Av: Min Doktor, 2021-04-22

Astmasköterskan: “Du kan leva ett helt symptomfritt liv med rätt behandling”

Margareta Nyman är legitimerad astmasköterska hos Min Doktor. Vi ställde fem frågor till henne om astma, hur man upptäcker sjukdomen och hur man kan leva ett helt symptomfritt liv trots en astmadiagnos.

Vad är astma?

– Astma är en inflammatorisk förändring i luftrören. Astman gör så att musklerna kring luftrören enklare drar ihop sig och slemhinnan inuti luftrören svullnar. Det kan orsaka hosta och göra det svårare att andas.

Finns det olika typer av astma?

– Ja, man skiljer på så kallad allergisk och icke-allergisk astma, där du vid allergisk astma får astmatiska besvär när du kommer i kontakt med något som du är allergisk mot och vid icke-allergisk astma får besvär utan koppling till allergi. Man kan också ha förkylningsastma, där du bara får besvär när du är förkyld, och ansträngningsastma som ger besvär vid fysisk ansträngning.

Hur vet man om man har astma?

– Symptom på astma är långvarig hosta, att du upplever att du ständigt är förkyld, att du har sämre ork vid fysisk ansträngning, en pipande eller väsande andning eller att du upplever att inte få tillräckligt med luft i lungorna. Har du någon av dessa symptom kan du behöva bli utredd för astma. Under utredningen får du göra en så kallad spirometri, det vill säga ett andningstest, som mäter mängden luft du kan blåsa ut och hur snabbt du kan blåsa ut den. Vid astma blir luftrören trängre, och då är det svårare att snabbt blåsa ut luften.

Hur behandlas astma?

– Man behandlar astma genom inhalationer av kortison och/eller luftrörsvidgare mediciner. Målet med behandlingen är att inte ha några symptom kvar av astman. Min Doktor erbjuder också digital uppföljning och behandling av astma tillsammans med AsthmaTuner. Då får du låna hem en digital lungfunktionsmätare som du sedan använder för att mäta din lungfunktion varje dag. Baserat på ditt resultat får du sedan individuella behandlingsrekommendationer. Den här typen av individanpassad behandling är ett fantastiskt hjälpmedel som gör det enklare för de som är drabbade av astma att slippa besvär.

Hur är det att leva med astma?

– Du kan leva ett bra och normalt liv trots astma. Efter att du fått diagnosen får du en behandlingsplan av en astmasköterska eller läkare, och följer du den och tar dina inhalationer enligt ordination kan du leva ett fullt normalt liv med mycket fysisk aktivitet utan symptom från astman. Som astmatiker är det dock extra viktigt att man inte röker, eftersom rökning försämrar astman avsevärt och dessutom kan leda till att man drabbas av lungsjukdomen KOL och andra dödliga sjukdomar.

Dela artikeln: