Hjulbenthet och kobenthet hos barn

Träffa läkare online

0 kr
  • BankID för säker inloggning
  • Snabbt svar dygnet runt
  • Konsultation och behandling
  • Öppet alla dagar året om
Läs mer om hälsa & sjukdomar

Hjulbenthet och kobenthet är vanliga tillstånd hos barn. Hjulbenthet är när barnets knän är längre ifrån varandra än vanligt. Kobenthet innebär att fötterna är längre ifrån varandra än vad som är normalt. Besvären läker i de flesta fall ut av sig själv.Orsak och vanliga symptom

​ Hjulbenthet och kobenthet är båda ganska vanliga tillstånd som orsakar gångsvårigheter hos barn i vissa åldrar. Hjulbenthet är när barnets knän är längre ifrån varandra än vanligt. Vid hjulbenthet kan ett vanligt symptom eller kännetecken vara att barnet sträcker knäna bakåt. Kobenthet innebär att fötternas position är längre ifrån varandra än vad som är normalt.

Hjulbenthet är normalt förekommande hos barn under 3 år och tillståndet brukar i de allra flesta fall läka ut av sig självt, det vill säga att knäna rätar ut sig. Kobenthet är vanligt hos barn mellan 3 och 5 år och brukar, likt hjulbenthet, läka av sig självt när barnet blir äldre.

Vad kan jag göra själv?

​ Det är viktigt att du är medveten om att både hjulbenthet och kobenthet är normala tillstånd och generellt sett inget att oroa sig över, eftersom kroppen oftast korrigerar besvären av sig självt. ​

När ska jag söka vård?

​ Om ditt barn har hjulbenthet eller kobenthet och besvären inte läker ut av sig självt med tiden, eller om ditt barn upplever stora besvär av tillståndet, ska du söka vård.

Tänk på att det vanligtvis tar flera år innan du märker av att ditt barn kan behöva en viss typ av behandling för att lindra och korrigera besvären.

Behandling

​ ​I de allra flesta fall läker besvär med hjulbenthet och kobenthet ut av sig självt när barnet blir äldre. Det behövs alltså ingen särskild behandling eller medicin vid lindriga former av hjul- eller kobenthet. Om besvären är mycket uttalade, det vill säga att knäna eller fötterna är mycket felplacerade, kan det behövas behandling i form av en operation.

När kan Min Doktor hjälpa?

Om ditt barn uppvisar symtom för hjulbenthet eller kobenthet ska du kontakta den fysiska vården.

Faktagranskad av:
Staffan Jannesson Billing, specialistläkare inom gynekologi och obstetrik, 190610

Trygg vård när du behöver det

0 kr
Vuxen
0 kr
Under 20 år
  • BankID för säker inloggning
  • Snabbt svar dygnet runt
  • Konsultation och behandling
  • Öppet alla dagar året om
  • Frikort gäller
Sök vård

Så funkar det

1.

Svara på frågor om dina besvär

Du beskriver dina besvär genom att svara på frågor om dina symptom och i vissa fall skicka in bilder som du tar med mobilen.

2.

Prata med din läkare

Vi använder mess, telefon eller video – allt efter behov för att läkaren ska förstå dig och dina besvär rätt.

3.

Få diagnos och behandling

Vi ställer diagnos och hjälper dig med lämplig behandling. Vid behov hämtas medicin ut på valfritt apotek.
Gå vidareSå funkar det

Så funkar det