Hem > Hälsa och sjukdomar > Ögonbesvär > Ögoninflammation hos barn

Ögoninflammation hos barn

Ögoninflammation är vanligt hos barn och orsakas ofta av virus eller bakterier. Vanliga symptom är röda, kliande och svidande ögon samt att vätska rinner från ögat. Besvären går ofta över av sig själv, men det kan ibland behövas en medicin för att bota sjukdomen.

Sök vårdÖppet alla dagar, dygnet runt.

​Orsak och symptom vid ögoninflammation hos barn

​​Ögoninflammation beror vanligtvis på att virus eller bakterier har orsakat en inflammation i ögat. Även allergier kan ge upphov till ögoninflammation. Sjukdomen brukar ibland även kallas för ögonfluss och är vanlig hos barn mellan 1 och 6 år.

Vanliga symptom av ögoninflammation är röda, kliande och svidande ögon. Det är också vanligt att det bildas en vätska som rinner från ögonen, som ofta kan kännas besvärlig.

Det är vanligt att ögoninflammation uppstår i samband med en förkylning och symptomen kan därför förekomma i samband med vanliga förkylningssymptom, såsom feber och halsont.

Ögoninflammation kan smitta mycket lätt bland barn, till exempel genom att ett sjukt barn gnuggar sig i ögonen och sedan kommer i kontakt med ett annat barn. Smittorisken är särskilt stor bland barn i förskoleåldern, eftersom de ofta leker nära varandra och använder samma leksaker.

När ska jag söka vård?

​Om ditt barn eller din bebis drabbas av en ögoninflammation som ger upphov till mycket besvärliga symptom eller om sjukdomen inte går över efter några dagar, ska du söka vård.

Du är välkommen att söka vård online hos Min Doktors läkare. ​

Behandling

​Behandling av ögoninflammation kan variera, beroende på hur besvärliga symptomen är och hur länge de har förekommit.

Ofta räcker det med att tvätta ögonen regelbundet för att lindra besvären. Det kan också hjälpa att ge inflammationsdämpande medicin i form av ögondroppar eller en salva. Om barnet drabbas av särskilt besvärliga symptom av ögoninflammation, kan det behövas behandling i form av medicin.

Tänk på att barn under 2 år inte bör ges vissa typer av medicin utan att en läkare har gjort en bedömning. Barn i 3- till 6-årsåldern brukar ofta kunna ges fler typer av medicin. Prata med en läkare, om du har frågor om vilken behandling ditt barn kan få.

Sök vård

  • Öppet dygnet runt

  • Kort väntetid

  • Kostnadsfritt för barn

  • 95% patientnöjdhet

  • Vård i appen och på webben

★★★★★

4.8 av 5 i betyg på App Store

Sök vård

Vad kan jag göra själv?

​Om ditt barn eller din bebis har drabbats av ögoninflammation, är det viktigt att rengöra i och runt barnets ögon, till exempel med hjälp av mjukt papper fuktat i ljummet vatten.

Eftersom ögoninflammation kan smitta mycket lätt, är det bra om du ser till att ditt barn har god handhygien och undviker att gnugga händerna i ögonen, för att undvika att bli smittad. Om ditt barn har ögoninflammation, är det viktigt att du låter ditt barn stanna hemma från förskola och skola till dess att hen är helt frisk. ​

När kan Min Doktor hjälpa?

Om ditt barn uppvisar symptom för ögoninflammation, är du välkommen att konsultera Min Doktor. Hos oss arbetar läkare, sjuksköterskor, barnmorskor, fysioterapeuter och psykologer. Du som är vårdnadshavare kan precis som hos andra vårdgivare inom primärvården kostnadsfritt söka vård för dina barn hos oss. Hos Min Doktor börjar ditt besök alltid med att du beskriver ditt barns tillstånd genom att skriftligt svara på ett antal frågor om symptom och besvär. I vissa fall ber vi dig skicka in bilder som du tar med mobilen. Informationen blir del av journalen och behövs för att vi ska kunna göra en första bedömning. Vid behov kan läkaren också – efter att ditt barns ärende har skickats in skriftligt – kontakta er per telefon eller video för att exempelvis bedöma ditt barns allmäntillstånd eller andningsbesvär. Om vi redan på dina svar kan se att ditt barn behöver träffa en läkare fysiskt hänvisar vi er till en fysisk vårdcentral eller akutmottagning. Vi kan också göra bedömningen att besväret inte kräver läkarvård utan att det räcker med egenvård eller rådgivning från apotek eller 1177. Våra läkare, psykologer, barnmorskor och fysioterapeuter är erfarna och jobbar på svenska vårdcentraler eller sjukhus när de inte hjälper dig här. Våra patienter får vanligtvis kontakt med läkare inom en timme.

Publicerad:

2022-03-08

Senast uppdaterad:

2024-01-09

Faktagranskad av:

Staffan Jannesson Billing, Specialistläkare inom gynekologi och obstetrik, Min Doktor