Hem > Hälsa och sjukdomar > Muskel- och ledbesvär > Höftbesvär hos barn

Höftbesvär hos barn

Höftbesvär hos små barn kan ha flera orsaker, varav den vanligaste är höftledsinflammation. Vanliga symptom är att barnet haltar och har ont. Höftbesvär kan också vara medfödda och därför undersöks alla nyfödda barn. Det är viktigt att behandla besvär i höften så snart de upptäcks.

Sök vård för höftbesvärÖppet alla dagar, dygnet runt.

Orsak och symptom vid höftbesvär hos barn

Små barn kan få höftbesvär av olika anledningar. Vissa besvär beror på sjukdomar, medan andra är medfödda. Hos småbarn uppträder många höftbesvär när barnet börjar bli mer fysiskt aktivt. Vissa besvär kan dock upptäckas redan hos spädbarn och bebisar.

I Sverige undersöks alla nyfödda barn. Då testas bland annat höftstabiliteten. Instabilitet i höften kallas höftledsluxation och innebär att höftkulan lätt förskjuts ur läge. Detta tillstånd är vanligare hos förstfödda och det finns en viss ärftlighet.

Barnets rörlighet i höften testas också på BVC. Om rörligheten är begränsad, beror det oftast på stela muskler orsakade av barnets ligg- eller krypvanor. I vissa fall kan den begränsade rörligheten bero på medfödda egenskaper.

Ibland hörs knäppningar och små knakningar från barnets höft. Det är i regel inget farligt, gör inte ont och går normalt över av sig själv.

Höftinflammation, som också kallas höftsnuva, är den vanligaste höftsjukdomen hos små barn. Den beror på att det samlas en ökad mängd ledvätska i höften. Vanliga symptom är att barnet börjar halta och har ont. Höftinflammation kan uppstå efter en infektion, till exempel öroninflammation eller halsont. Barnet kan ha svårt att förklara var det gör ont, men böjer ofta höften lite framåt och utåt för att lindra smärtan.

När ska jag söka vård?

Så snart du upptäcker höftbesvär hos ditt barn som inte går över efter några dagar, behöver en läkare undersöka barnet. Det är särskilt viktigt om barnet har mycket ont, inte alls kan stå på benet eller har feber.

Behandling

Ett spädbarn som har diagnosticerats med höftledsluxation får använda en så kallad grodställning under 2 till 3 månader. Den sätts på av särskilt utbildad personal och bidrar till att stabilisera höften. Skenan byts sedan successivt ut medan barnet växer tills dess att behandlingen är avslutad, då även ett antal återbesök görs.

Om ett litet barn har höftbesvär, undersöker en läkare barnet baserat på de symptom som barnet har. Ibland är orsaken uppenbar och ibland kan det behövas flera olika undersökningar för att ställa en diagnos.

Om läkaren misstänker höftinflammation, kan man använda ultraljud för att avgöra om det har samlats ledvätska i höften. Ibland röntgas också barnet för att undersöka om det finns andra sjukdomar i skelettet. Därefter räcker det oftast att barnet är i stillhet några dagar. Ibland kan dock barnet behöva läggas in på sjukhus. Normalt ges inte medicin.

Om orsaken till begränsad rörlighet i höften är stela muskler, kan senorna i ljumsken behöva förlängas.

Sök vård för höftbesvär

  • Öppet dygnet runt

  • Kort väntetid

  • Kostnadsfritt för barn

  • 95% patientnöjdhet

  • Vård i appen och på webben

★★★★★

4.8 av 5 i betyg på App Store

Sök vård för höftbesvär

Vad kan jag göra själv?

Det är svårt att undvika höftbesvär helt, eftersom orsaken kan vara medfödd.

Hos ett spädbarn kan vissa höftbesvär bero på hur barnet ligger och kryper. Det är därför viktigt att barnet får ligga i olika positioner. Då brukar besvären försvinna av sig själva efter en tid.

Det är samtidigt viktigt att behandla höftbesvär så tidigt som möjligt hos ett litet barn. Det är därför som läkare undersöker alla nyfödda barn.

När kan Min Doktor hjälpa?

Om ditt barn uppvisar höftbesvär, är du välkommen att kontakta Min Doktor. Precis som hos andra vårdgivare inom primärvården kan du som är vårdnadshavare kostnadsfritt söka vård för dina barn hos oss.

Hos Min Doktor börjar ditt besök alltid med att du beskriver ditt eller ditt barns tillstånd genom att skriftligt svara på ett antal frågor om symptom och besvär. I vissa fall ber vi dig skicka in bilder som du tar med mobilen. Informationen blir del av journalen och behövs för att vi ska kunna göra en första bedömning. Vid behov kan läkaren också – efter att ditt ärende har skickats in skriftligt – kontakta er per telefon eller video för att exempelvis bedöma allmäntillstånd eller andningsbesvär.

Om vi redan på dina svar i formuläret gör den medicinska bedömningen att du eller ditt barn behöver träffa en läkare fysiskt, hänvisar vi er till en fysisk vårdcentral eller akutmottagning. Vi kan också göra bedömningen att besvären inte kräver läkarvård, utan att det räcker med egenvård eller rådgivning från apotek eller 1177.

Våra läkare, psykologer, barnmorskor och fysioterapeuter är erfarna och arbetar på svenska vårdcentraler eller sjukhus när de inte hjälper dig här. Våra patienter får vanligtvis kontakt med läkare inom en timme.

Våra läkare, psykologer, barnmorskor och fysioterapeuter är erfarna och jobbar på svenska vårdcentraler eller sjukhus när de inte hjälper dig här. Våra patienter får vanligtvis kontakt med läkare inom en timme.

Publicerad:

2022-03-08

Senast uppdaterad:

2023-07-18

Faktagranskad av:

Staffan Jannesson Billing, Specialistläkare inom gynekologi och obstetrik, Min Doktor