Så funkar ett digitalt vårdbesök
Svara på frågor om dina besvär.
Fyll i din hälsoprofil.
Starta ditt besök.
Få hjälp av vår vårdpersonal.
Betala efter besöket.
Patientavgift för ett läkarbesök
100 kr
Kostnadsfritt för barn (0 - fyller 19 i år) och äldre (över 84 år).
Frikort gäller.
Observera att kostnaden kan ändras om du behöver träffa annan vårdpersonal än förväntat eller komma på återbesök.

Pungbråck

En svullnad i pungen kan vara medfödd eller uppträda senare i livet. Orsakerna varierar – vattenbråck, ljumskbråck, pungåderbråck, spermiecysta och bitestikelinflammation är några av de vanligaste. Pungbråck behöver inte vara tecken på någon allvarlig sjukdom, men om pungen plötsligt svullnar upp och gör mycket ont ska den undersökas så snart som möjligt.

Vad är pungbråck?

Pungbråck är inte ett särskilt medicinskt tillstånd, utan benämningen används främst i vardagligt tal om en svullnad i pungen. Oftast är det bara ena sidan som är drabbad. Svullnaden kan vara medfödd, komma plötsligt eller växa långsamt över en längre tid. Beroende på vad svullnaden beror på kan det eventuellt finnas andra symptom, som tyngdkänsla eller ömhet. Några vanliga orsaker till pungbråck är vattenbråck, ljumskbråck, pungåderbråck och spermiecysta.

Vattenbråck (hydrocele)

Vid vattenbråck, så kallat hydrocele, ansamlas vätska i pungsäcken som omger testiklarna. Normalt ska det vara någon milliliter vätska mellan de hinnor som omsluter testiklarna, men vid hydrocele kan stora mängder vätska ackumuleras. Hos barn är vattenbråck vanligtvis medfött, och beror på att den kanal som testiklarna vandrar ner igenom under fosterutvecklingen (inguinalkanalen) inte har slutits helt. Då kan vätska från bukhålan leta sig ner i pungen. När det finns kommunikation mellan pungen och bukhålan kan också vattenbråckets storlek variera – på morgonen är svullnaden ofta mindre än den var kvällen innan.

När vuxna drabbas av hydrocele kan det bero på skada, inflammation eller infektion. Många gånger går det dock inte att hitta någon underliggande förklaring. Det handlar sällan om en passage av vätska från bukhålan, utan vätska ansamlas antingen för att det finns något avrinningshinder eller för att en ökad mängd vätska produceras.

Vanligtvis är det bara ena sidan som är drabbad, även om vattenbråck ibland är dubbelsidigt. Tillståndet är ofarligt, dock kan ett stort vattenbråck orsaka besvär som tyngdkänsla och ömhet i pungen.

Ljumskbråck

Ljumskbråck yttrar sig ofta som en oöm bula i ljumsken. Ett stort bråck kan dock sträcka sig hela vägen ner till pungen. Då kan innehåll från bukhålan hamna inuti pungen och orsaka en svullnad på den sidan. 

Pungåderbråck (varikocele)

Pungåderbråck uppkommer när de klaffar i blodkärlen (venerna) som ska förhindra bakåtflöde inte fungerar som de ska. Då blir blod uppdämt i kärlet, vilket leder till att kärlet utvidgas. Pungåderbråck, eller varikocele som den medicinska termen är, är inte farligt. Däremot kan åderbråcket medföra en förhöjd temperatur i testikeln på den sidan, och det kan i sin tur orsaka att spermiekvaliteten försämras.

Testikeln ska helst hålla en temperatur på drygt 34 grader, vilket uppnås genom att blodet kyls ner i något som kallas plexus pampiniformis. Plexat består av sammanflätade blodkärl, där det venösa blodet (som är på väg från pungen till hjärtat) kyler ner det arteriella blodet (som kommer från hjärtat och håller kroppstemperatur). Vid pungåderbråck är den här kylningen inte lika effektiv. Oftast uppkommer tillståndet i de sena tonåren eller början av 20-årsåldern, och kan ibland orsaka att testikeln på den drabbade sidan inte blir lika stor som den andra testikeln.

Spermiecysta (spermatocele)

Längs testikelns utsida löper bitestikeln (epididymis), ett rörformat organ som spermierna passerar genom på sin väg från testikeln till sädesledaren. Här genomgår spermierna sin slutliga mognad, för att sedan lagras i bitestikelns svans (cauda epididymis) i väntan på ejakulation.

Ett spermatocele, en spermiecysta, uppstår när bitestikelväggen försvagas och börjar bukta ut. Det kan ske efter exempelvis en bitestikelinflammation (epididymit) som orsakat en blockering av bitestikeln, men det kan också uppträda utan känd orsak. Utbuktningen är fylld med vätska och ofta även spermier. Tillståndet är inte farligt och påverkar vanligtvis inte fruktsamheten.

Andra orsaker till svullen pung eller pungbråck

Vid bitestikelinflammation (epididymit) blir pungen svullen, röd och öm inom loppet av ett par dagar. Du kan då samtidigt ha buksmärtor, feber och flytning från urinröret. Hos vuxna är epididymit som regel orsakat av bakterier. Det är viktigt att utesluta klamydia, gonorré och andra könssjukdomar vid epididymit.

Testikelinflammation (orkit) var förr en relativt vanlig komplikation till påssjuka. Nuförtiden är testikelinflammation ovanligt, men det kan ibland förekomma i samband med bitestikelinflammation. Precis som vid epididymit är det viktigt att utesluta eventuella könssjukdomar.

När pungen plötsligt svullnar upp plötsligt och gör mycket ont, kan det vara tecken på pungvred (testikelomvridning, testistorsion). Det här är ett akut tillstånd som behöver åtgärdas kirurgiskt.

Det finns därutöver flera andra tänkbara orsaker till svullen pung. Dit hör till exempel traumatisk skada, testikeltumör och böld i pungen.

Vad är symptomen vid pungbråck?

Eftersom pungbråck inte är ett enskilt tillstånd kan symptomen variera. Svullnaden kan vara medfödd eller komma smygande över en längre tid. Såväl vattenbråck som till exempel bitestikelinflammation kan dock utvecklas snabbt, och då kan ena halvan av pungen svullna upp på någon dag. Utöver svullnaden kan du ibland uppleva ett eller flera av följande symptom:

  • Tyngdkänsla i pungen

  • Ömhet i pungen

  • Testikeln kan kännas knölig eller ojämn

  • Eventuellt nedsatt fruktsamhet

Om svullnaden beror på pungvred eller inflammation förekommer ofta ett eller flera av de här symptomen:

  • Intensiv smärta som kommer plötsligt eller utvecklas inom 24 timmar

  • Smärta i sidan eller i buken

  • Pungen/testikeln blir hård och röd

  • Feber och frossa

  • Flytning från urinröret

Undersökning

När du söker vård för svullnad i pungen känner läkaren på pung och testiklar, både när du står upp och ligger ner, samt lyser med en lampa på pungen för att se eventuell vätska. Beroende på vad som framkommer av din sjukdomshistoria och den kliniska undersökningen kan olika utredningar bli aktuella. Du kan till exempel få genomgå en ultraljudsundersökning av pungen, bli testad för olika könssjukdomar, eller få lämna spermieprov.

Behandling

Behandlingen bestäms utifrån undersökningsfynden. Pungvred behöver åtgärdas kirurgiskt och bitestikelinflammation behandlas med receptbelagda läkemedel. Vid vattenbråck och andra godartade tillstånd behövs inte alltid någon behandling, men om besvären är stora, eller fertiliteten påverkad, kan en operation behövas. Det går att tömma ut vätska från både vattenbråck och spermiecystor, men det brukar bara hjälpa tillfälligt. I en del fall injiceras samtidigt ett läkemedel som får hinnorna att lödas ihop, så att ny vätska inte kan fyllas på.

När bör jag söka vård?

Kontakta vårdcentral eller urologmottagning om du får svullen pung. Uppsök akutmottagning om svullnaden uppkommit hastigt och är förknippad med svåra smärtor.

Skärmdumpar av Min Doktors mobila app
Min Doktors app – din vårdcentral i mobilen
Tryggt och säkert med BankID
Recept direkt i appen
Över 3 miljoner patientbesök
4,8 av 5 betyg på App Store
Ladda ner appen

Vad kan jag göra själv?

Det finns ingen förebyggande behandling för pungbråck. Då vissa könssjukdomar kan orsaka inflammation och svullnad i pungen bör du alltid använda kondom vid tillfälliga sexuella kontakter. Pungbråck som beror på ljumskbråck behöver vanligtvis opereras, men du kan prova att lindra besvären genom att gå ner i vikt om du är överviktig, och undvika aktiviteter som innebär ökat tryck i nedre delen av buken (till exempel tunga lyft eller krystningar).

Hur kan Min Doktor hjälpa?

En svullnad i pungen behöver undersökas på en fysisk mottagning. Min Doktor kan hjälpa dig med en första bedömning och hänvisa dig vidare om det behövs. 

Min Doktor – trygg vård sedan 2013

Öppet alla dagar, dygnet runt
95% patientnöjdhet
Över 3 miljoner patientbesök
Sök vård för pungbråck
Vi samarbetar med
Apotek Hjärtat logotypSkandia logotypUnilabs logotypSynlab Synlab