Av: Min Doktor, 2023-07-10

Så minskar du risken för campylobacter

foto: www.peopleimages.com

Varje år insjuknar tusentals personer i tarminfektion orsakad av campylobacter. Flest fall inträffar under sensommaren. Här kan du läsa om symptomen vid campylobacterinfektion, hur det smittar och hur du kan minska risken för att bli sjuk.

Vad är campylobacter?

Campylobacter är en bakterie som förekommer världen över. Bakterien orsakar sjukdom hos människor och flera olika djurslag, men fåglar kan bära på campylobacter utan att ha några symptom.

Campylobacterinfektion är klassad som en allmänfarlig och smittspårningspliktig sjukdom. Det innebär att alla fall ska anmälas till myndigheterna och att smittspårning ska göras vid sjukdomsutbrott.

De vanligaste symptomen vid campylobacterinfektion är vattniga diarréer, blodig avföring, feber och kräkningar. Tarminfektionen brukar självläka på mindre än ett par veckor, men 2 till 3 procent av de som insjuknar drabbas av ledbesvär eller andra följdsjukdomar.

Hur sprids campylobacter?

Campylobacter sprids i första hand via livsmedel och förorenat vatten. Den vanligaste smittkällan är rå kyckling. Bakterien kan även finnas i såväl opastöriserad mjölk som i rått kött från andra djurslag.

Många smittas genom att äta kycklingkött som inte har hettats upp tillräckligt, eller genom förtäring av livsmedel som har blivit förorenade av smittat kött. 

Smittdosen, alltså den mängd bakterier som krävs för att man ska bli sjuk, är mycket låg. Det betyder att det inte behövs mer än ett enstaka stänk från ett förorenat livsmedel för att man ska bli sjuk.

Smittar campylobacter mellan människor?

Campylobacter är framför allt en livsmedelsburen smitta och det är ovanligt att den sprids från person till person. Precis som vid andra smittsamma magsjukor finns det dock alltid en risk för att smittan ska spridas vidare om en magsjuk person hanterar mat som andra ska äta. Efter tillfrisknandet kan man vara bärare av bakterien i upp till 4 veckor.

Hur vanligt förekommande är campylobacter?

Varje år rapporteras omkring 5.000 till 10.000 fall av campylobacterinfektion in till Folkhälsomyndigheten. Sannolikt finns ett stort mörkertal då de flesta som insjuknar inte söker vård, och det verkliga antalet drabbade tros vara flera gånger högre.

Eftersom fjäderfä är en viktig smittkälla finns det ett kontrollprogram för campylobacter hos svenska kycklingar. Genom övervakning och olika smittskyddsåtgärder har man kunnat minska förekomsten av campylobacter i kycklingflockarna. Andelen positiva flockar har sjunkit från 60 procent i slutet av 1980-talet till mindre än 5 procent idag.

Enligt Folkhälsomyndigheten varierar förekomsten av campylobacter över året, med en topp under juli, augusti och september. Den här ökningen ses hos både kycklingar och människor.

Hur snabbt blir man sjuk av campylobacter?

Inkubationstiden, det vill säga tiden från smittotillfället tills att symptomen bryter ut, är normalt 1 till 3 dagar, men den kan vara ända upp till 10 dagar.

Så undviker du att bli sjuk av kyckling

Under senare halvan av sommaren brukar förekomsten av campylobacter tillta, och därmed ökar också risken att bli smittad. Du behöver vara noga med att hålla god hygien i köket och att alltid hetta upp kyckling till minst 70 grader:

  1. Ha god handhygien - tvätta alltid händerna med tvål och vatten innan du bereder livsmedel. Tvätta händerna direkt efter att du har hanterat rå kyckling eller köttsaft.

  2. Använd separat skärbräda och redskap för rå kyckling, och diska alltsammans noga så fort du är färdig. Rengör även bänkytan, men tänk på att först torka av diskbänken med hushållspapper, inte med disktrasan.

  3. Se till att inte ha annan mat i närheten när du hanterar kyckling, i synnerhet sådant som ska ätas utan att hettas upp, som sallad och kalla såser.

  4. Undvik stänk och skvätt. Du bör till exempel inte skölja kycklingen under kranen. Torka hellre av den med hushållspapper om det behövs, och släng genast det smutsiga pappret i soporna. Använd inte heller för stark vattenstråle när du tvättar skärbräda, redskap och händer.

  5. Se till att kycklingen är genomstekt. Köttet ska vara ljust och inte rosa eller genomskinligt. När du skär eller sticker i kycklingen ska köttsaften vara klar. Om du har en termometer kan du sticka in den där köttbiten är som tjockast - innertemperaturen ska vara över 70 grader och helst omkring 72 grader.

Annat kött kan också innehålla campylobacter, jämte flera andra bakterier. För att minska risken för magsjuka bör du följa råden ovan när du hanterar allt rått kött. Undvik också att dricka opastöriserad mjölk.

Läs mer om hur undviker du magsjuka under rötmånaden

Hur kan Min Doktor hjälpa?

Om du misstänker att du kan ha en infektion med campylobacter behöver du provtas. Välkommen att kontakta Min Doktor i mobilen så hjälper vi dig med bedömning och provtagning. 

Faktagranskad av:

Hans Lindholm, läkare hos Min Doktor

Dela artikeln: