Av: Min Doktor, 2023-11-10

Covid-19 ökar – så kan du tänka

Antalet covidfall ökar i Sverige. Lina Jägfalk är sjuksköterska hos Min Doktor och berättar mer om hur du kan tänka kring både smittspridning och vaccination.

Den senaste månaden har antalet konstaterade fall av covid-19 ökat i Sverige, med en tydlig uppgång av antalet personer som behöver sjukhusvård och även antalet avlidna i sjukdomen. 

– Det är svårt att förutspå när vi når kulmen av smittspridningen, men sett till tidigare år kan vi förvänta oss att antalet fall kommer fortsätter öka i takt med att vi går längre in i vintersäsongen, säger Lina Jägfalk, sjuksköterska med specialkompetens kring vacciner. 

Uppdaterat vaccin mot covid-19

Det har under hösten kommit ett nytt, uppdaterat vaccin mot covid-19 som ger ett bättre skydd mot den variant av covid-19 som nu dominerar (XBB), och dess undervarianter. 

Du som är över 65 år, ingår i riskgrupp eller är gravid rekommenderas av Folkhälsomyndigheten att vaccinera dig mot covid-19 inför säsongen 2023/2024. Rekommendationen gäller också dig över 50 år som inte tidigare har vaccinerat dig. 

– Även om du inte tillhör någon av dessa grupper kan du vaccinera dig, om du vill. Vaccinet ger ett gott skydd mot allvarlig sjukdom och död, men skyddar inte lika bra mot att få covid-19, berättar Lina och fortsätter:

– Det kan vara bra att veta att du kan ta andra vaccin i samband med vaccination mot covid-19, till exempel säsongsinfluensa eller pneumokocker.

3 tips på hur du kan skydda dig mot covid-19

  • Vaccinera dig 
    Vaccination mot covid-19 är det bästa sättet att skydda sig mot allvarlig sjukdom och död.

  • Tänk på hygienen
    Coronavirus smittar i första hand genom nära kontakt mellan människor och genom droppsmitta. Tvätta händerna ofta, samt hosta och nys i armvecket.

  • Mest smittsamt i början
    Covid-19 smittar mest i början av sjukdomsförloppet, även om du inte känner dig så sjuk. Det finns inte längre någon allmän rekommendation om att stanna hemma om du har covid-19, utan det är upp till varje person att besluta utifrån hur man mår. 

Min Doktor erbjuder vaccination mot covid-19 i Region Stockholm och Västra Götalandsregionen. Läs mer om vaccin mot covid-19.

Faktagranskad av:

Lina Jägfalk, sjuksköterska med specialkompetens kring vacciner

Dela artikeln: