Av: Min Doktor, 2023-08-30

Alkoholens påverkan på kroppen när du slutar dricka

foto: Pormezz - stock.adobe.com

Vad händer i kroppen när man slutar dricka alkohol? Vilka fördelar kan en vit månad ge, och hur lång tid tar det för kroppen att återhämta sig efter ett långvarigt alkoholintag? Min Doktors läkare listar 10 hälsoeffekter av att sluta dricka alkohol.

Vad menas med en vit månad?

Under sommaren uppger många att de dricker alkohol både oftare och i större mängd än under övriga året. Därför väljer vissa att efter semestern ta en så kallad vit månad. Att ta en vit månad innebär att avstå helt från alkohol under en månads tid. 

Vad händer när man slutar dricka alkohol?

Det finns många hälsofördelar med att sluta dricka alkohol. Fördelarna kan visa sig olika snabbt – beroende på vilken del av kroppen man pratar om kan det ta olika lång tid för kroppen att återhämta sig.

– Hälsoeffekterna som kommer av att sluta dricka alkohol är större hos den med riskbruk, det vill säga att konsumera alkohol på en riskfylld nivå, än hos den som har en måttlig alkoholkonsumtion, säger Hans Lindholm, läkare hos Min Doktor.

Enligt Socialstyrelsen definieras riskbruk som 10 standardglas alkohol eller mer per vecka, eller 4 standardglas eller mer vid ett och samma tillfälle en gång i månaden eller oftare. Rekommendationerna gäller för både män och kvinnor och ett standardglas motsvarar 33 cl starköl, 12-15 cl vin eller 4 cl sprit.

– Att regelbundet överskrida definitionen av riskbruk kommer med tiden ha en negativ påverkan på din kropp och hälsa. Men att sänka alkoholintaget eller helt sluta dricka alkohol kan i många fall ge positiva hälsoeffekter relativt snabbt, berättar Hans Lindholm.

10 hälsoeffekter av att sluta dricka alkohol:

 1. Bättre sömn, fokus och humör
  Alkohol påverkar sömnen, även vid små mängder. Att avstå från alkohol kommer redan efter en natt ge effekt i form av att du blir piggare, vilket i sin tur har en positiv inverkan på både din koncentrationsförmåga och ditt humör.

 2. Förbättrad psykisk hälsa
  Alkohol påverkar både dina tankar, dina känslor och ditt beteende. Risken att drabbas av depressionssjukdomar och ångest ökar vid hög och långvarig alkoholkonsumtion.

 3. Förbättrade relationer med närstående
  Att dricka mycket alkohol påverkar inte bara dig själv, utan även människorna du har runt omkring dig. Berusning kan orsaka personlighetsförändring och allvarligt skada relationer med familj, barn och vänner.

 4. Blodtrycket sjunker
  Regelbunden alkoholkonsumtion kan orsaka högt blodtryck, vilket i sin tur ökar risken för bland annat hjärt-kärlsjukdomar. Att avstå från alkohol under cirka ett års tid kan normalisera blodtrycksnivåerna.

 5. Bättre leverfunktion
  Det är i levern som alkoholen framförallt bryts ner. Överkonsumtion av alkohol under lång tid kan orsaka sjukdom i levern, som till exempel fettlever. Genom att sluta dricka kan levern återfå sin normala funktion.

 6. Minskad risk för cancer och andra sjukdomar
  Ett högt och regelbundet alkoholintag ökar risken för att drabbas av bland annat cancer, leversjukdom, njursjukdom och demens.

 7. Minskade magbesvär
  Vid en hög alkoholkonsumtion producerar magen mer magsyra, vilket ökar risken för både magkatarr och sura uppstötningar.

 8. Minskad risk för övervikt
  Alkohol har högt kaloriinnehåll och ett lågt näringsinnehåll och vid överkonsumtion ökar risken för att gå upp i vikt. Övervikt kan i sin tur leda till bland annat diabetes typ 2, högt blodtryck och hjärt-kärlsjukdomar.

 9. Minskade hudbesvär
  Hög alkoholkonsumtion ökar risken för att utveckla olika hudbesvär, som till exempel psoriasis, akne och eksem.

 10. Minskad risk för olyckor
  Berusning ökar risken för att råka ut för olyckor, eftersom alkohol påverkar vår omdömesförmåga, reaktionsförmåga och balans. Enligt Beroendecentrum dör varje år cirka 1000 personer i Sverige av olyckor där alkohol varit med i bilden. 

När ska jag söka vård?

Riskbruk av alkohol kan leda till missbruk, som i sin tur till slut kan leda till ett alkoholberoende om det pågår under en längre period.

– Vid ett beroende kretsar hela ditt liv kring alkoholen och du prioriterar drickandet högst, före din egen hälsa och din omgivnings välmående. Du upplever det då svårt eller omöjligt att på egen hand begränsa drickandet eller att sluta dricka, berättar Hans.

Om du, eller någon du känner, har problem med alkohol finns det hjälp att få. Kontakta Min Doktor för vägledning och i vissa fall åtgärd via oss. Du kan också själv ta kontakt med beroende- och stödföreningar, eller om du arbetar vända dig till företagshälsovården för att få rätt hjälp. 

Faktagranskad av:

Hans Lindholm, läkare hos Min Doktor.

Dela artikeln: