Av: Min Doktor, 2023-01-18

Vad handlar mindfulness om?

Mindfulness är ett begrepp som förekommer i olika sammanhang – men vad är mindfulness egentligen? Helena Blid, legitimerad psykolog hos Min Doktor, berättar vad mindfulness betyder, vad som händer i hjärnan när man tränar mindfulness och på vilka sätt mindfulness kan vara hjälpsamt.

Vad är mindfulness?

Mindfulness betyder medveten närvaro på svenska och är en träningsmetod som har sitt ursprung i buddhismen. Genom att träna hjärnan kan du lära dig bli mer närvarande i nuet, vilket bland annat kan användas som metod för att hantera olika typer av psykisk ohälsa som stress eller oro.

– Man kan beskriva det som ett sätt att träna din medvetenhet, eller att träna din uppmärksamhet på din upplevelse här och nu, med ett icke-dömande perspektiv. Mindfulness är ett sätt att rikta ditt fokus till något som finns här och nu, berättar Helena Blid, legitimerad psykolog hos Min Doktor.

Varför är mindfulness bra?

Mindfulness har visat sig ha många fördelar och används därför som metod inom vården i flera sammanhang. 

– Till exempel används det som en delmetod vid behandling av stress, utmattningssyndrom, smärta, oro och lindrigare former av depression. Det ingår även som en del av de färdigheter som lärs ut vid behandling av EIPS (borderline), berättar Helena.

Vad händer i hjärnan vid mindfulness?

Även om det fortfarande finns frågetecken kring hur mindfulness påverkar hjärnan, har man sett att mindfulnessövningar påvisat ökad aktivitet och ökad struktur (tjocklek) i vissa områden i hjärnan.

– Detta har påvisats i amygdala, det vill säga områdena som styr vår rädsla, samt i frontalloberna som styr vårt abstrakta tänkande, vår koncentration, problemlösning och känsloreglering samt vårt beslutsfattande, berättar Helena.

Behandling med mindfulness

Om du till exempel har sömnsvårigheter, stressproblem, har förlorat lusten att göra sådant du tidigare tyckte var kul eller känner att det är svårt att klara av din vardag eller dina relationer är du alltid välkommen att kontakta Min Doktor. 

– Det är vanligt att någon gång i livet drabbas av psykisk ohälsa, men det finns effektiv behandling att få. Hos Min Doktor använder vi kognitiv beteendeterapi (KBT) som behandlingsmetod. Mindfulness kan vara en del av den här behandlingen.

När du söker hjälp för psykiska besvär hos Min Doktor får du en professionell bedömning av dina besvär och en rekommendation kring hur du ska gå vidare samt vilken typ av hjälp som är rätt för dig.

Faktagranskad av:

Helena Blid, legitimerad psykolog

Dela artikeln: