Av: Min Doktor, 2019-12-17

Så vet du om du har bihåleinflammation

Bihåleinflammation är en sjukdom som kan uppkomma i samband med förkylning. Vanliga symtom är smärta i panna, kinder och nästäppa. Kroppen klarar generellt att läka ut inflammationen själv men i vissa fall krävs behandling.

– Oftast klarar kroppens eget immunförsvar att ta hand om infektionen men om symtomen blir kraftiga och varar länge kan du behöva behandling, förklarar Henrik Kangro, specialistläkare och medicinskt ledningsansvarig chef på Min Doktor.

Bihåleinflammation orsakas i regel av ett förkylningsvirus som har spridit sig till slemhinnorna i bihålan. Inflammationen i bihålorna ger upphov till slembildning och till att slemhinnorna svullnar. Svullnaden kan i sin tur leda till att vätska och slem inte kan rinna ut på grund av att näsan täpps igen.

– Typiska symtom innefattar smärta i panna eller kinder som tilltar när du lutar dig framåt med nedböjt huvud. Du kan även få feber, bli trött och allmänpåverkad, säger Henrik.

Symtomen brukar uppstå cirka tio dagar efter att förkylningen brutit ut och behandlas i första hand med receptfria preparat som du själv kan köpa på apoteket. Om inflammationen är orsakad av en svår bakteriell infektion kan du behöva medicinsk behandling. Därför bör du söka vård om dina symtom inte förbättrats inom tio dagar. Blir symtomen mycket kraftiga ska du söka vård på en akutmottagning.

Sök vård på en akutmottagning om du:

  • har frossa och/eller hög feber
  • upplever stelhet i nacken
  • är röd eller svullen i huden kring ögat
  • har kraftig värk vid näsroten eller pannan
Dela artikeln: