Av: Min Doktor, 2024-04-08

Digital behandling och utredning av astma

Har du, eller misstänker du att du har astma? Tillsammans med AsthmaTuner kan du som redan har en astmadiagnos sedan tidigare, och du som känner dig osäker på om du har astma och vill göra en astmautredning, få hjälp hos Min Doktor – helt digitalt och hemifrån!

Hur vet man att man har astma?

Astma är en kronisk inflammation i luftvägarna som gör att det blir tungt och svårt att andas. Typiska symptom är andnöd, väsande andning och långdragen hosta.

Vid allergisk astma kommer besvären ofta när man exponeras för det som man är allergisk mot, som till exempel pollen eller pälsdjur. Om astman inte beror på allergi kan besvären komma vid exempelvis infektioner i luftvägarna, kall luft eller vid träning. 

– Du kan utveckla astma när som helst under livet, och det kan vara svårt att veta om det är just astma man drabbats av eller om det är någonting annat som orsakar besvär. Hos Min Doktor kan du på ett enkelt sätt få hjälp att ta reda på det, utan långa väntetider eller remisser, berättar Hans Lindholm, specialistläkare.

Hjälp av både astmasjuksköterska och läkare

Tillsammans med AsthmaTuner erbjuder Min Doktor digital uppföljning och behandling till dig som redan har en diagnostiserad astma, samt utredning och diagnos till dig som misstänker astma. 

– När du vill utreda misstänkt astma får du låna hem en lungfunktionsmätare, en så kallad spirometer, som kopplas ihop med appen AsthmaTuner. Sedan görs en så kallad spirometri med mätaren, för att få ett mått på din lungfunktion. Ibland kompletteras utredningen med att du dagligen får blåsa i spirometern under två veckor, berättar Hans Lindholm.

Om diagnosen astma fastställs, eller är fastställd sedan tidigare, gör läkaren en behandlingsplan för hur du ska medicinera baserat på dina mätvärden. Du blåser i spirometern regelbundet och får direkt besked i appen om hur kontrollerad astman är just då, och kan justera din medicinering enligt behandlingsplanen. När du behöver finns läkare och astmasjuksköterska alltid nära till hands i appen. 

– Läkarna och astmasjuksköterskorna arbetar tillsammans för att du ska få en så bra vård som möjligt. Astmasjuksköterskan kan hjälpa dig med mätningarna och med inhalationsteknik av dina läkemedel, medan läkaren planerar in återbesök för utvärdering av din behandling och skriver recept på dina läkemedel. Du har också möjlighet att få digital kontakt med läkaren vid försämring av astman.

Läs mer: Så fungerar digital astmabehandling

Anpassa doseringen efter hur du mår

Din lungfunktion och dina astmabesvär kan förändras om du till exempel är sjuk, tränar eller om det är pollensäsong. Då kan du behöva öka eller minska doserna av dina läkemedel för att må så bra som möjligt.

– Målet med medicineringen är att du ska vara fri från symptom och att dina lungor och luftvägar ska fungera normalt. När din astma behandlas på bästa sätt innebär det att du slipper försämringsperioder, nattliga besvär och besvär vid ansträngning, samtidigt som du behöver minimalt med vid-behovs-medicinering.

Så hjälper Min Doktor dig

Du gör först ett digitalt besök där du antingen önskar utreda en misstänkt astma, eller – om din astma redan är diagnostiserad – ett digitalt besök där läkaren säkerställer att din astma lämpar sig för digital behandling. Sedan får du låna hem en spirometer som kopplas ihop med appen AsthmaTuner. 

Därefter mäter du din lungfunktion kontinuerligt för att få den bästa behandlingen för dig vid varje tillfälle. Efter en tid, vanligtvis tre månader, gör du ett nytt digitalt besök där du och din läkare stämmer av att behandlingsplanen fungerar bra för dig och ni kommer överens om när ytterligare uppföljningar bör ske.

– Med hjälp av spirometern kan du följa din astma dag för dag, och få individuella behandlingsrekommendationer baserat på din situation och hur du mår just idag. Det möjliggör för dig som som patient att själv ta kontrollen över din astma, avslutar Hans Lindholm. 

Faktagranskad av:

Hans Lindholm, drifts- och utvecklingsläkare hos Min Doktor

Dela artikeln: