Av: Min Doktor, 2021-02-10

Få effekterna av alla hjärtans dag – utan fysisk närhet

Alla hjärtans dag är en högtid som förknippas med närhet och kärlek. I år blir dagen sannolikt annorlunda, då väldigt många i Sverige och världen hindras från fysisk närhet till sina nära och kära i syfte att minska smittspridningen av coronaviruset. Det är svårt att ersätta den fysiska närheten och intimiteten – och de glädjeämnen som det utsöndrar i kroppen – som Alla hjärtans dag innebär för många. Däremot finns det flera saker som du kan göra själv eller digitalt, som kan ge liknande glädjande effekter i kroppen.

Alla hjärtans dag innebär vanligtvis stora stimulanser för hjärnans belöningssystem. Den fysiska närheten som vanligtvis förekommer då är bra för hälsan. Fysisk närhet frigör hormonet oxytocin som kan sänka puls och blodtryck, stärker immunförsvaret och motverkar stress. Närheten utsöndrar även lyckoämnena serotonin, dopamin och endorfiner. Serotonin är viktigt för att reglera behov som aptit, sömn och minne. Dopamin ger upphov till känslan av välbefinnande och endorfiner verkar bland annat som smärtstillande. Dessutom utvecklar fysisk beröring, inte minst kramar, människans nervsystem och kramar skapar en grundtrygghet.

– Fysisk närhet med våra nära är något som många av oss tyvärr har fått undvika under pandemin. Kramar känns inte bara bra, de vetenskapligt belagda positiva hälsoeffekterna av en kram är tydliga. Kramar frigör hormonet oxytocin som kan minska blodtryck, reducerar stresshormonet kortisol och som även är bra för immunförsvaret. Att få och ge kramar är alltså att ta hand om sin hälsa, säger Henrik Kangro, medicinsk chef på Min Doktor.

Musik och choklad triggar hjärnans glädjeämnen

Trots de begränsningar till fysisk kontakt med dina nära och kära som just nu råder, finns det andra saker som kan ge dig liknande kroppsliga effekter. Att lyssna på musik, äta choklad, och känna lukten av en parfym eller något annat som påminner dig om en person är alla saker som leder till utsöndring av glädjeämnen i hjärnan. Att lyssna på musik kan frigöra glädjeämnena dopamin och serotonin samt hormonet oxytocin. Choklad innehåller ämnet tryptofan, en byggsten till glädjeämnet serotonin. Även dofter, särskilt de som påminner dig om någon du tycker mycket om, kan ge upphov till att glädjeämnen såsom endorfiner frigörs i kroppen. Det finns alltså sätt att ersätta effekterna av fysisk närhet genom att lyssna på musik, äta choklad eller känna goda dofter.

– Det finns få som tvivlar kring de positiva kroppsliga effekterna av olika aktiviteter, exempelvis att lyssna på musik och äta choklad. Hjärnans belöningssystem reagerar på många olika aktiviteter, och just i år är det viktigt med vetskapen om vad du själv kan göra för att ge dig de glädjeämnen du behöver för att må bra, säger Henrik Kangro.

Nära-kram-upplevelsen

Om saknaden efter just fysisk närhet med någon du tycker om är för stor för att ersättas med andra aktiviteter, kan du testa Apotek Hjärtats nära-kram-upplevelse. Apotek Hjärtat har tillsammans med Dr. Rebecca Böhme, biträdande universitetslektor inom Neurovetenskap vid Linköpings universitet, undersökt hur hjärnan och välmåendet påverkas av fysisk beröring. Viss forskning har visat på att man kan uppnå de positiva hälsoeffekterna av en kram även genom att se andra människor kramas. Baserat på forskningsresultaten har Apotek Hjärtat tagit fram en digital upplevelse innehållande både film och 3D-ljud av personer som kramas för att försöka återskapa allt som är bra med en kram.

Det finns troligen ingenting som kan ersätta den fysiska närhet och intimitet som Alla hjärtans dag innebär. Men du kan försöka återskapa de kroppsliga effekterna av detta, till exempel genom musik, dofter och choklad. Du kan även uppleva en nära-kram-upplevelse genom att följa länken nedan – och dela den med dina nära och kära nu på Alla hjärtans dag!

Dela artikeln: