Av: Min Doktor, 2022-09-19

De nya upptäckterna av poliovirus

Både Europa och Nordamerika har förklarats poliofria sedan en lång tid tillbaka. Nu har spår av poliovirus upptäckts i Londons avloppsvatten, och New York har utlyst nödläge efter att en person nyligen drabbats av polio. Min Doktors läkare Harald Zetterquist svarar på frågor kring de nya upptäckterna av poliovirus.

Vad är polio och hur smittar det?

– Polio är en virussjukdom som kan leda till allvarliga komplikationer och i vissa fall vara livshotande. Vanliga symptom är feber, huvudvärk, trötthet och kräkningar, men sjukdomen kan även ge upphov till permanent förlamning. Det finns i dagsläget inget botemedel mot polio, men vaccin skyddar.

– Du kan smittas av polio om du får i dig vatten som blivit förorenat av avföring där poliovirus förekommer. 

Vilka vaccin finns det mot polio?

– Det finns två olika typer av poliovaccin. Det som ges i exempelvis Sverige är ett så kallat inaktiverat vaccin som består av avdödade viruspartiklar. I stora delar av världen har man istället distribuerat ett oralt vaccin som består av levande, men kraftigt försvagade, poliostammar. 

– Individer som har vaccinerats med det levande vaccinet kan sprida immuniteten vidare till ovaccinerade personer om de kommer i kontakt med dess avföring via exempelvis förorenat vatten. Men det levande vaccinviruset kan i sällsynta fall efter hand också mutera till att istället orsaka poliosjukdom hos ovaccinerade individer. Detta kallas för vaccinderiverad polio. 

Varför har poliovirus kommit tillbaka till New York och London?

De virus som upptäckts i både New York och London är vaccinderiverade poliovirus. Den ovaccinerade individ som har drabbats av polio i New York har sannolikt smittats av en person som fått det orala vaccinet i utlandet, då det levande vaccinet inte längre används i USA. 

Utbrott av vaccinderiverad polio kan framför allt uppstå i länder med ofullständig vaccinationstäckning. I flera delar av New York ligger vaccinationsgraden så lågt som 60 procent, jämfört med Sveriges 97 procent. 

Vem behöver vaccinera sig mot polio?

– I Sverige ingår poliovaccin i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn sedan år 1965. Vaccinet skyddar både mot det ursprungliga polioviruset och mot vaccinderiverat poliovirus. Grundvaccinationen består av fyra doser och ger ett skydd som räcker livet ut, men om det har gått mer än 10 år sedan den sista dosen och du planerar att besöka ett land där polio förekommer rekommenderas du en påfyllnadsdos. 

I vilka länder finns polio?

– Pakistan och Afghanistan är de enda länder i världen där det ursprungliga polioviruset inte ännu har utrotats. Vaccinderiverade typer av poliovirus förekommer i form av och enstaka utbrott i flera länder i Västafrika, länder runt Sahara och i Mellanöstern. Gemensamt för dessa länder är att de har låg vaccinationstäckning av polio. Undermålig sjukvård samt krig och konflikt bidrar också till en ökad risk för vaccinderiverade polioutbrott. 

Ska du besöka någon av dessa länder rekommenderas en påfyllnadsdos av poliovaccin.

Bör man oroa sig över de nya upptäckterna av polio?

– Att en person har drabbats av polio i New York och upptäckten av poliovirus i avloppsvatten i London är såklart oroande, men risken att drabbas själv är närmast obefintlig om du är vaccinerad mot polio. Därför är det otroligt viktigt att se till att vara grundvaccinerad mot sjukdomen, och att fylla på sitt skydd om du planerar att resa till ett land där sjukdomen förekommer.

Ska man vaccinera sig mot polio om man ska resa till New York eller London?

– Vare sig WHO eller Folkhälsomyndigheten har för närvarande någon rekommendation om att vaccinera sig mot polio inför en resa till New York eller London. Myndigheterna i New York har inte heller gått ut med ett allmänt besked om att alla ska ta en påfyllnadsdos. Däremot uppmanas invånarna att se till att vara grundvaccinerade mot polio.

Hur vaccinerar man sig mot polio?

– På Min Doktors vård- och vaccinationsmottagningar kan du vaccinera dig mot polio på två olika sätt. Antingen genom en singeldos av poliovaccin, eller genom ett kombinationsvaccin som ger skydd mot stelkramp, difteri, kikhosta och polio. Stelkramp, difteri och kikhosta kallas även för grundskyddsvaccin och behöver fyllas på varje 20:e år. Om du är över 30 år och inte redan har fyllt på ditt grundskydd behöver du en påfyllnadsdos för att vaccinen fortsatt ska vara aktiva. Här kan du läsa mer om grundskyddsvaccin.

Välkommen in till Min Doktors mottagningar för att diskutera just din vaccination med en av våra erfarna sjuksköterskor.

Faktagranskad av:

Harald Zetterquist, medicinskt ansvarig läkare hos Min Doktor

Dela artikeln: