Av: Min Doktor, 2022-05-18

Kolla upp ditt födelsemärke

Har du ett födelsemärke som ändrat utseende, eller ett nytillkommet märke som inte ser ut som dina övriga? De flesta födelsemärken är ofarliga – men i ovanliga fall kan de utvecklas till malignt melanom, en form av hudcancer. Nu kan du få hjälp med födelsemärkesbedömning på Min Doktors vård- och vaccinationsmottagningar genom teledermatoskopi.

Födelsemärken kan uppstå överallt på huden och uppkommer naturligt redan hos små barn. Antalet födelsemärken ökar av ålder, ärftlighet eller om man utsätts för mycket sol. I ovanliga fall kan födelsemärken utvecklas till hudcancerformen malignt melanom, som kan visa sig genom att födelsemärket har en asymmetrisk form, en ojämn färg, kliar eller blöder utan att du pillat på märket.

– Om du får ett nytillkommet födelsemärke med ett utseende som avviker från övriga, eller om ett av dina befintliga födelsemärken växer eller förändras på annat sätt, bör du ta kontakt med läkare för vidare undersökning och bedömning av födelsemärket, säger Loreto Ferrada, specialist inom hudsjukdomar och medicinskt ledningsansvarig läkare på Min Doktor.

Tidig upptäckt förbättrar prognosen

Min Doktors vård- och vaccinationsmottagningar kan du som är över 18 år få ditt födelsemärke undersökt och bedömt genom ett uppkopplat dermatoskop, så kallad teledermatoskopi. Syftet är att kunna upptäcka malignt melanom i tidigt skede.

– Genom en tidig upptäckt förbättras prognosen för behandling av malignt melanom, och genom att Min Doktor använder teledermatoskopi får vi hög kvalitet vid digital födelsemärkesbedömning, säger Loreto Ferrada.

Hur går det till?

Om du har ett födelsemärke som du oroar dig över på grund av förändringar, eller ett nytillkommet märke som avviker från övriga, kan du komma på drop-in på någon av Min Doktors vård- och vaccinationsmottagningar för att få märket bedömt.

På mottagningen får du först svara på frågor om din hudförändring och därefter tar en sjuksköterska bilder på födelsemärket genom ett uppkopplat dermatoskop. Bilderna skickas vidare till läkare, som baserat på bilderna och dina svar gör en bedömning om behov av uppföljning eller ytterligare utredning behövs. Om födelsemärket bedöms behöva vidare utredning, skickas remiss till hudläkarmottagning.

Du kan också använda vår app för att få en digital läkarbedömning av ditt födelsemärke. Då ber läkaren dig ta en bild eller filma födelsemärket själv med din mobiltelefon, och ger sedan återkoppling på om uppföljning eller vidare utredning behövs. Om du bor nära en av våra mottagningar, kan läkaren vid behov be dig besöka en av våra mottagningar för att ta bilder med dermatoskop.

Faktagranskad av: Loreto Ferrada, specialistläkare i dermatologi och venereologi

Dela artikeln: