Hem > Hälsa och sjukdomar > Höftbesvär hos barn

Höftbesvär hos barn

Höftbesvär hos små barn kan ha flera orsaker varav den vanligaste är höftledsinflammation. Vanliga symptom är att barnet haltar och har ont. Höftbesvär kan också ha medfödda orsaker. Därför undersöks alla nyfödda. Det är viktigt att behandla besvär i höften så snart de uppträder.

Sök vårdÖppet alla dagar, dygnet runt.

Orsak och symptom vid höftbesvär hos barn

Små barn kan få höftbesvär av olika orsaker. Vissa besvär beror på sjukdomar medan andra är medfödda. Många höftbesvär uppträder hos småbarn när de börjat bli mer fysiskt aktiva. Vissa besvär upptäcks redan hos ett spädbarn eller en bebis.

I Sverige undersöks alla nyfödda barn. Då testas bland annat höftstabiliteten. Instabilitet i höften kallas höftledsluxation och innebär att höftkulan lätt förskjuts ur läge. Detta tillstånd är vanligare hos förstfödda och det finns en viss ärftlighet.

Även på BVC testas barnets rörlighet i höften. Om höftrörligheten är begränsad kan det bero på medfödda egenskaper. Men det är vanligare att det beror på att barnet har stela muskler som orsakas av barnets ligg- eller krypvanor.

Ibland hörs knäppningar och små knakningar från barnets höft. Det är i regel inget farligt, gör inte ont och går normalt över av sig själv.

Höftinflammation kallas också för höftsnuva. Det är den vanligaste höftsjukdomen hos små barn. Den beror på att det samlas en ökad mängd ledvätska i höften. Vanliga symptom är att barnet börjar halta och har ont. Höftinflammation kan komma efter en infektion, till exempel öroninflammation eller halsont. Barnet har ibland svårt att förklara var de har ont. Det är vanligt att barnet böjer höften lite framåt och utåt för att lindra smärtan eftersom det gör mindre ont då.

Vad kan jag göra själv?

Det är svårt att undvika höftbesvär helt eftersom orsaken kan vara medfödd.

Hos ett spädbarn kan vissa höftbesvär bero på hur barnet ligger och kryper. Därför är det viktigt att barnet får ligga i olika positioner. Då brukar besvären försvinna av sig självt efter en tid.

Det är samtidigt viktigt att behandla höftbesvär så tidigt som möjligt hos ett litet barn. Därför undersöker läkare alla nyfödda barn.

När ska jag söka vård?

Så snart du upptäcker höftbesvär hos ditt barn som inte går över efter några dagar behöver en läkare undersöka dem. Det är särskilt viktigt om barnet har mycket ont, inte alls kan stå på benet eller har feber.

Du är välkommen att söka vård online hos Min Doktors läkare eller på en av våra kliniker.

Behandling

Ett spädbarn som har blivit diagnosticerad med höftledsluxation får använda en så kallad grodställning under två till tre månader. Den sätts på av särskilt utbildad personal och bidrar till att stabilisera höften. Skenan byts sedan successivt ut medan barnet växer till dess behandlingen är avslutad då även ett antal återbesök görs.

Om ett litet barn har höftbesvär undersöker en läkare barnet baserat på de symptom som det har. Ibland är orsaken uppenbar, ibland behövs flera slags undersökningar för att en diagnos ska kunna ställas.

Om läkaren misstänker höftinflammation kan ett ultraljud göras för att avgöra om det samlats ledvätska i höften. Ibland röntgas även barnet för att undersöka om det finns andra sjukdomar i skelettet. Normalt räcker det sedan att barnet är i stillhet några dagar. Ibland behöver barnet också läggas in på sjukhus. Normalt ges inte medicin.

Om orsaken till begränsad rörlighet i höften är stela muskler kan senorna i ljumsken behöva förlängas.

När kan Min Doktor hjälpa?

Om ditt barn uppvisar höftbesvär är du välkommen att konsultera Min Doktor. Hos oss arbetar läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, fysioterapeuter och psykologer. Du som är vårdnadshavare kan precis som hos andra vårdgivare inom primärvården kostnadsfritt söka vård för dina barn hos oss.

Hos Min Doktor börjar ditt besök alltid med att du beskriver ditt barns tillstånd genom att skriftligt svara på ett antal frågor om symptom och besvär. I vissa fall ber vi dig skicka in bilder som du tar med mobilen. Informationen blir del av journalen och behövs för att vi ska kunna göra en första bedömning. Vid behov kan läkaren också – efter att ditt barns ärende har skickats in skriftligt – kontakta er per telefon eller video för att exempelvis bedöma ditt barns allmäntillstånd eller andningsbesvär.

Om vi redan på dina svar i formuläret gör den medicinska bedömningen att ditt barn behöver träffa en läkare fysiskt, hänvisar vi er till en fysisk vårdcentral eller akutmottagning. Vi kan också göra bedömningen att besväret inte alls kräver läkarvård utan att det räcker med egenvård eller rådgivning från apotek eller 1177.

Våra läkare, psykologer, barnmorskor och fysioterapeuter är erfarna och jobbar på svenska vårdcentraler eller sjukhus när de inte hjälper dig här. Våra patienter får vanligtvis kontakt med läkare inom en timme.

Träffa läkare online

  • Öppet dygnet runt

  • Kort väntetid

  • Kostnadsfritt för barn

  • 95% patientnöjdhet

  • Vård i appen och på webben

★★★★★

4.8 av 5 i betyg på App Store

Sök vård

Faktagranskad av:

Staffan Jannesson Billing, specialistläkare inom gynekologi och obstetrik, 190610