Hem > Hälsa och sjukdomar > Muskel- och ledbesvär > Ryggbesvär hos barn

Ryggbesvär hos barn

Ryggbesvär hos barn är ganska vanligt, särskilt hos äldre barn och ungdomar. Ryggbesvär kan ha flera olika orsaker, till exempel överansträngning i samband med fysisk aktivitet, ett medfött tillstånd eller så kallat diskbråck. Besvären går ofta över av sig självt, men ibland kan det behövas särskild behandling.

Sök vård för ryggbesvärÖppet alla dagar, dygnet runt.

Orsak och symptom vid ryggbesvär hos barn

​Ryggbesvär hos barn är ganska vanligt, särskilt hos äldre barn och ungdomar, och kan bero på flera olika saker.

Smärta och ömhet i ryggen kan bero på att barnet har sträckt eller överansträngt en muskel i ryggen vid fysisk aktivitet. Ibland kan smärta i ryggen uppstå vid stillasittande i en framåtlutad position. Barn och ungdomar kan också drabbas av lindriga ryggbesvär i samband med att kroppen växer.

Ibland kan smärtan bero på ett medfött tillstånd. I vissa fall kan nyfödda spädbarn drabbas av en vridning och sidolutning av huvudet. Besvären försvinner oftast inom ett halvår.

Diskbråck är något som kan förekomma hos äldre barn och ungdomar, och kan ge symptom i form av smärta i ryggen och ett ben. Diskbråck beror på att de så kallade diskarna mellan ryggkotorna, som består av brosk, skadas. Diskbråck förekommer mycket sällan hos småbarn och spädbarn.

Barn kan även drabbas av skolios, vilket innebär att ryggraden av olika anledningar är krokig. Vid lindriga typer av skolios märks besvären vanligtvis inte. I mer sällsynta fall kan barn och ungdomar drabbas av en mer besvärlig form av skolios, vilket kan ge symptom i form av smärta och trötthet.

Det är väldigt ovanligt att smärta eller besvär i ryggen orsakas av något som kan smitta, exempelvis en virus- eller bakterieinfektion.

När ska jag söka vård?

​Om ditt barn besväras av ryggbesvär, återkommande smärta i ryggen eller om hen har smärta som inte går över, ska du söka vård.

Om barnet upplever smärta i ryggen i samband med andra symptom, såsom feber eller nedsatt allmäntillstånd, ska du söka akut vård. ​

Behandling

​Behandling av ryggbesvär kan se lite olika ut, beroende på vad som orsakar besvären. Ibland kan det behövas behandling i form av medicin som kan lindra smärtan och göra så att barnet lättare kan röra på sig.

Det är ganska vanligt att barnet blir hjälpt av fysioterapi. I mycket sällsynta fall kan det behövas behandling i form av en operation.

Sök vård för ryggbesvär

  • Öppet dygnet runt

  • Kort väntetid

  • Kostnadsfritt för barn

  • 95% patientnöjdhet

  • Vård i appen och på webben

★★★★★

4.8 av 5 i betyg på App Store

Sök vård för ryggbesvär

Vad kan jag göra själv?

​Om ditt barn upplever någon form av besvär eller smärta i ryggen, kan du undersöka om det är något i vardagen som gör att besvären uppstår, till exempel någon särskild form av fysisk aktivitet eller att barnet ofta är stillasittande i en framåtlutad position. ​

När kan Min Doktor hjälpa?

Om ditt barn besväras av någon form av ryggbesvär, är du välkommen att konsultera Min Doktor. Hos oss arbetar läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, fysioterapeuter och psykologer. Du som är vårdnadshavare kan precis som hos andra vårdgivare inom primärvården kostnadsfritt söka vård för dina barn hos oss. ​ Hos Min Doktor börjar ditt besök alltid med att du beskriver ditt barns tillstånd genom att skriftligt svara på ett antal frågor om symptom och besvär. I vissa fall ber vi dig skicka in bilder som du tar med mobilen. Informationen blir del av journalen och behövs för att vi ska kunna göra en första bedömning. Vid behov kan läkaren också – efter att ditt barns ärende har skickats in skriftligt – kontakta er per telefon eller video för att exempelvis bedöma ditt barns allmäntillstånd eller andningsbesvär. ​ Om vi redan på dina svar kan se att ditt barn behöver träffa en läkare fysiskt hänvisar vi er till en fysisk vårdcentral eller akutmottagning. Vi kan också göra bedömningen att besväret inte kräver läkarvård utan att det räcker med egenvård eller rådgivning från apotek eller 1177. ​ Våra läkare, psykologer, barnmorskor och fysioterapeuter är erfarna och jobbar på svenska vårdcentraler eller sjukhus när de inte hjälper dig här. Våra patienter får vanligtvis kontakt med läkare inom en timme.

Publicerad:

2022-03-08

Senast uppdaterad:

2023-07-18

Faktagranskad av:

Staffan Jannesson Billing, Specialistläkare inom gynekologi och obstetrik, Min Doktor