Hem > Hälsa och sjukdomar > Mäns hälsa > Penisfraktur

Penisfraktur

När en erigerad penis utsätts för ett hårt slag eller kraftig böjning kan det i sällsynta fall leda till att penisen bryts. Om du tror att du har fått en penisfraktur, är det viktigt att du snabbt söker vård, för att minska risken för permanenta men.

Sök vård för penisfrakturÖppet alla dagar, dygnet runt.

Vad innebär penisfraktur?

Penisen innehåller inga ben som kan brytas och fraktur (benbrott) är därför en lite missvisande term. Däremot kan svällkropparna skadas om penisen utsätts för hårt trauma när den är erigerad. Det leder till blodutgjutning, svullnad och smärta. I samband med penisfraktur finns det även risk för att urinröret ska skadas. 

Penisfraktur behandlas genom operation. Ju snabbare du får behandling, desto mindre är risken för bestående skador som erektil dysfunktion, avvikande form hos penisen eller förträngningar (avsmalningar) i urinröret. 

Hur uppkommer penisfraktur?

Penisfraktur är ett sällsynt tillstånd, men det kan uppkomma om penisen utsätts för en hård kraft, böjning eller stöt när den är erigerad. I de flesta fall sker detta i samband med samlag eller masturbering.

Vid erektion är penisens svällkroppar fyllda med blod. Svällkropparna består av en särskild sorts muskler som är mycket rika på blodkärl. När du har stånd slappnar muskelvävnaden av och blodkärlen inuti fylls med blod, och det är det som gör svällkropparna hårda. Svällkropparna är omslutna av en tunn bindvävshinna som kallas tunica albuginea.

Om penisen utsätts för en våldsam stöt eller böjning när svällkropparna är blodfyllda, kan bindvävshinnan rupturera (slitas sönder), vilket leder till blodutgjutning. Om traumat är tillräckligt stort, kan även urinröret brista. 

Vad är det för symptom vid penisfraktur?

Symptomen vid penisfraktur utvecklas snabbt i anslutning till det fysiska traumat. Du kan då ha: 

 • Smärta i penis

 • Svullnad i penis

 • Deformering av penis

 • Vinklad penis

 • Blå/mörk missfärgning

 • Eventuellt blod från urinröret, om det också blivit skadat

En del hör också ett knakande ljud när penisen bryts. Om du får en penisfraktur, slaknar ståndet omedelbart.

Undersökning och behandling

Diagnosen penisfraktur brukar ställas utifrån de typiska symptomen. Läkaren kan även göra en ultraljudsundersökning eller MR-undersökning för att se hur omfattande skadorna är, och om urinröret är drabbat. 

Penisfraktur kräver kirurgisk åtgärd. Vid operationen töms blodutgjutningen ut, och den skadade bindvävshinnan sys ihop. Om urinröret är skadat placeras en urinkateter, som får sitta kvar under läkningstiden. 

När bör jag söka vård?

Sök vård akut om du har tecken på penisfraktur. 

Sök vård för penisfraktur

 • Öppet dygnet runt

 • Kort väntetid

 • Kostnadsfritt för barn

 • 95% patientnöjdhet

 • Vård i appen och på webben

★★★★★

4.8 av 5 i betyg på App Store

Sök vård för penisfraktur

Vad kan jag göra själv?

Penisfraktur är sällsynt och det finns inga särskilda åtgärder för att förebygga det. Om du tror att du kan ha brutit din penis, ska du inte försöka bli bra genom egenvård, utan genast uppsöka akutmottagning.

Hur kan Min Doktor hjälpa?

Om du undrar om du kan ha fått penisfraktur, kan du kontakta Min Doktor för att få en första bedömning. Läkaren kan hänvisa dig vidare till en fysisk mottagning om det behövs.

Publicerad:

2023-02-22

Senast uppdaterad:

2024-01-22

Författare:

Boel Sandros, Medicinsk skribent, Min Doktor

Faktagranskad av:

Hans Lindholm, Legitimerad läkare, Min Doktor