Av: Min Doktor, 2023-04-24

Årstidsbunden depression kan påverka dig mer än du tror

När vi går från vinter till vår, eller sommar till höst, är det lätt att bli trött och hängig. En del drabbas till och med av årstidsbunden depression: vårdepression, sommardepression, höstdepression eller vinterdepression. Min Doktors psykolog Ricardo Correa ger svar om de olika orsakerna till säsongsdepression. 

Vad innebär årstidsbunden depression?

SAD står för Seasonal Affective Disorder och kallas ofta för årstidsbunden depression på svenska. Det innebär att man blir trött, nedstämd och i vissa fall deprimerad av årstidernas skiftningar. 

– Symptomen för SAD liknar de som för depression, med bland annat nedstämdhet, koncentrationssvårigheter och känslan av att sådant du tidigare tyckte var kul inte längre känns roligt. Skillnaden ligger i regelbundenheten, att det återkommer vart år men försvinner däremellan, säger Ricardo Correa, psykolog hos Min Doktor.

Varför får man årstidsbunden depression?

Årstidsbunden depression drabbar precis som vanlig depression kvinnor i betydligt större utsträckning än män, och besvären är vanligast i länder där tillgången till dagsljus varierar kraftigt under året – ju större variation mellan sommar och vinter, desto vanligare är besvären. 

– Årstidsbunden depression är ingen egen diagnos, utan en variant av vanlig depression där depressionsepisoderna kommer regelbundet och kopplat till årstiden, säger Ricardo Correa.

De olika formerna av årstidsbunden depression

  • Vårdepression
    Även om det inte är lika vanligt som att drabbas under hösten, så kan du drabbas av årstidsbunden depression under våren. Att årstiden växlar från mörker till alltmer ljusa dagar ger då en negativ inverkan på måendet.

  • Sommardepression
    Att ställa om till de långa, ljusa sommardagarna kan för vissa kännas svårt. Detta, i kombination med utomstående krav och normer om att vara glad, pigg och vilja hitta på saker under sommaren, kan bidra till säsongsbunden sommardepression. 

  • Höstdepression och vinterdepression
    Den vanligaste formen av årstidsbunden depression är den som kommer under hösten och vintern, då det är som mörkast och då dagarna är som kortast. Bristen på dagsljus påverkar då måendet negativt. 

Så kan du förebygga säsongsdepression

Forskare tror att årstidsbunden depression har med ljuset och dess våglängder att göra. Det finns olika typer av ljusbehandlingar där artificiellt ljus används för att behandla årstidsbunden depression, men effekten av behandlingen saknar än så länge vetenskapligt stöd. Likaså forskas det på sambandet mellan D-vitaminbrist och årstidsbunden depression. 

– Naturligt dagsljus och fysisk aktivitet är två mer belagda metoder för att behandla årstidsbunden depression. En promenad på morgonen eller mitt på dagen, även om det är mulet, ger dig både dagsljus och rörelse vilket kan förebygga problemen, berättar Ricardo Correa.

När ska jag söka hjälp?

Om nedstämdheten begränsar dig i ditt vardagsliv, exempelvis om du isolerar dig eller tackar nej till sådant du tidigare brukade tacka ja till, bör du söka vård. Hos Min Doktor får du kontakt med erfarna, legitimerade psykologer.

– Ingen ska behöva må dåligt i onödan. Årstidsbunden depression går att behandla, och ju tidigare man kommer igång med behandling desto snabbare kan man må bättre. Man kan till exempel behandlas med antidepressiv medicin, eventuellt i kombination med KBT, avslutar Ricardo Correa.

Faktagranskad av:

Ricardo Correa, legitimerad psykolog

Dela artikeln: