Så funkar ett digitalt vårdbesök
Svara på frågor om dina besvär.
Fyll i din hälsoprofil.
Starta ditt besök.
Få hjälp av vår vårdpersonal.
Betala efter besöket.
Patientavgift för ett läkarbesök
100 kr
Kostnadsfritt för barn (0 - fyller 19 i år) och äldre (över 84 år).
Frikort gäller.
Observera att kostnaden kan ändras om du behöver träffa annan vårdpersonal än förväntat eller komma på återbesök.

Ont i pungen

Det är vanligt att få ont i pungen efter ett slag mot testiklarna, eller när du har varit upphetsad länge utan att få utlösning. Men om du har smärta som inte går över, eller som du inte vet vad den beror på, behöver du kontakta läkare.

Allmänt om smärta i pungen

Smärta i pungen kan ha många olika orsaker. Många av dem är ofarliga, men en del tillstånd kan bli allvarliga om de inte åtgärdas i tid. Övergående smärta kan uppkomma i samband med att du varit upphetsad länge utan att få utlösning, eller vara orsakad av ett slag mot pungen. 

Om smärtan inte går över eller om du har återkommande smärta i pungen behöver du bli undersökt av läkare. Sök vård akut om smärtan kommer plötsligt eller är kraftig.

Varför har jag ont i pungen?

Testiklarna och bitestiklarna är mycket smärtkänsliga, och ofta beror pungsmärta på en sjukdom eller annat tillstånd i de här organen. Du kan till exempel få ömhet, svullnad och tyngdkänsla när du har vattenbråck, pungåderbråck eller spermiecysta.

Det är också vanligt att få tillfällig värk i pungen och magen efter att ha varit sexuellt upphetsad länge utan att få utlösning. Det kan förklaras av att blod som är uppdämt i samband med upphetsningen efterhand orsakar tryck och spänning i vävnaderna. Den här typen av smärta går över av sig själv.

Könssjukdomar som klamydia eller gonorré kan orsaka bitestikelinflammation, och då kan du både ha ont i pungen, flytning från urinröret och känna dig sjuk. Smärta i testiklarna kan i ovanliga fall bero på testikelinflammation eller testikeltumör. 

Svår och plötslig smärta kan bero på pungvred. 

Du kan få ont i pungen utan att det är något fel på testiklarna eller bitestiklarna. Då kan det röra sig om ett ljumskbråck som har blivit inklämt, eller om så kallad referred pain - refererad smärta. Det innebär att smärtan kommer från ett annat område än pungen, till exempel prostatan eller magen. Njursten är en annan tänkbar orsak till refererad smärta i pungen. 

Det här är några av de tillstånd som kan medföra smärta i pungen: 

Symptom vid smärta i pungen

Smärta i pungen kan kännas på olika sätt och vara olika intensiv. Du kan ha dov, molande värk, smärta som kommer och går, ömhet vid beröring, eller få en plötslig, intensiv smärta. Smärtan kan breda ut sig upp i magen eller bak mot analöppningen. Du kan samtidigt ha andra symptom, som varierar beroende på vad orsaken till pungsmärtan är. Det kan till exempel handla om:

 • Svullnad i pungen

 • Röd och svullen testikel

 • Knöl på eller förhårdnad i en testikel

 • Feber, frossa och sjukdomskänsla

 • Illamående och kräkning

 • Blod i urin eller ejakulat

 • Sveda när du kissar

 • Svullnad i ljumsken

Undersökning och behandling

Vid läkarkonsultationen får du svara på frågor om hur länge du har haft ont i pungen, om smärtan kommit gradvis eller plötsligt, om du bara har ont i ena halvan eller i hela pungen. Du får också berätta om eventuella andra symptom, som feber, illamående eller urinvägsbesvär.

Läkaren undersöker pungen när du ligger ner och står upp, och kan lysa mot pungen med en lampa. Det är vanligt att få pungen och ljumskarna undersökta med ultraljud, och du kan även få genomgå prostataundersökning.

Med vägledning av din sjukdomshistoria, dina symptom och vad som framkommer vid undersökningarna kan läkaren besluta om olika sätt att utreda dig vidare. Du kan få lämna urinprov för bakterieodling och testning för olika könssjukdomar. Blodprov kan analyseras för att mäta till exempel hormonnivåer, blodsockerhalt, njurvärden, inflammationsmarkörer (protein som förekommer i ökad mängd vid en akut infektion) eller tumörmarkörer. Om det inte går att utesluta att du har testikelvridning kan det bli nödvändigt med en operation för att ställa en säker diagnos.

Behandlingen vid pungsmärta varierar beroende på vad den underliggande orsaken är. Många gånger räcker det med läkemedelsbehandling, exempelvis antibiotika mot infektion eller smärtlindring vid tillstånd som får självläka. I en del fall behövs kirurgi.

När bör jag söka vård?

Om du har ont i pungen eller ömhet i pungen behöver du söka vård. Detsamma gäller om du har värk som kommer och går. Kontakta i första hand din vårdcentral för att boka en tid.

I följande situationer ska du söka vård akut: 

 • Vid plötslig, kraftig smärta i pungen

 • Om du har en hård, röd och öm kula eller svullnad i ljumsken

 • Om du har ont i pungen och samtidigt har feber och frossa

Skärmdumpar av Min Doktors mobila app
Min Doktors app – din vårdcentral i mobilen
Tryggt och säkert med BankID
Recept direkt i appen
Över 3 miljoner patientbesök
4,8 av 5 betyg på App Store
Ladda ner appen

Vad kan jag göra själv?

Det är viktigt att du blir undersökt hos läkare om du har smärta i pungen som inte går över, eller som kommer och går. Har du fått ont i testiklarna efter att du varit upphetsad länge kan smärtan gå över snabbare om du får utlösning. Om pungen är öm och svullen kan det hjälpa att bära suspensoar eller underkläder som ger extra stöd, men du bör inte dröja med att söka vård.

Hur kan Min Doktor hjälpa?

Om du har ont i pungen kan du vända dig till Min Doktor för rådgivning. Vi hjälper dig att reda ut vad besvären kan bero på, och ger dig råd om hur du ska gå vidare. 

Om du plötsligt har fått svår smärta i pungen ska du inte vända dig till Min Doktor utan genast uppsöka en akutmottagning.

Vi samarbetar med
Apotek Hjärtat logotypSkandia logotypUnilabs logotypSynlab Synlab