Av: Min Doktor, 2022-03-15

Psykisk ohälsa vanligare bland studenter

En vanlig bild av studentlivet är att det är en period av mycket fest, umgänge, glada och bekymmerslösa dagar. Men många olika undersökningar visar tydligt att det faktiskt är tvärtom – studenter har klart sämre psykisk hälsa jämfört med övriga grupper i samhället.

För många är att börja studera är en av livets verkligt stora omställningar. Man flyttar från sitt sociala sammanhang, vänner försvinner, privatekonomin blir ansträngd och boendesituationen är många gånger osäker. Omställningar kan vara spännande, men de kan också medföra att rutiner och vanor förändras och att mönster som skapat trygghet under en lång period av livet försvinner.

– Att studietiden innehåller en cocktail av press, livsomställningar och sämre ekonomi gör att studentlivet för många blir en extra utmanande period och en stressor, berättar Olof Johansson, psykolog hos Min Doktor och fortsätter:

– Grupper som utsätts för mycket stress drabbas också i större utsträckning av psykisk ohälsa, vilket kan vara en del av förklaringen till varför många studenter upplever psykiska besvär.

Behandling minskar besvären

Undersökningar av psykisk ohälsa bland olika grupper visar att studenter mår klart sämre än personer i samma ålder som har ett arbete. Mönstret har sett likadant ut de senaste 20 åren.

Undersökningar som Folkhälsomyndigheten sammanställt visar samtidigt att situationen kan förbättras när studenter söker vård för sin psykiska hälsa. De vanligaste symtomen såsom stress, ångest och depression minskar signifikant vid behandling. Minskningen kvarstår vid uppföljning ett år efter avslutad behandling.

– Det kan vara svårt att erkänna för sig själv att man mår dåligt, men det är inget att skämmas för. Det finns bra hjälp att få, berättar Olof Johansson. 

Genom att träffa en psykolog online kan du på ett enkelt sätt få hjälp när det passar dig. Hos Min Doktor arbetar legitimerade psykologer som kan hjälpa dig med både bedömning och behandling.

Läs mer om hur det går till att träffa psykolog hos Min Doktor

Vill du veta mer om psykisk hälsa under studietiden? Min Doktor och ICA Student bjuder in till en digital föreläsning

Så mår du bra när du pluggar – digital föreläsning om psykisk hälsa

Att studera är utmanande, och kan tära på vårt fysiska och psykiska mående. Tack och lov finns det handfasta tips för att få ett bra studieflow och ork över till mer än studier. 

Tisdagen den 15 mars kl 12-12.45 ger Min Doktors psykolog Ida Holmberg dig konkreta tips och råd på allt från hur du slutar skjuta upp saker till hur du hanterar oro, tentastress och prestationsångest. Dessutom tipsar hon om hur du fyller på dina energinivåer och sover bättre. 

Dela artikeln: