Av: Min Doktor, 2023-03-06

P-pillrets historia “Används av 100 miljoner kvinnor världen över”

Den 8 mars är det internationella kvinnodagen. En av de viktigaste händelserna i modern tid gällande kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter är när p-pillret blev tillåtet. Läs om p-pillrets historia, vilket år p-piller blev lagligt i Sverige och dess betydelse för kvinnors sexuella frihet. 

Hur kom p-piller till?

Den amerikanska sjuksköterskan Margaret Sanger var pådrivande i utvecklingen av p-pillret. Sanger var kvinnorättsaktivist och förespråkade sexuella rättigheter för kvinnor, bland annat genom att propagera för säkra, billiga och enkla preventivmedel. När Sanger under 1950-talet kom i kontakt med biologen Gregory Pincus initierades den forskning som skulle resultera i det första p-pillret. Forskningen finansierades till stor del av Sangers vän, filantropen Katharine McCormick. 

År 1957 hade Pincus forskning resulterat i ett färdigt preparat, Enovid, som förhindrade ägglossning och därmed också graviditet. Men preparatet var kontroversiellt, och det amerikanska läkemedelsverket beslutade att preparatet endast fick skrivas ut mot svår mensvärk. Faktumet att Enovid förhindrade graviditet tillskrevs som en biverkning. 

Tre år senare, 1960, gavs Enovid slutligen utökad indikation och fick då även användas som preventivmedel. Med det var det första p-pillret officiellt här.

Vilket år kom p-piller till Sverige?

Det dröjde fram till 1964 innan den svenska Medicinalstyrelsen godkände p-pillret i Sverige, och det nådde marknaden året efter. Dessa tidiga p-piller innehöll höga halter av östrogen, som kunde ge kraftiga biverkningar

– Minskad sexlust, huvudvärk, viktökning, svullnad och illamående var vanligt förekommande biverkningar när p-pillret först introducerades på marknaden. En mer sällsynt men allvarlig biverkning var blodproppar, berättar Therese Sok, barnmorska hos Min Doktor.

Trots dåvarande biverkningar fick p-pillret ett enormt genomslag och idag används p-piller av uppskattningsvis 100 miljoner kvinnor världen över.

– Idag innehåller p-piller mycket lägre östrogenhalter, men östrogen ger en något ökad risk för blodpropp och ska inte tas om du tillhör en riskgrupp, exempel om du röker eller om någon i din familj har drabbat av blodproppar, säger Therese Sok och fortsätter:

– Det finns idag också p-piller utan östrogen, så kallade minipiller.

Hur har p-piller påverkat samhället?

P-piller har idag funnits på marknaden i över 60 år. Under den tiden har p-pillret gått från att vara så kontroversiellt att det inte inte fick säljas som just ett preventivmedel, till att vara ett av de mest populära preventivmedelsmetoderna för kvinnor världen över. 

– P-piller ger ett mycket säkert skydd mot att bli gravid om de tas som de ska och är därför ett bra alternativ för många kvinnor, säger Therese Sok.

Efter över 60 år kan vi konstatera att p-piller haft en stor betydelse för kvinnlig frigörelse och för synen på kvinnors sexualitet.

– Utan rätten till fri abort och med låg tillgång till säkra preventivmedelsalternativ var en oönskad graviditet en stor rädsla för många av dåtidens kvinnor. Med p-pillret förändrades detta och gav kvinnor friheten att själva styra över sitt reproduktiva liv, avslutar Therese Sok.

Du kan få hjälp att hitta rätt preventivmedel

Preventivmedel finns i flera olika former, både med och utan hormoner. Vad för slags preventivmedel du bör använda beror både på egna preferenser, ditt hälsotillstånd och hur kompatibel du är med olika ämnen och hormoner.

Om du har funderingar kring vilken form av preventivmedel som passar dig bäst, är du välkommen att kontakta Min Doktor. Hos oss kan du både få hjälp med rådgivning, receptförskrivning och att förnya ditt recept på preventivmedel av en erfaren barnmorska. 

Faktagranskad av:

Therese Sok, barnmorska hos Min Doktor

Dela artikeln: