Av: Min Doktor, 2020-01-13

Hjälp ditt barn att få kontroll över sin astma

Hos Min Doktor kan ditt barn få digital uppföljning och behandling av sin astma. Det innebär att du och ditt barn kan följa hens astma dag för dag, och ni får individuella behandlingsrekommendationer baserat på hur ditt barn mår just för dagen.

– Vi på Min Doktor tror att barn och vuxna med astma både kan och vill ha mer kontroll över sin astma och sin behandling. Tillsammans med AsthmaTuner hjälper vi dig och ditt barn att hantera och behandla astma hemifrån, säger Henrik Kangro, medicinsk chef på Min Doktor.

Så här fungerar det

Enligt Socialstyrelsens riktlinjer har alla med astma rätt till en behandlingsplan. Vi vet att många med astma inte har en sådan eller ens vet vad det är. Låt oss förklara: astma kan delas in i tre olika statusnivåer; kontrollerad, delvis kontrollerad och okontrollerad. Ditt barns astma kan variera från en dag till en annan på grund av till exempel förkylning, vid ansträngning eller pollen. Då kan ditt barn behöva justera sina doser för att må så bra som möjligt.

– En behandlingsplan är en instruktion på hur ditt barn ska behandla sin astma beroende på vilken astmastatus ditt barn har vid det aktuella tillfället. Exempelvis: ta en puff morgon och kväll om astman är kontrollerad, men två puffar morgon, lunch och kväll om den är delvis kontrollerad, förklarar Henrik Kangro.

När ditt barns astma behandlas på bästa sätt innebär det att ditt barn slipper försämringsperioder (så kallade exacerbationer), nattliga besvär och besvär vid ansträngning, samtidigt som det behövs minimalt med vid-behovs-medicinering.

– Målet med medicineringen är att du ska vara fri från symptom och att dina lungor och luftvägar ska fungera normalt, säger Henrik Kangro.

Smidig behandling på ditt barns villkor

När man sköter sin astma via Min Doktor får man låna hem en digital lungfunktionsmätare, en så kallad spirometer, som kopplas ihop med appen AsthmaTuner. Mätningen i AsthmaTuner sker i tre enkla steg. Mät ditt barns lungfunktion, svara på ett par enkla frågor om ditt barns astma och få en anpassad behandlingsrekommendation om vilken inhalator och hur många puffar som är optimalt för ditt barn idag.

– Jag utvecklade AsthmaTuner för att få ett bättre underlag när jag träffar astmatiker, så att vi kan fokusera på viktiga saker som hur deras vardag kan förbättras. Istället för att astmatikern ska försöka förklara hur hen mår vid exempelvis pollensäsong eller vid fysisk aktivitet kan vi se det i mätningarna, säger överläkare och barnlungspecialist Henrik Ljungberg, grundare av AsthmaTuner.

Så hjälper Min Doktor ditt barn

Du gör ett första onlinebesök där läkaren säkerställer att ditt barns astma lämpar sig för digital behandling. Därefter får ni hem den digitala spirometern och kan då få ditt barns behandlingsplan, den får du andra gången ni träffar läkaren.

Därefter mäter ni ditt barns lungfunktion och du eller ditt barn loggar in i AsthmaTuner-appen varje dag eller några gånger i veckan för att få den bästa behandlingen vid varje tillfälle. Ni stämmer regelbundet av med er läkare så att behandlingsplanen fungerar bra. Ni träffar all personal online.

Socialstyrelsen rekommenderar årlig uppföljning av astma, hur många besök just ditt barn bör göra beror på hur kontrollerad ditt barns astma är och hur ditt barn mår.

Vill ditt barn få bättre kontroll över sin astma?

Min Doktor hjälper barn med astma från 6 års ålder. Klicka på Sök vård för att påbörja er behandling hos oss. Den förälder som söker vård den första gången är den som fortsättningsvis kommer kunna följa behandlingen i Min Doktors app. Om du vill ha mer information, eller om du har synpunkter är du välkommen att kontakta Min Doktors support.

Dela artikeln: