Hem > Hälsa och sjukdomar > Mäns hälsa > Pungåderbråck

Pungåderbråck

Omkring 15 procent av alla män har pungåderbråck. Tillståndet är ofarligt, men det kan ibland medföra att spermiekvaliteten försämras. Kontakta alltid läkare om du hittar en svullnad, knöl eller ojämnhet i pungen.

Sök vård för pungåderbråckÖppet alla dagar, dygnet runt.

Vad är pungåderbråck?

Ett pungåderbråck är en blodfylld utvidgning i en testikels vener, det vill säga de blodkärl som leder blod från testikeln till hjärtat. Pungåderbråck är inte farliga och brukar sällan orsaka något obehag. Däremot kan de hos vissa leda till nedsatt fertilitet. Det medicinska namnet för pungåderbråck är varikocele.

Hur uppkommer pungåderbråck?

Varje testikel försörjs med blod via en egen artär. Artären är belägen i det som kallas för sädessträngen, som förbinder testikeln med kroppen. I sädessträngen finns dessutom vener, sädesledare, nerver och de muskler som kan dra upp pungen mot kroppen om det behövs. 

Artärblodet håller kroppstemperatur, men temperaturen i testiklarna behöver vara några grader lägre för att inte spermiekvaliteten ska påverkas. I sädessträngen finns ett särskilt nätverk av blodkärl som fungerar som en värmeväxlare. Nätverket, som kallas plexus pampiniformis, gör att testikeln kan hållas svalare än resten av kroppen.

Plexus betyder fläta, eller flätliknande, och i plexus pampiniformis är testikelartären sammanflätad med ett nätverk av små vener. Blodet i venerna håller samma temperatur som testikeln och kan därför kyla ner artärblodet. 

Inuti venerna finns små klaffar som förhindrar att blodet flödar bakåt. Men om klaffarna är defekta, eller om venen kläms åt längre fram, kan blodet ansamlas och bilda ett åderbråck. Pungåderbråcket kan medföra att kylningen av artärblodet inte är lika effektiv, det vill säga att testikeltemperaturen blir lite högre, och då kan spermiekvaliteten bli försämrad.

Pungåderbråck utvecklas ofta under puberteten och kan då även leda till att den drabbade testikeln växer sämre än den andra. 

Vad orsakas pungåderbråck/varikocele av?

Ungefär 15 procent av alla män har pungåderbråck. Tillståndet beror i de flesta fall på anatomiska variationer i blodkärlen, och hur väl blodet flödar i kärlen. Skarpa krökar i blodkärlen kan öka risken för varikocele, likaså om blodkärl är tätt sammanflätade med varandra. Den här typen av pungåderbråck brukar utvecklas mellan 15 och 25 års ålder. Inga särskilda riskfaktorer har identifierats.

När varikocele uppträder senare i livet kan det tyda på att något hindrar blodflödet i området, särskilt om åderbråcket kommer fort. Det kan till exempel vara tecken på en blodpropp eller en tumör. 

Vilka är symptomen?

De allra flesta pungåderbråck sitter på vänster sida, men de kan i ovanliga fall vara dubbelsidiga eller enbart finnas på den högra testikeln. Många med pungåderbråck märker inte av några besvär, men när symptom uppträder kan det bland annat vara: 

 • En mjuk svullnad ovanför ena testikeln

 • Det går att känna tydligt framträdande blodkärl i området ovanför testikeln

 • Testikeln kan vara mindre än den andra

 • Tyngdkänsla och ömhet i pungen

 • Svullen pung

 • Nedsatt fertilitet

Undersökning och behandling

Svullen pung och ojämnheter i pungen beror för det mesta inte på något allvarligt, men det är viktigt att få pungen undersökt av läkare. Vid undersökningen känner läkaren på testiklarna och pungen när du sitter, ligger och står. Pungåderbråck blir vanligtvis mer framträdande när trycket ökar, och du kan bli ombedd att göra valsalvamanöver (som när du tryckutjämnar öronen). Som regel minskar ett pungåderbråck i storlek när du ligger ner.

I en del fall kan pungen undersökas med ultraljud, och du kan även få lämna spermaprov för undersökning i mikroskop. 

Ett varikocele som inte orsakar några bekymmer brukar inte behandlas. Behandlingen går annars ut på att antingen avlägsna åderbråcket genom en operation, eller att blockera blodflödet till det drabbade kärlet genom ett ingrepp som kallas coiling, eller embolisering. 

När bör jag söka vård?

Du bör alltid kontakta vården om du har en svullnad, ojämnhet eller annan förändring i pungen. Det går inte att avgöra vad orsaken är utan en fysisk läkarundersökning. Om du plötsligt har fått intensiv smärta i pungen, ska du söka vård akut, då det kan vara tecken på pungvred

Sök vård för pungåderbråck

 • Öppet dygnet runt

 • Kort väntetid

 • Kostnadsfritt för barn

 • 95% patientnöjdhet

 • Vård i appen och på webben

★★★★★

4.8 av 5 i betyg på App Store

Sök vård för pungåderbråck

Vad kan jag göra själv?

Ta för vana att undersöka pungen och testiklarna regelbundet för att tidigt kunna upptäcka svullnader och andra avvikelser. 

Det finns inga förebyggande åtgärder för pungåderbråck, men om du besväras av tyngdkänsla kan du prova att lindra symptomen genom att använda suspensoar eller underkläder som ger ordentligt stöd.

Kontakta läkare om du har ett pungåderbråck, och du och din partner är ofrivilligt barnlösa, eftersom fertiliteten kan bli bättre om pungåderbråcket behandlas. 

Hur kan Min Doktor hjälpa?

Om du har symptom på pungåderbråck, behöver du bli undersökt på en fysisk mottagning. Min Doktor kan hjälpa dig med rådgivning och en första bedömning, men vi kan inte ställa diagnos eller ge dig någon behandling.

Publicerad:

2023-02-07

Senast uppdaterad:

2024-01-22

Författare:

Boel Sandros, Medicinsk skribent, Min Doktor

Faktagranskad av:

Hans Lindholm, Legitimerad läkare, Min Doktor