Av: Min Doktor, 2023-03-14

Digital behandling och utredning av astma

Har du, eller misstänker du att du har astma? Hos Min Doktor kan både du som redan har en astmadiagnos sedan tidigare, och du som känner dig osäker på om du har astma och vill göra en astmautredning få hjälp – helt digitalt!

Hos Min Doktor kan du som har diagnostiserad astma få digital uppföljning och behandling tillsammans med AsthmaTuner. Men vi kan även hjälpa dig som inte har en astmadiagnos, eller känner dig osäker på om du har astma, med utredning och diagnos.

– När du vill utreda misstänkt astma hos Min Doktor så får du låna hem en lungfunktionsmätare, en så kallad spirometer, som kopplas ihop med appen AsthmaTuner. Sedan blåser du dagligen i den under två veckor för att få ett mått på din lungfunktion, berättar Hans Lindholm, läkare hos Min Doktor.

Under utredningsfasen har du kontinuerligt stöd av en astmasjuksköterska genom Min Doktors digitala tjänst. När utredningen är klar, och om du fått diagnosen astma fastställd, gör läkaren en behandlingsplan för hur du ska medicinera baserat på dina mätvärden. Du blåser i spirometern regelbundet och får direkt besked i appen om hur kontrollerad astman är just då, och kan justera din medicinering enligt behandlingsplanen.

– Den digitala spirometern möjliggör för dig som som patient att själv ta kontrollen över din astma genom att göra mätningar med spirometern hur ofta du vill, berättar Hans Lindholm.

Hjälp av både astmasjuksköterska och läkare

Med den digitala spirometern kan du följa din astma dag för dag, och du får individuella behandlingsrekommendationer baserat på din situation och hur du mår just idag. När du behöver finns läkare och astmasjuksköterska alltid nära till hands i appen.

– Läkarna och astmasjuksköterskorna arbetar tillsammans för att du ska få en så bra vård som möjligt. Astmasjuksköterskan kan hjälpa dig med mätningarna och med inhalationsteknik av dina läkemedel, medan läkaren planerar in återbesök för utvärdering av din behandling och skriver recept på dina läkemedel. Du har också möjlighet att få digital kontakt med läkaren vid försämring av astman, berättar Hans Lindholm.

Kan uppkomma under hela livet

Astma ger symptom som andnöd, väsande andning och långdragen hosta. Vid allergisk astma kommer besvären ofta när man exponeras för det som man är allergisk mot, som till exempel pollen eller pälsdjur. Om astman inte beror på allergi kan besvären komma vid exempelvis infektioner i luftvägarna, kall luft eller vid träning. 

– Du kan utveckla astma när som helst under livet, och det kan vara svårt att veta om det är just astma man drabbats av eller om det är någonting annat som orsakar besvär. Nu kan du på ett enkelt sätt få hjälp att ta reda på det, utan långa väntetider eller remisser, avslutar Hans Lindholm.

Faktagranskad av:

Hans Lindholm, drifts- och utvecklingsläkare hos Min Doktor

Dela artikeln: