Av: Min Doktor, 2019-11-07

Snart börjar influensasäsongen – så undviker du att drabbas

Influensasäsongen börjar vanligtvis under hösten och är värst i februari. Oftast klarar kroppen att läka ut influensa på egen hand, även om det kan ta ganska lång tid. Riskgrupper har större risk att insjukna i influensa och bör därför vaccinera sig.

– Det är viktigt att vaccinera sig om man tillhör en riskgrupp för att inte bli allvarligt sjuk av influensa eller en följdsjukdom, som lunginflammation, säger Lina Jägfalk, legitimerad sjuksköterska med specialkompetens kring vacciner hos Min Doktor.

Influensavaccinet ges genom en spruta i överarmen. Vuxna och barn över nio år behöver endast vaccineras vid ett tillfälle. Barn mellan sex månader och nio år behöver två doser av vaccinet om de inte har fått vaccin mot influensa tidigare. Vaccinationen behöver upprepas varje år. På Min Doktors drop-in-mottagningar vaccinerar vi barn från 9 års ålder.

– Efter vaccinationen är du skyddad mot årets influensavirus. Nästa år kan det vara ett nytt virus som orsakar smittspridning. För att vara skyddad mot det aktuella influensaviruset behöver du därför vaccinera dig varje år, säger Lina.

Du rekommenderas vaccin om något av följande stämmer in på dig:

 • Du är gravid

 • Är 65 år eller äldre

 • Har en hjärtsjukdom, lungsjukdom, diabetes eller en neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen

 • Har kraftigt nedsatt immunförsvar

 • Har kronisk leversvikt eller njursvikt

 • Är kraftigt överviktig

 • Har flerfunktionshinder

Det är viktigt att du inte vaccinerar dig inför årets influensasäsong för tidigt då skyddet håller i cirka tre till sex månader. Om du tar vaccinet för tidigt kan du behöva vaccinera dig två gånger under säsongen. Vi rekommenderar att du tar ditt influensavaccin från och med den 19 november och framåt.

– Man kan komma till oss på Min Doktor Kliniken och ta influensavaccin tidigare om det behövs men vi rekommenderar att man vaccinerar sig i slutet av november för att ha ett fullgott skydd under hela säsongen, förklarar Lina.

Om du har drabbats av influensa

Majoriteten av de som vaccinerar sig slipper influensa. Om du trots detta blir sjuk dämpar vaccinet symptomen. Det finns saker du kan göra för att lindra symptomen ytterligare:

 • Vila så mycket du kan. Lägg en kudde under huvudet om du hostar mycket

 • Drick mycket vätska, speciellt om du har nedsatt matlust

 • Undvik att röka och dricka alkohol

 • Stanna hemma från skola och arbete så länge du känner dig sjuk eller har feber. Förutom att du kan bli frisk fortare minskar det även risken att du smittar andra

Vill du vaccinera dig mot influensa?

Influensan toppar i februari och mars. Just nu erbjuder vi halva priset på vaccination mot influensa på våra kliniker. Du som vaccinerade dig tidigt på säsongen kan komplettera med ny dos för fortsatt skydd.

För kliniker i Stockholm:
Vuxendos/barndos (från 9 år) 150:-
Riskgrupper* kostnadsfritt

För kliniker i övriga Sverige:
Vuxendos/barndos (från 9 år) 150:-
Riskgrupper* 75:-

*Vissa riskgrupper rekommenderas även vaccin mot pneumokocker. Pneumokocker kan orsaka lunginflammation.

Här kan du se vilken av våra mottagningar som är närmast dig:

Dela artikeln: