Av: Min Doktor, 2021-01-28

3 sätt att hantera migrän

Migrän är så vanligt förekommande att det kan betraktas som en folksjukdom. Besvären drabbar cirka 15 procent av befolkningen någon gång i livet. Kvinnor drabbas oftare än män. Symptomen av migrän skiljer sig ofta från person till person, och det kan vara svårt att avgöra om de besvär som man upplever orsakas av migrän eller om det rör sig om något annat. Henrik Kangro, medicinsk chef på Min Doktor, berättar om vad migrän innebär, hur du identifierar migrän och ger dig några råd om hur besvären kan hanteras.

– Många som drabbas av migrän märker av besvären redan i tonåren. Debutåldern kan dock ske ända från barnåren upp till 50-årsåldern. Migrän debut efter 50-årsåldern är ovanligt. Besvären drabbar kvinnor i högre utsträckning än män. Ungefär 60-70 procent av de som drabbas av migrän är kvinnor, säger Henrik Kangro, medicinsk chef på Min Doktor.

Det är inte helt klarlagt vad som orsakar migrän. Troligtvis har de som drabbas av migrän en medfödd ökad känslighet i den så kallade trigeminusnerven, en av nerverna i ansiktet. Ett vanligt symptom är intensiv och dunkande huvudvärk, i vissa fall på ena sidan av ansiktet och i vissa fall på båda sidor. Det är vanligt att huvudvärken förvärras av att du rör på huvudet eller anstränger dig. Migrän kan även göra att du blir mer känslig för ljud och ljus samt att du blir trött och får koncentrationssvårigheter. Vissa blir illamående och kan till och med kräkas vid ett migränanfall.

– Vid ett migränanfall sänks smärttröskeln i nerven så att normala känselstimuli som ljud, ljus, beröring på huvudet och blodkärlens pulsationer upplevs som smärtsamma. Även nerver i bakhuvudet och nacken kan vara involverade. Hur migrän påverkar är väldigt varierande, men många som drabbas har en direkt påverkad och begränsad vardag på grund av besvären, säger Henrik Kangro.

Migränanfall framkallas ofta av faktorer som stress, sömnbrist och hormonpåverkan. Även viss mat, lågt blodsocker och starkt ljus kan påverka. Ofta är det flera faktorer som samspelar i när och hur du drabbas. En del av behandlingen av migrän är därför förebyggande, i syfte för dig att kunna identifiera och undvika situationer som kan framkalla migränanfall.

– Behandling av migrän bygger på uppdelning mellan direkt anfallsbehandling och förebyggande behandling. I dessa finns både medicinska som icke-medicinska åtgärder. Att lära sig identifiera och undvika migränframkallande situationer och faktorer är en viktig grund. Då många faktorer som orsakar migränanfall bottnar i stress, sömnrytm och allmän livssituation så kan bedömning från psykolog tillsammans med samtalsterapi spela en viktig roll. Direkt anfallsbehandling går ofta ut på att använda receptfria läkemedel och att göra det så bekvämt som möjligt för dig själv, säger Henrik Kangro.

3 sätt att hantera migrän:

  1. Identifiera: Om du regelbundet drabbas av migränanfall är det viktigt att du identifierar de faktorer som kan utlösa anfallen. Använd dig av en migrändagbok för att notera hur du mådde när anfallet kom, om du var stressad, hade sovit dåligt samt om det förekom andra faktorer som har kunnat påverka.

  2. Förebygg: Se till att undvika de situationer och faktorer som kan utlösa migrän för dig, och inte minst undvika att flera faktorer förekommer samtidigt. En god sömnrutin, regelbunden motion och minskad stress är alla bra sätt att minska risken för migränanfall. Vissa P-piller och andra hormonpreparat kan vara en utlösande faktor. Överväg att byta preparat om detta är orsaken. Så fort du känner ett kommande migränanfall ska du agera för att minska besvären.

  3. Behandla: Det finns både medicinska och icke-medicinska behandlingsmetoder för att lindra migränbesvär. Använd symptomlindrande läkemedel till exempel mot illamående och huvudvärk och se till att du kan vila och ha det så bekvämt som möjligt när du hanterar ett anfall. Kontakta en psykolog om du behöver stöd i att identifiera de inre faktorer som kan påverka. I vissa fall kan fysioterapi och kognitiv beteendeterapi vara till hjälp.

Dela artikeln: