Hem > Hälsa och sjukdomar > Växtvärk hos barn

Växtvärk hos barn

Växtvärk är ett vanligt och ofarligt tillstånd hos barn mellan 3 till 12 år. Oftast uppträder värken på kvällar och nätter och det gör ont i benen. Barnet kan vakna och vara svårt att trösta. Växtvärk går normalt över efter en tid. Det finns ingen särskild behandling men det går att lindra besvären på olika sätt.

Sök vårdÖppet alla dagar, dygnet runt.

Orsak och symptom vid växtvärk hos barn

Växtvärk är ett vanligt och ofarligt tillstånd bland småbarn i 3-, 4-, 5- eller 6-årsåldern. Växtvärk förekommer ända upp i 12-årsåldern.

Växtvärk uppträder nästan alltid på kvällar eller nätter. Det vanligaste symptomet är att barnet har värk i benen, både på framsidan och på baksidan men också i knävecken. Ofta vaknar barnet av att det gör ont. Värken kan sedan pågå en kortare stund eller flera timmar. Ibland är smärtan begränsad, ibland kan det göra extremt ont. Normalt kommer växtvärk i perioder. Ibland uppträder besvären under några månader men kan pågå så länge som flera år.

Ungefär hälften av alla barn får någon gång växtvärk. Vissa har värk varje natt medan andra får det mer sällan. Eftersom värken ofta kommer på nätterna och barnet får svårt att sova kan det bli jobbigt både för både barnet och för föräldrarna.

Det är inte klarlagt vad växtvärk beror på. Flera teorier har förts fram, bland annat att det kan kopplas till överansträngning eller vätskebrist. Vad som har kunnat fastställas är att växtvärk inte kan kopplas till att barnet är inne i en period där hen växer särskilt mycket.

Vad kan jag göra själv?

Växtvärk går över av sig självt efter ett tag. När den pågår kan den samtidigt vara väldigt jobbig.

Det finns mycket du kan göra för att lindra symptomen hos ditt barn. Genom att massera och gnida det område där värken sitter kan du lindra besvären. Att vira en filt runt benen ger värme och kan bidra till att värken minskar. Prova också att låta barnet sova med benet i högläge.

För barnet är växtvärken nästan alltid väldigt jobbig. Därför är det viktigt att trösta och prata med barnet och förklarar att det kommer att gå över.

Om barnet vaknar eller har svårt att somna kan du ge det varm mjölk. Det kan göra det lättare att somna.

Har ditt barn väldigt ont kan du skaffa smärtstillande medicin som du själv köper på ett apotek. Prata med personalen för att få rätt medicin och dos baserat efter ditt barns ålder.

När ska jag söka vård?

Om värken inte går över eller blir värre behöver du söka vård. Det gäller också om värken sitter på samma ställe, om barnet haltar eller har svårt att gå.

Om barnet får feber, är illamående eller om benet svullnar behöver du söka hjälp. Då kan det finnas andra orsaker som behöver undersökas.

Du är välkommen att söka vård online hos Min Doktors läkare eller på en av våra kliniker.

Behandling

Det finns ingen särskild behandling för att bota växtvärk. Den går över efter en tid men ibland kan det vara nödvändigt att behandla smärtan för att lindra den.

Om barnet har andra symptom är det samtidigt viktigt att undersöka barnet. Det görs för att utesluta att det kan finnas andra orsaker till värken.

När kan Min Doktor hjälpa?

Om ditt barn har växtvärk är du välkommen att konsultera Min Doktor. Hos Min Doktor arbetar läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, fysioterapeuter och psykologer. Du som är vårdnadshavare kan precis som hos andra vårdgivare inom primärvården kostnadsfritt söka vård för dina barn hos oss.

Hos Min Doktor börjar ditt besök alltid med att du beskriver ditt barns tillstånd genom att skriftligt svara på ett antal frågor om symptom och besvär. I vissa fall ber vi dig skicka in bilder som du tar med mobilen. Informationen blir del av journalen och behövs för att vi ska kunna göra en första bedömning. Vid behov kan läkaren också – efter att ditt barns ärende har skickats in skriftligt – kontakta er per telefon eller video för att exempelvis bedöma ditt barns allmäntillstånd eller andningsbesvär.

Om vi redan på dina svar i formuläret gör den medicinska bedömningen att ditt barn behöver träffa en läkare fysiskt, hänvisar vi er till en fysisk vårdcentral eller akutmottagning. Vi kan också göra bedömningen att besväret inte alls kräver läkarvård utan att det räcker med egenvård eller rådgivning från apotek eller 1177.

Våra läkare, psykologer, barnmorskor och fysioterapeuter är erfarna och jobbar på svenska vårdcentraler eller sjukhus när de inte hjälper dig här. Våra patienter får vanligtvis kontakt med läkare inom en timme.

Träffa läkare online

  • Öppet dygnet runt

  • Kort väntetid

  • Kostnadsfritt för barn

  • 95% patientnöjdhet

  • Vård i appen och på webben

★★★★★

4.8 av 5 i betyg på App Store

Sök vård

Faktagranskad av:

Staffan Jannesson Billing, specialistläkare inom gynekologi och obstetrik, 190610