Av: Min Doktor, 2023-10-12

Du kan vara stressad utan att veta om det

Du kan vara drabbad av stressrelaterad ohälsa utan att veta om det. De första tecknen på ohälsosam stress är nämligen ofta symptom som många inte direkt kopplar till stress, som magproblem, hudbesvär och yrsel. Helena Blid, legitimerad psykolog hos Min Doktor, berättar mer.

Antalet sjukskrivningar för stressrelaterad ohälsa ökar. Stress kan yttra sig som rent fysiska symptom: smärta, magproblem, hudbesvär, upprepade infektioner och yrsel är några exempel.

– De första tecknen och svårigheterna som uppstår vid stress är ofta symptom som många av oss kanske inte direkt kopplar till eller ens förstår handlar om stress, säger Helena Blid, legitimerad psykolog hos Min Doktor och fortsätter:

– Utöver de fysiska symptomen är det också vanligt att söka hjälp för sömnstörning, irritabilitet eller att man inte längre känner igen sig själv och sina reaktioner. En del kan även få ångestattacker som en slags stark signal från kroppen om att något inte står rätt till.

Vanligt att prioritera bort nöjen och återhämtning

När man är stressad är det vanligt att man försöker prioritera bort allt som man anser inte är helt nödvändigt. Det kan innebära att man hamnar i en situation där man prioriterar bort familjen, vänner, nöjen, träning och återhämtning och enbart ägnar sig åt det man upplever som krav eller måsten. 

– Den typen av mönster kan leda till att man utvecklar en så kallad stressutlöst sekundär depression, eftersom man blir av med så mycket nödvändig återhämtning, stimulans och glädje men samtidigt har kvar alla måsten och krav. Ofta är man fortfarande är väldigt aktiv, men man känner likgiltighet och ingen glädje. Autopiloten har tagit över, berättar Helena.

Vinster med tidig psykologisk behandling

Min Doktor erbjuder kognitiv beteendeterapi (KBT) av legitimerade psykologer. Behandlingen sker digitalt med en initial bedömning och kontinuerlig uppföljning, och anpassas till patientens individuella behov. Det innebär att du som patient har möjlighet att själv bestämma var och när du vill ta kontakt med din psykolog, och du kan räkna med snabba svar.

– En tidig psykologisk insats, som den digitala kontakten möjliggör, har många vinster. Du kan må bättre snabbare och risken för återfall minskar. Genom tidiga insatser minskar vi även risken för att man exempelvis utvecklar utmattningssyndrom och vi förhindrar långvariga problem, berättar Helena och fortsätter:

– I behandling får du dels möjlighet att se orsakssamband mellan yttre- och inre faktorer som leder till stress, och dels lära dig strategier som är nödvändiga för att hantera situationer som skapar stress.

Är du oroad över din stressnivå? 

Kontakta en av våra psykologer för ett rådgivande samtal, där du tillsammans med psykologen kan diskutera lämplig väg framåt för dig, och huruvida du behöver professionell hjälp för att hantera din stress.

Faktagranskad av:

Helena Blid, legitimerad psykolog

Dela artikeln: