Hem > Hälsa och sjukdomar > Muskel- och ledbesvär > Knäbesvär hos barn

Knäbesvär hos barn

Knäbesvär hos barn och ungdomar kan uppstå av många orsaker. Många besvär är tillfälliga och går över av sig själva. Om de inte gör det, är det viktigt att söka vård. För andra besvär är det viktigt att söka vård direkt. Det gäller till exempel om knäskålen har gått ur led, om knäleden blivit inflammerad eller om det finns misstanke om barnreumatism.

Sök vård för knäbesvärÖppet alla dagar, dygnet runt.

​Orsak och symptom vid knäbesvär hos barn

Det finns flera orsaker till att barn och ungdomar kan få knäbesvär. Oftast märks besvären hos lite äldre barn när de blivit mer fysiskt aktiva, medan det är mer ovanligt hos ett spädbarn eller en bebis. Många besvär är tillfälliga och går över av sig själva.

En orsak till att ett barn under en begränsad tid får knäbesvär är att det växer. Om muskler, leder, senor och ben inte växer i samma takt, kan det uppstå problem där knäsmärta är det vanligaste symptomet.

Omkring 200 barn i Sverige får varje år barnreumatism, vilket också kallas JIA (juvenil idiopatisk artrit). Det innebär att lederna blir inflammerade och att barnet får ont och svårt att gå. Hos småbarn märks detta oftast först i knälederna. Det kan göra att barnet börjar krypa eller gå på ett annorlunda sätt.

Hos lite äldre barn är Schlatters sjukdom en vanlig orsak till knäbesvär. Ofta uppträder tillståndet hos barn som växer snabbt och är fysiskt aktiva. Det beror på att lårmuskelns senfäste har blivit inflammerat på grund av överbelastning. Vanliga symptom är smärta och svullnad över knäskålssenans infästning i underbenet.

Att ett barn som är mycket fysiskt aktivt ramlar och slår sig är vanligt. Ibland kan ett fall eller en vridning göra att knäskålen hoppar ur led. Ofta hoppar den tillbaka av sig själv, men efteråt kan det göra att knät blir svullet och barnet får svårt att gå.

I vissa ovanliga fall kan en bakterieinfektion uppstå i knäet. Det kan göra att barnet får svårt att gå, eftersom knäet gör ont och blir svullet. Infektionen kan också leda till feber.

Ibland uppstår smärta på framsidan av knäskålen. Barnet kan få problem med att gå i trappor eller sitta still länge med böjda ben. Besvären försvinner i de flesta fall av sig själva.

Andra orsaker till knäbesvär hos barn och ungdomar är Bakercysta och hopparknä. Bakercysta innebär att det bildas vätska i den slemsäck som sitter på baksidan av låret. Knät kan kännas spänt och svårt att böja. Hopparknä har fått sitt namn efter att det ofta uppstår hos idrottande ungdomar som belastar knäna hårt, oftast i form av hopp. Det beror på att det uppstår bristningar i knäskålssenan.

När ska jag söka vård?

Om du misstänker att ditt barn har reumatiska besvär, behöver du söka vård.

Om barnet har slagit knäskålen ur led, behöver du söka hjälp direkt. Detsamma gäller om ditt barn har ett svullet knä och du misstänker en bakterieinfektion.

Du är välkommen att söka vård online hos Min Doktors läkare.

Behandling

Normal behandling vid barnreumatism går ut på att lindra smärtan och inflammationen med hjälp av medicin. Barnet får sedan ett individuellt anpassat träningsprogram.

Om besvären inte går över vid Schlatters sjukdom, kan barn och ungdomar få särskilda träningsprogram.

Om ditt barn har slagit knäskålen ur led, kan barnet ibland behöva en orthos som stöd under några veckor. Om knäskålen hoppar ur led flera gånger, kan en stabiliserande operation genomföras.

Vid en bakterieinfektion i knäet vidtas lämpliga åtgärder på sjukhus.

Sök vård för knäbesvär

  • Öppet dygnet runt

  • Kort väntetid

  • Kostnadsfritt för barn

  • 95% patientnöjdhet

  • Vård i appen och på webben

★★★★★

4.8 av 5 i betyg på App Store

Sök vård för knäbesvär

Vad kan jag göra själv?

Hos små barn kan det vara svårt att se exakt vad som är fel eller vad besvären beror på. Det är därför viktigt att vara uppmärksam på hur länge besvären funnits och om de förvärras. Skriv gärna ned dina iakttagelser.

Schlatters sjukdom går i de flesta fall över av sig själv när barnet växer. Så länge besvären finns är det viktigt att hjälpa barnet att undvika viss aktivitet för att inte besvären ska bli värre.

När kan Min Doktor hjälpa?

Om ditt barn har knäbesvär, är du välkommen att konsultera Min Doktor. Hos oss arbetar läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, fysioterapeuter och psykologer. Du som är vårdnadshavare kan precis som hos andra vårdgivare inom primärvården kostnadsfritt söka vård för dina barn hos oss.

Hos Min Doktor börjar ditt besök alltid med att du beskriver ditt barns tillstånd genom att skriftligt svara på ett antal frågor om symptom och besvär. I vissa fall ber vi dig skicka in bilder som du tar med mobilen. Informationen blir del av journalen och behövs för att vi ska kunna göra en första bedömning. Vid behov kan läkaren också – efter att ditt barns ärende har skickats in skriftligt – kontakta er per telefon eller video för att exempelvis bedöma ditt barns allmäntillstånd eller andningsbesvär.

Om vi redan på dina svar i formuläret gör den medicinska bedömningen att ditt barn behöver träffa en läkare fysiskt, hänvisar vi er till en fysisk vårdcentral eller akutmottagning. Vi kan också göra bedömningen att besväret inte alls kräver läkarvård utan att det räcker med egenvård eller rådgivning från apotek eller 1177.

Våra läkare, psykologer, barnmorskor och fysioterapeuter är erfarna och jobbar på svenska vårdcentraler eller sjukhus när de inte hjälper dig här. Våra patienter får vanligtvis kontakt med läkare inom en timme.

Publicerad:

2022-03-08

Senast uppdaterad:

2024-01-09

Faktagranskad av:

Staffan Jannesson Billing, Specialistläkare inom gynekologi och obstetrik, Min Doktor