Hem > Hälsa och sjukdomar > Mäns hälsa > Testikelcancer

Testikelcancer

Testikelcancer är en cancerform som framför allt förekommer hos yngre män. Idag har vi goda möjligheter att behandla testikelcancer - överlevnaden är över 95 procent. Om du hittar en knöl i testikeln ska du kontakta läkare så snart som möjligt.

Sök vård för testikelcancerÖppet alla dagar, dygnet runt.

Vad är testikelcancer?

Testikelcancer är en ovanlig cancerform. Den står för mindre än 1 procent av alla nya cancerdiagnoser. Hos män under 35 år är det dock den vanligaste typen av cancer. De flesta som drabbas är mellan 27 och 42 år.

Nuförtiden överlever de allra flesta som får testikelcancer, även om den har hunnit sprida sig, mycket tack vare utvecklandet av flera effektiva behandlingar. Däremot kan både sjukdomen och dess behandling ha negativa konsekvenser, som till exempel nedsatt fertilitet, låga hormonnivåer, och påverkan på hjärt- och kärlhälsan. Därför är det viktigt att tumören upptäcks i god tid - rådet är att alla män över 15 år ska undersöka testiklarna en gång i månaden. 

Två sorters testikelcancer

Testikelcancer brukar vara antingen seminom eller non-seminom. Seminom är i de flesta fall begränsade till ena testikeln när de upptäcks, medan non-seminom oftare har spridit sig till andra ställen i kroppen (metastaserat). Seminom står för lite mer än hälften av fallen. 

Ungefär 1 av 20 testikeltumörer utgörs av andra tumörtyper.

Vad orsakas testikelcancer av?

Forskning pågår för att kartlägga orsakerna till testikelcancer. Troligtvis uppkommer det genom ett samspel mellan flera olika faktorer - genetiska, miljörelaterade och individuella. Det vi vet är att det finns en ärftlighet för testikelcancer. Om din bror eller far har haft testikeltumör är risken större för att du själv ska drabbas. Risken är också lite större om du hade kryptorkism som liten, det vill säga att ena testikeln inte hade vandrat ner i pungen. 

Vad är symptomen på testikelcancer?

Symptomen vid testikelcancer kan likna dem vid andra sjukdomar och tillstånd i pungen. Det här är de vanligaste:

 • En knöl i testikeln eller på testikeln.

 • Testikeln har blivit större och hårdare. 

 • Obehag i testikeln. 

 • Ömhet i pungen.

 • Svullnad i pungen.

 • Tyngdkänsla i pungen.

 • Ryggont eller ischiasliknande värk. 

 • Förstoring av brösten, om tumören lett till avvikande hormonproduktion. 

Undersökning och behandling

En knöl i testikeln brukar undersökas fysiskt och med hjälp av ultraljud. Ofta går det att ställa en sannolik diagnos vid en ultraljudsundersökning, men ibland behöver ett vävnadsprov tas från knölen. Blodprov analyseras för att mäta olika hormonnivåer och för att hitta särskilda tumörmarkörer. 

Nästa steg är att operera bort den sjuka testikeln (orkidektomi) och skicka till laboratorium för analys. Som rutin tas samtidigt ett litet vävnadsprov från den andra testikeln. På laboratoriet undersöks tumörvävnaden för att avgöra vilken typ av tumörceller det rör sig om, samt om det finns tecken på att cancern kan ha spridit sig. Datortomografi, det vill säga skiktröntgen, görs för att utreda om det finns tumörmetastaser (dottertumörer). 

Utifrån resultaten av undersökningarna kan cancern delas in i olika stadier. Cancerns typ och stadium avgör hur den fortsatta behandlingen ska se ut. För en del gäller det enbart att gå på regelbundna återbesök hos läkare. Andra kan behöva en eller flera av följande tilläggsbehandlingar: 

 • Operation för att ta bort cancerdrabbade lymfknutor. 

 • Cytostatika (cellgifter), som är en sorts läkemedel som hämmar tumörcellerna. Cytostatikabehandling ges som dropp in i ett blodkärl och består av flera omgångar av korta kurer.

 • Strålning, som skadar cellerna så att de inte kan överleva eller dela sig. Strålbehandling görs som regel för att bekämpa cancer på ett specifikt ställe, till exempel i en lymfknuta. Målet är att kringliggande vävnad ska ta så lite skada som möjligt. 

Oavsett om du får tilläggsbehandling eller ej så får du göra flera uppföljningar hos läkare. Då kontrolleras bland annat tumörmarkörer i blodprov och ibland görs datortomografi. 

När bör jag söka vård?

Om du hittar något avvikande på en testikel eller i pungen ska du inte dröja med att söka vård. Prognosen vid testikelcancer är god, men ju tidigare du får behandling desto mindre är risken för att cancern hunnit sprida sig, och det innebär som regel att behandlingen blir skonsammare. 

Sök vård för testikelcancer

 • Öppet dygnet runt

 • Kort väntetid

 • Kostnadsfritt för barn

 • 95% patientnöjdhet

 • Vård i appen och på webben

★★★★★

4.8 av 5 i betyg på App Store

Sök vård för testikelcancer

Vad kan jag göra själv?

Det finns inga särskilda åtgärder som förebygger testikelcancer, men du kan förbättra chanserna att upptäcka det tidigt om du undersöker dina testiklar noga en gång i månaden. 

Hur kan Min Doktor hjälpa?

Om du har hittat en förändring i en testikel behöver du bli undersökt på en fysisk mottagning. Vill du ha en första bedömning kan du vända dig till Min Doktor, så hjälper vi dig vidare. 

Publicerad:

2023-02-22

Senast uppdaterad:

2024-01-22

Författare:

Boel Sandros, Medicinsk skribent, Min Doktor

Faktagranskad av:

Hans Lindholm, Legitimerad läkare, Min Doktor