Av: Min Doktor, 2020-10-07

Läkaren: Många vet inte om att de har ett högt blodtryck

Ungefär en tredjedel av Sveriges befolkning, och nästan hälften av alla mellan 65–85 år, lider av högt blodtryck. Men många drabbade är helt symptomfria och vet därför inte om att de har ett högt blodtryck. Under hela oktober månad kan du kontrollera ditt blodtryck kostnadsfritt på Min Doktors vård- och vaccinationsmottagningar.

Högt blodtryck ger ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar som hjärtinfarkt, stroke och hjärtsvikt, men också för njursjukdom och demens. Att ha högt blodtryck är vanligt, men tillståndet ger ibland inga symptom och många går därför omedvetet med ett högt tryck.

– Ett obehandlat högt blodtryck ökar risken för flera allvarliga sjukdomar, men tillståndet går att behandla med blodtryckssänkande medicin och genom att göra livsstilsförändringar. Därför är det viktigt att regelbundet kontrollera sitt blodtryck, säger Henrik Kangro, medicinsk chef hos Min Doktor.

Kostnadsfri blodtrycksmätning under oktober

Att mäta sitt blodtryck på någon av Min Doktors vård- och vaccinationsmottagningar är enkelt och går snabbt. Efter att ha fyllt i en hälsodeklaration via Min Doktors app där du svarar på några frågor om din hälsa, mäts trycket av en sjuksköterska med antingen en automatisk eller manuell mätare. Om det visar sig att du har ett förhöjt tryck konsulteras en läkare, och sjuksköterskan på mottagningen ger dig rådgivning om vilka livsstilsförändringar du själv kan göra för att sänka ditt tryck.

– Genom bland annat en bättre kosthållning, mer motion, mindre stress och att sluta röka eller snusa skapar du bättre förutsättningar för att hålla nere blodtrycket. Därtill minskar du dessutom risken för att drabbas av andra allvarliga sjukdomar som går att koppla till en ohälsosam livsstil, säger Henrik.

Har du koll på ditt blodtryck?

Besök någon av Min Doktors vård- och vaccinationsmottagningar under oktober månad för en kostnadsfri blodtrycksmätning. Vi har drop-in och håller öppet även kvällar och helger. Du kan också ta med dig en egen blodtrycksmätare och kontrollera att den visar rätt. Du som är över 70 år eller tillhör en riskgrupp för covid-19 bör iaktta extra försiktighet och följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer när du besöker någon av våra vård- och vaccinationsmottagningar.

Dela artikeln: