Av: Min Doktor, 2021-03-25

Bedömning av födelsemärke

Födelsemärken kan uppstå överallt på huden och uppkommer naturligt redan hos små barn. Antalet födelsemärken ökar av ålder, ärftlighet eller om man utsätts för mycket sol. Nu kan du få hjälp att kontrollera dina födelsemärken på Min Doktors sommarkliniker och vissa av våra vård- och vaccinationsmottagningar genom teledermatoskopi.

Om födelsemärken

Födelsemärke kallas även leverfläck eller nevus och är ett område på huden med mer pigment. De flesta födelsemärken är ofarliga, men de kan i ovanliga fall utvecklas till hudcancer, där malignt melanom är den allvarligaste formen. Hudcancer är vanligast från medelåldern och uppåt men kan i enstaka fall uppstå tidigare.

Hudcancerformen malignt melanom kan visa sig genom att födelsemärket:

  • Har en asymmetrisk form
  • Har en ojämn färg
  • Blöder utan att du pillat eller kliat på märket
  • Kliar

Tidig upptäckt förbättrar prognosen

Om du får ett nytillkommet födelsemärke med ett utseende som avviker från övriga, eller om ett av dina befintliga födelsemärken visar tecken på förändring, bör du kontakta läkare omgående för vidare undersökning och eventuell borttagning av födelsemärket.

På Min Doktors sommarkliniker och på vissa av våra vård- och vaccinationsmottagningar kan du som är över 18 år få ditt födelsemärke undersökt och bedömt genom ett uppkopplat dermatoskop. Syftet är att tidigare kunna upptäcka malignt melanom. Metoden är enligt studier lika säker som en fysisk bedömning av födelsemärken.

– Genom en tidig upptäckt förbättras prognosen för behandling av malignt melanom, och genom att använda teledermatoskopi kan vi få ännu högre kvalitet och patientsäkerhet jämfört med idag, säger Loreto Ferrada, specialist inom hudsjukdomar och medicinskt ledningsansvarig läkare på Min Doktor.

När kan Min doktor hjälpa?

Om du är orolig över ett födelsemärke kan du kontakta Min Doktor. Vi ser till att du får rätt hjälp och vid behov remiss till en hudläkarmottagning för borttagning av födelsemärket. Du kan få hjälp både på våra kliniker och genom vår app.

På Min Doktors sommarkliniker och på vissa av våra vård- och vaccinationsmottagningar kan vi hjälpa dig som är över 18 år med födelsemärkeskontroll. Först får du svara på frågor om din hudförändring och därefter tar en sjuksköterska bilder på födelsemärket genom ett uppkopplat dermatoskop, så kallad teledermatoskopi. Bilderna skickas vidare till läkare, som baserat på bilderna och dina svar gör en bedömning om någon fortsatt utredning behövs. Om läkaren bedömer att födelsemärket behöver tas bort skickas remiss till hudläkarmottagning.

När du söker hjälp digitalt genom vår app eller mindoktor.se får du först svara på frågor om din hudförändring. Därefter ber läkaren dig ta en bild eller filma födelsemärket själv med din mobiltelefon, och ger återkoppling på om uppföljning eller vidare utredning behövs baserat på dina svar och bilderna. Vid behov skickar läkaren remiss till hudläkarmottagning för borttagning.

Här kan du läsa mer födelsemärken och om vilka av våra vård- och vaccinationsmottagningar som erbjuder födelsemärkeskontroll genom teledermatoskopi:

Dela artikeln: