Av: Min Doktor, 2021-07-12

Visste du att du kan behöva fylla på ditt grundskydd?

I Sverige ingår ett antal vaccin i det nationella vaccinationsprogrammet som vi får under vår uppväxt. Det många inte vet är att vissa av dessa vaccinationerna behöver fyllas på i vuxen ålder på för att vara aktiva.

Det nationella vaccinationsprogrammet i Sverige består av skydd mot bland annat difteri, stelkramp, kikhosta, polio, pneumokocker, mässling, påssjuka och röda hund. På senare år har man även beslutat att vaccinera mot hepatit b, rotavirus och hpv. Programmet ger ett fullgott skydd mot mässling, påssjuka, röda hund och hepatit b, men skyddet mot difteri, stelkramp och kikhosta måste fyllas på med jämna mellanrum.

– Under vår uppväxt sköts detta via barnhälsovården och elevhälsan och många har därför en uppfattning att vården fortsätter att kalla oss när vårt vaccin behöver fyllas på, men så är inte fallet. Du behöver själv känna till – och komma ihåg – att du ska fylla på vissa av dina vaccinationer, säger Lina Jägfalk, legitimerad sjuksköterska med specialkompetens kring vacciner hos Min Doktor.

Många saknar kunskap

I Sverige kan vissa ha fyllt på sitt grundskydd i samband med en sårskada, om man gjorde lumpen före 1990 eller i samband med med en resa, men många saknar ett aktivt skydd.

– Fler måste känna till att de behöver fylla på sina grundskydd. Våra sjuksköterskor informerar alltid om det när du vaccinerar dig hos oss.

Fyll på vart 20e år

Socialstyrelsen rekommenderar att skyddet ska fyllas på vart 20:e år. Påfyllnadsdosen består av en spruta som ger skydd mot difteri, stelkramp och kikhosta.

– Om du är över 30 år och inte har fyllt på ditt grundskydd behöver du endast ta en dos nu.

Vad händer om man inte fyller på sitt vaccin?

– Risken är att du inte är skyddad om du blir utsatt för en sjukdom. Även om difteri inte förekommer i Sverige, så kan det finnas i länder som vi reser till, även i Europa, säger Lina Jägfalk och fortsätter:

– Att fylla på sina doser är också viktigt så att vi fortsätter se till att vi inte har difteri i Sverige, och att vaccinera sig mot kikhosta är viktigt så vi kan skydda våra spädbarn mot det. Stelkrampsbakterierna finns bland annat i jorden och kan därför inte vaccineras bort.

Du kan fylla på ditt grundskydd genom att besöka någon av Min Doktors vård- och vaccinationsmottagningar och sommarkliniker.

Dela artikeln: