Hem > Hälsa och sjukdomar > Mag- och tarmbesvär > Magsår

Magsår

Ibland bildas ett sår i magens eller tolvfingertarmens slemhinna. Detta kallas för magsår och kan göra väldigt ont. Ungefär var tionde vuxen i Sverige drabbas någon gång av magsår, men de flesta blir bra med behandling.

Vanliga orsaker till magsår är livsstilsrelaterade faktorer såsom stress och kost. Magsår kan även förekomma kopplat till vissa läkemedel eller en bakterie, helicobacter pylori.

Sök vård för magsår Öppet alla dagar, dygnet runt.

Allmänt om magsår

Magsår, även kallat ulcus, kan uppstå av flera olika anledningar. En vanlig anledning är att slemhinnan i magsäcken eller tolvfingertarmen är försvagad. Magsyran fräter då på slemhinnorna och till följd av detta bildas smärtsamma sår.

När ett magsår brister eller börjar blöda har det gått igenom väggen på magsäcken eller tolvfingertarmen. Detta är ett allvarligt tillstånd som kräver omedelbar behandling.

Magsårsbakterien helicobacter pylori är en av de vanligaste orsakerna till magsår. Bakterien finns hos de flesta personer, men det är inte alla som utvecklar magsår. Helicobacter behandlas med antibiotika i kombination med preparat som minskar saltsyraproduktionen.

Magsår kan delas in i två olika kategorier, magsäckssår (ulcus ventriculi) och tolvfingertarmssår (ulcus duodeni).

Magsäckssår

Sår i magsäcken orsakas ofta av olika medicinska preparat som innehåller acetylsalicylsyra eller antiinflammatoriska ämnen såsom NSAID-preparat. Det kan också uppstå magsäckssår i samband med behandling som innefattar kortisontabletter eller antidepressiva läkemedel.

Om du misstänker att du fått magsår till följd av ett preparat, bör du prata med din läkare och omgående sluta med preparatet. Du ska aldrig behandla magsår själv utan att först ha blivit undersökt.

Förutom vid användningen av vissa preparat är det även vanligt att få magsäckssår i samband med eller efter intensiva och stressiga perioder, speciellt om du röker och/eller är äldre.

Sår i magsäcken kan leda till utveckling av cancer. Det är därför viktigt att du uppsöker vård vid magsår, så att du blir undersökt och får rätt behandling.

Sår på tolvfingertarmen

Vid sår på tolvfingertarmen förekommer bakterien helicobacter pylori i 95% av fallen. Såren utvecklas ofta till följd av förhöjd syrasekretion från magsäcken.

Spridningen av helicobacter sker oftast mellan mamma och barn före 5 års ålder.

Sår på tolvfingertarmen innebär en låg risk för cancer. Du bör däremot fortfarande uppsöka vård.

Symptom vid magsår

Symptomen vid magsår kan variera och ibland vara svåra att känna igen. Beroende på hur omfattande besvären är kan du få olika symptom. Vissa personer får symptom som kommer och går, medan andra får akuta buksmärtor.

De vanligaste symptomen vid magsår är:

 • Ont i övre delen av magen

 • Illamående och ibland även kräkningar

 • Smärta som återkommer med jämna mellanrum

 • Halsbränna eller sura uppstötningar

 • Smärta som blir bättre eller sämre när du äter

Symptomen för sår i magsäcken och sår i tolvfingertarmen är oftast samma. De skiljer sig dock åt gällande vad som händer när du äter: vid magsäckssår blir smärtan oftast värre när du äter, medan den vid tolvfingertarmssår istället blir lättare.

Ibland kan magsåret brista eller börja blöda utan att man har haft särskilt stora besvär innan. Några tecken på detta är:

 • Du får plötslig, stark smärta i övre delen av magen

 • Du kräks och maginnehållet ser ut som kaffesump

 • Du går snabbt ner i vikt

 • Du får svårt att svälja

 • Du har svart avföring

 • Du blir trött och andfådd till följd av blodbrist

Hur behandlar man magsår?

Ibland kan magsår läka ut av sig själva. Om du misstänker att du har magsår, bör du dock alltid undersökas. Behandlingen av magsår anpassas utifrån de underliggande orsakerna, var såret sitter och hur omfattande besvären är.

Det är särskilt viktigt att du söker vård om:

 • Du har haft besvär i över en vecka

 • Du får problem som du inte haft tidigare

 • Du går ner i vikt och har svårt att äta

Du ska alltid söka vård akut om du:

 • Får plötslig, svår smärta i övre delen av magen

 • Kräks blod eller svart maginnehåll

 • Har svart avföring

Sök vård för magsår

 • Öppet dygnet runt

 • Kort väntetid

 • Kostnadsfritt för barn

 • 95% patientnöjdhet

 • Vård i appen och på webben

★★★★★

4.8 av 5 i betyg på App Store

Sök vård för magsår

Vad kan jag göra själv?

Även om du alltid bör uppsöka vård vid misstanke om magsår, så finns det ett antal saker som du kan göra själv för att lindra dina besvär.

För att lindra eller undvika framtida besvär med magsår kan du göra följande:

 • Undvik inflammationshämmande preparat som innehåller acetylsalicylsyra, om du har magsår.

 • Försök att notera när du får ont för att upptäcka eventuella mönster. Ofta kan symptomen förvärras när du äter eller dricker vissa saker, såsom stark mat eller alkohol. Undvik det som ger dig smärta.

 • Sluta röka. Rökning ökar risken för att drabbas av magsår. Det förvärrar symptomen och när du röker tar det dessutom längre tid innan magsåret läker. Det kan därför vara värt att sluta röka.

Magsår anses inte längre höra ihop med stress om du i övrigt är frisk, men det kan ändå vara en god idé att se över din livssituation.

När kan Min Doktor hjälpa?

Om du har besvär med smärtor i övre delen av magen, kan du vända dig till Min Doktor. Vi hjälper dig med diagnos och eventuell behandling.

Publicerad:

2022-03-08

Senast uppdaterad:

2024-02-23

Faktagranskad av:

Henrik Kangro, Medicinskt ledningsansvarig läkare, Min Doktor