Hem > Hälsa och sjukdomar > Muskel- och ledbesvär > Barnreumatism

Barnreumatism

Barnreumatism är ett samlingsnamn för sjukdomar som ger upphov till inflammationer i lederna. Sjukdomen är ovanlig hos barn mellan 1–6 år. Vanliga symptom är värk, svullnad, stelhet och ömhet i lederna. Behandling ges i form av vissa mediciner, och i vissa fall även genom fysioterapi.

Sök vård för barnreumatismÖppet alla dagar, dygnet runt.

Orsak och symptom vid barnreumatism

​ Barnreumatism är ett samlingsnamn för sjukdomar som ger upphov till inflammationer i en eller flera leder. Sjukdomen kallas även för juvenil idiopatisk artrit och är ovanlig hos barn och spädbarn mellan 1–6 år.

Vanliga symptom är att lederna i kroppen värker, blir stela, svullna och ömma samt ibland även blir vätskefyllda. Lederna brukar även kännas varma och bli röda. Barnet kan även ha gångsvårigheter och svårigheter med att använda armar och händer. Det är även vanligt att barn med någon form av reumatisk sjukdom inte växer som de ska.

Symptomen av barnreumatism kan variera mycket från barn till barn. Vissa upplever enbart lindriga besvär, medan andra får mer uttalade symptom. För vissa läker sjukdomen ut av sig självt när barnet blir äldre. I mer sällsynta fall innebär barnreumatism besvär som varar livet ut.

Barnreumatism kan förekomma i olika former, och oftast brukar sjukdomarna kategoriseras efter hur många leder i kroppen som blir inflammerade. Det är vanligast med så kallad fåledssjukdom, som innebär att en till fyra leder i kroppen påverkas. Om sjukdomen orsakar inflammation i fem eller fler leder brukar den kallas mångledssjukdom, som är något mindre vanlig. Utöver dessa två typer finns mer sällsynta former av barnreumatism, som kan ge mer omfattande besvär i hela kroppen. ​

Vad kan jag göra själv?

​ ​Om ditt barn har någon form av barnreumatism är det viktigt att se till att förskola och skola är informerad om tillståndet, och eventuella behov som ditt barn kan ha.

När ska jag söka vård?

​ Om du misstänker att ditt barn eller din bebis har någon form av barnreumatism, om hen har ont i lederna eller har svårt att röra sig ska du söka vård. Du är välkommen att söka vård online hos Min Doktors läkare eller på en av våra kliniker.

Behandling

​ Behandling av barnreumatism kan variera, beroende på vilken typ av sjukdom som barnet har. Oftast får barnet någon form av medicin för att minska inflammationen i lederna och lindra besvären.

Vid barnreumatism får barnet ofta träffa en fysioterapeut, som hjälper till att träna upp ledernas funktion. I vissa fall kan även en arbetsterapeut hjälpa till med att säkerställa att barnets behov är tillgodosedda i skolan och i hemmet. ​

När kan Min Doktor hjälpa?

Om ditt barn uppvisar symtom för någon form av barnreumatism är du välkommen att konsultera Min Doktor. Hos oss arbetar läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, fysioterapeuter och psykologer. Du som är vårdnadshavare kan precis som hos andra vårdgivare inom primärvården kostnadsfritt söka vård för dina barn hos oss. ​ Hos Min Doktor börjar ditt besök alltid med att du beskriver ditt barns tillstånd genom att skriftligt svara på ett antal frågor om symptom och besvär. I vissa fall ber vi dig skicka in bilder som du tar med mobilen. Informationen blir del av journalen och behövs för att vi ska kunna göra en första bedömning. Vid behov kan läkaren också – efter att ditt barns ärende har skickats in skriftligt – kontakta er per telefon eller video för att exempelvis bedöma ditt barns allmäntillstånd eller andningsbesvär. ​ Om vi redan på dina svar kan se att ditt barn behöver träffa en läkare fysiskt hänvisar vi er till en fysisk vårdcentral eller akutmottagning. Vi kan också göra bedömningen att besväret inte kräver läkarvård utan att det räcker med egenvård eller rådgivning från apotek eller 1177. ​ Våra läkare, psykologer, barnmorskor och fysioterapeuter är erfarna och jobbar på svenska vårdcentraler eller sjukhus när de inte hjälper dig här. Våra patienter får vanligtvis kontakt med läkare inom en timme.

Sök vård för barnreumatism

  • Öppet dygnet runt

  • Kort väntetid

  • Kostnadsfritt för barn

  • 95% patientnöjdhet

  • Vård i appen och på webben

★★★★★

4.8 av 5 i betyg på App Store

Sök vård för barnreumatism

Publicerad:

2022-03-08

Senast uppdaterad:

2022-06-08

Faktagranskad av:

Staffan Jannesson Billing, specialistläkare inom gynekologi och obstetrik, Min Doktor