Av: Min Doktor, 2024-02-01

Råd för att hantera oro i kristider

Ekonomisk instabilitet, klimatförändringar, krig i vår omvärld och nu senast ett uttalande från överbefälhavaren om att förbereda sig på krig i Sverige. Vår omvärld kan skapa oro. Hur kan man bli bättre på att hantera oro och ovisshet? Min Doktors psykolog har 4 tips.

Varför blir man orolig?

Alla känner vi oss oroliga ibland, och att känna rädsla och oro fyller faktiskt en viktig funktion. När vi oroar oss, tänker vi oss in i möjliga framtida scenarier och kan mentalt förbereda oss och hitta lösningar på framtida problem. Oro kan alltså vara hjälpsamt, och ge en känsla av kontroll. Men oro kan också lätt gå överstyr.

– Det är lätt hänt att man slutar vara lösningsorienterad i sin oro, att man hamnar i en negativ spiral som man tappar kontroll över och börjar tänka katastroftankar. Då kan oron bli så stark att den går över i ångest, påverka din vardag negativt och i värsta fall begränsa ditt liv, berättar Ricardo Correa, psykolog hos Min Doktor.

Att känna oro

Oro känns olika för olika personer, men vanliga symptom på oro är:

 • Känslan av en klump i magen som ständigt är närvarande.

 • Sömnbesvär som yttrar sig i att ha svårt att somna eller att vakna upp under natten.

 • Koncentrationssvårigheter, du har svårt att tänka på annat än det som oroar dig.

 • Du känner dig spänd i kroppen och har svårt att slappna av.

 • Minskad eller ökad aptit.

 • Trötthet och minskad ork. Att oroa sig tar mycket energi.

 • Ökad irritation på människor omkring dig.

– Man kan känna oro av olika saker. Det kan handla om världsläget, om pengar, om hälsa, din relation eller vara kopplat till skola eller jobb. Gemensamt för oro är att det oftast handlar om framtiden, som ju är oviss för oss alla. Ingen av oss kan se in i framtiden, men det finns konkreta strategier för att hantera oro, berättar Ricardo Correa.

Läs även: Så pratar du med barn om krig och svåra händelser

Råd för att minska oro:

1. Ha fasta rutiner

Under oroliga och ovissa tider kan det vara hjälpsamt att ha fasta, förutsägbara rutiner. Det kan till exempel handla om att stiga upp samma tid varje morgon och gå och lägga sig samma tid på kvällen, att träna regelbundet eller ta en lunchpromenad varje dag. 

– Om du känner dig stressad, hungrig, trött eller på något annat sätt mår dåligt är det lättare att också känna oro. Försök hålla en bra balans i ditt liv mellan sömn, fysisk aktivitet, vila och sociala aktiviteter, berättar Ricardo Correa och fortsätter:

– Det kan också vara bra att aktivt försöka tänka på annat än det som oroar dig. Ett bra sätt för att lyckas med det är att göra något du tycker om, som en hobby, träffa vänner eller läsa en bra bok till exempel.

2. Begränsa informationsflödet

Om nyhetsflödet skapar oro och ångest, finns det strategier för att begränsa flödet av information utan att för den delen helt undvika att ta del av vad som pågår i omvärlden:

 • Undvik osäkra nyhetskällor och var källkritisk.

 • Välj ut hur ofta och hur länge du ska se, läsa eller lyssna på nyheterna, och håll dig till det.

 • Slå av notiser på dina nyhetsappar.

 • Undvik att ta del av nyheter innan du ska sova.

3. Öva på mindfulness

Mindfulness är ett verktyg som man kan använda för att rikta fokus från oro inför framtiden, till det som finns här och nu.

– Genom att träna hjärnan kan du lära dig att bli mer närvarande i nuet. Mindfulness kräver lite övning, därför kan det vara bra att öva när du mår bra för att sedan kunna använda mindfulness som ett verktyg när du känner stark oro, berättar Ricardo Correa.

Läs mer: Vad handlar mindfulness om?

4. Sök hjälp om oron blir för stor

Att känna oro är vanligt och helt normalt. Men ibland kan oron bli så stark att den helt tar över. Då finns det hjälp att få.

– Det är vanligt att någon gång i livet drabbas av psykisk ohälsa, men det finns effektiv behandling att få. När du söker hjälp för psykiska besvär hos Min Doktor får du en professionell bedömning av dina besvär och en rekommendation kring hur du ska gå vidare samt vilken typ av hjälp som är rätt för dig, avslutar Ricardo Correa.

Dela artikeln: