom det kan vara ett tecken på testikelvridning. 

Hur uppkommer pungvred?

En förutsättning för att testikeln ska kunna rotera runt sig själv är att den hänger relativt fritt i pungen. Det kan hända om du har så kallad klockkläppsanomali, en medfödd anatomisk avvikelse. Testikeln kan till exempel vridas i samband med fysisk aktivitet. Det är också vanligt att omvridningen sker nattetid. Sädessträngen (funikeln) går mellan testikelns övre pol och ljumsken. Den innehåller blodkärl, nerver och sädesledare, och när den vrids om blir de här strukturerna klämda. Följden blir att testikelns blodförsörjning snörs av, vilket snabbt kan leda till vävnadsskada.

Mer sällsynta orsaker till testikelvridning är trauma och testikeltumör.

Vad är symptomen?

Symptomen på pungvred kommer som regel plötsligt, men hos mindre barn kan besvären ibland komma och gå. Det kan eventuellt förklaras av att testikeln bara är delvis omvriden och vrids tillbaka spontant.

Typiska symptom vid testikelvridning är:

  • Plötslig, intensiv smärta i pungen

  • Smärta i nedre delen av magen

  • Illamående och kräkningar

  • Ena testikeln är öm och svullen

  • Ena testikeln hänger mer horisontellt och lite närmare kroppen

Undersökning och behandling

Läkaren kan ibland ställa diagnosen genom att undersöka pungen och testiklarna när du står upp och när du ligger. I en del fall utförs ultraljudsundersökning med doppler, en särskild metod för att undersöka blodflödet. Ofta går det inte att säkert utesluta testikelvridning på något annat sätt än genom operation. Då görs ett ingrepp som kallas skrotal exploration. Om det visar sig att testikeln är omvriden, görs behandlingen under samma operation. 

Pungvred behandlas kirurgiskt. Testikeln förs då tillbaka till sitt rätta läge och fästs till insidan av pungen. Vanligtvis fäster kirurgen också den andra testikeln samtidigt. En testikel som har varit omvriden länge är som regel alltför skadad för att kunna räddas, och brukar istället opereras bort. 

När bör jag söka vård?

Vid pungvred är det viktigt att få behandling snabbt. Redan efter 5 timmar finns det ökad risk för att testikeln ska få obotliga skador. Om du plötsligt får ont i pungen eller andra symptom på testikelvridning, ska du uppsöka en akutmottagning. 

Sök vård för pungvred

  • Öppet dygnet runt

  • Kort väntetid

  • Kostnadsfritt för barn

  • 95% patientnöjdhet

  • Vård i appen och på webben

★★★★★

4.8 av 5 i betyg på App Store

Sök vård för pungvred

Vad kan jag göra själv?

Du kan inte åtgärda pungvred på egen hand, utan det viktigaste är att du söker vård så snabbt som möjligt. 

Hur kan Min Doktor hjälpa?

Om du har ont i pungen eller andra tecken på testikelvridning, är du välkommen att kontakta Min Doktor för en första bedömning.  Vid misstanke om pungvred kommer läkaren att hänvisa dig till en fysisk mottagning. 

Publicerad:

2023-02-14

Senast uppdaterad:

2024-01-22

Författare:

Boel Sandros, Medicinsk skribent, Min Doktor

Faktagranskad av:

Hans Lindholm, Legitimerad läkare, Min Doktor