Av: Min Doktor, 2024-02-29

Nya rekommendationen: Du kan behöva vaccinera dig mot mässling

Är du född före år 1981? Då kan du sakna ett fullgott skydd mot mässling och behöva vaccinera dig, särskilt inför en utlandsresa. 

Folkhälsomyndigheten gick under februari 2024 ut med en rekommendation om att vuxna som inte har haft mässling eller endast har vaccinerat sig med en dos, rekommenderas att vaccinera sig, särskilt inför en utlandsresa.

Mässling är mycket smittsamt och lyckligtvis är sjukdomen mycket ovanlig i Sverige, men under de senaste åren har flera utbrott rapporterats i Europa, bland annat Storbritannien, berättar Lina Jägfalk, sjuksköterska med specialkompetens kring vaccin och fortsätter:

– Nästan alla som är födda före år 1960 har haft sjukdomen som barn och är därmed immuna. Men om du är född mellan 1960-1980 är det inte säkert att du fått de två doser mässlingvaccin som rekommenderas för ett fullgott skydd.

Hur vet jag om jag behöver vaccinera mig?

Mässling ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn sedan år 1982 i Sverige. Vaccinet är ett så kallat kombinationsvaccin som förkortas MPR och ger skydd mot tre sjukdomar: mässling, påssjuka och röda hund.

– Om du är uppvuxen i Sverige finns det vägledning kring vilket skydd du kan ha mot sjukdomen baserat på när du är född, säger Lina Jägfalk:

  • Född före år 1960
    Har nästan alltid haft sjukdomen som barn och är därför immuna.

  • Född mellan år 1960-1980
    Kan ha undgått att insjukna i mässling som barn och inte blivit vaccinerade med två doser.

  • Född år 1981 eller senare
    Majoriteten har vaccinerats med två doser MPR-vaccin.

Små barn kan behöva tidigarelägga vaccinationen

MPR-vaccinet ges i två doser, där den första dosen ges vid 18 månaders ålder och dos två ges mellan årskurs 1 och 2. 

 – Det är viktigt att komma ihåg att barn under 18 månader helt saknar skydd mot sjukdomen. Små barn som ska resa utomlands och ännu inte fått sin första dos MPR-vaccin i det allmänna vaccinationsprogrammet rekommenderas därför en dos innan avresa, säger Lina Jägfalk.

Vad händer om jag råkar ta en dos för mycket?

Om du är född före år 1981 och vet om att du inte har haft mässling som barn kan du behöva vaccin eller komplettera din tidigare vaccination, särskilt inför en utlandsresa. Du kan vaccinera dig på Min Doktors vaccinationsmottagningar.

– Om du är osäker på hur många doser du har tagit så kan du prata med sjuksköterskan på mottagningen för att få rådgivning. Risken för biverkningar är låg om du råkar ta en extra dos, eller om du vaccinerar dig trots att du haft sjukdomen som barn, avslutar Lina Jägfalk.

Faktagranskad av:

Lina Jägfalk, sjuksköterska med specialkompetens kring vaccin

Dela artikeln: