Av: Min Doktor, 2023-05-25

Hur skyddar man sig mot myggburna sjukdomar?

foto: +375296582805

Myggor kan sprida allvarliga sjukdomar – vissa av dem kan du vaccinera dig mot, men andra saknas det vaccin mot. Här går vi igenom hur du skyddar dig mot olika myggburna sjukdomar på bästa sätt.

Myggburna sjukdomar som det finns vaccin mot

 • Japansk encefalit

  Viruset finns i Sydostasien och myggorna som sprider sjukdomen finns i både stadsmiljö och på landsbygden. Inför din resa behövs två doser. Sjukdomsbilden kan variera från övergående influensaliknande symptom, till livslånga komplikationer och död.

 • Denguefeber

  Förekommer i över 120 länder, i alla subtropiska och tropiska områden på jorden. Risken för en resenär att drabbas är högre än för många andra smittor, exempelvis hepatit A, men vaccin finns nu tillgängligt i Sverige. Sjukdomsbilden varierar från övergående feber och ledvärk, ibland svårare så att vård krävs, till allvarliga blödningstillstånd och organsvikt. Vaccinet kan inte tas av den som är gravid, ammar eller har ett immunbristtillstånd.

 • Gula febern

  Risk att drabbas finns i vissa länder i Afrika och Sydamerika. Flertalet länder kräver bevis på vaccination. Vaccinet tas senast 10 dagar före avresa och en dos anses ge ett livslångt skydd. Gula febern har en allvarlig sjukdomsbild med hög dödlighet och förekommer tidvis i utbredda lokala utbrott. Vaccinet kan inte tas av den som är gravid, ammar, har ett immunbristtillstånd eller en allvarlig allergi mot ägg.

Myggburna sjukdomar som det inte finns vaccin mot

För att skydda dig rekommenderar vi att du använder kläder med lång ärm och långbyxor under kvällstid samt använder myggmedel. Du kan skydda dig effektivt med myggmedlet Moskito Guard som du kan köpa på Min Doktors vaccinationsmottagningar.

 • Malaria

  Viruset förekommer i tropiska områden. Sjukdomen kan initialt liknas vid en influensa, med plötslig feber med frossa, muskel- och huvudvärk samt illamående. Viss typ av malaria kan vara akut livshotande utan behandling, särskilt för små barn, gravida och förstagångsinfekterade. Myggorna är som mest aktiva mellan skymning och gryning. Malariaprofylax i tablettform kan förebygga sjukdom.

 • Zikavirus

  Finns i tropiska delar av Afrika, Central- och Sydamerika, Sydostasien och Oceanien. Myggorna är aktiva dagtid, främst i gryning och skymning. Det är viktigt för gravida att vidta förebyggande åtgärder för att undvika myggstick, då zikavirus kan leda till allvarliga fosterskador.

 • Chikungunya-virus

  Förekommer i hela den tropiska och subtropiska zonen samt kring Medelhavet. Myggorna är som mest aktiva i gryning och skymning. Ger ofta en övergående sjukdomsbild med feber, huvudvärk och värk i muskler och leder. Ledvärken kan bestå över lång tid.

Har du frågor kring din vaccination? 

Genom vår digitala vaccinationsrådgivning kan du enkelt chatta med en av våra erfarna sjuksköterskor och få tips och råd. Rådgivningen är kostnadsfri.

Du kan vaccinera dig på Min Doktors vaccinationsmottagningar mot bland annat japansk encefalit, denguefeber och gula febern.

När du vaccinerar dig förs din vaccination automatiskt in i ditt digitala vaccinationskort, som du hittar i Min Doktors app. Vaccinationskortet gör det enkelt för dig att hålla reda på vilka vaccinationer du redan tagit och när det är dags för påfyllnadsdos.

Faktagranskad av:

Lina Jägfalk, sjuksköterska med specialkompetens kring vacciner

Dela artikeln: