Av: Min Doktor, 2021-11-03

Förbered dig inför influensasäsongen

Nu är hösten här, och med den kommer också influensasäsongen. Min Doktor ger dig all information du behöver inför årets influensasäsong, som har vaccinationsstart den 2 november på alla våra vård- och vaccinationsmottagningar.

Alla som vill skydda sig mot influensa kan vaccinera sig fr.o.m. den 2 november på Min Doktors mottagningar runt om i landet. Om du tillhör en riskgrupp och bor i Region Stockholm eller Region Uppsala kan du vaccinera dig kostnadsfritt på våra mottagningar fr.o.m. den 9 november. Det är särskilt viktigt att du vaccinerar dig om du ingår i en riskgrupp eftersom du då riskerar ett svårare sjukdomsförlopp.

Olika virusstammar

Det finns olika typer av influensavirus, och virusstammarna muterar och förändras ständigt. WHO, Världshälsoorganisationen, bevakar vilka virusvarianter som cirkulerar i världen och ger varje år rekommendationer om vilka varianter som ska ingå i säsongsinfluensavaccinet.

– Även om man vaccinerar sig kan man drabbas av säsongsinfluensa. Däremot har flera studier visat att de som vaccinerar sig och ändå drabbas av influensa får ett lindrigare sjukdomsförlopp än de som inte vaccinerar sig alls, säger Lina Jägfalk, legitimerad sjuksköterska med specialkompetens kring vacciner hos Min Doktor.

Vaccination krävs inför varje säsong

Eftersom det inte är samma virusstammar som återkommer inför varje influensasäsong, och eftersom skyddseffekten varierar beroende på ålder och immunstatus hos den som vaccineras, är det viktigt att du vaccinerar dig varje år om du tillhör en riskgrupp.

– Det är också anledningen till varför vaccinationerna alltid startar i november – skyddet ska hålla under de månader då vi vanligtvis ser flest influensafall, förklarar Lina Jägfalk och fortsätter:

– Passa på att samtidigt vaccinera dig mot pneumokocker, som är den vanligaste orsaken till lunginflammation. Personer i alla åldrar kan drabbas av infektioner till följd av pneumokocker, men om du är äldre än 65 år, har en hjärt- eller lungsjukdom, diabetes eller av annan orsak har nedsatt immunförsvar löper du större risk att drabbas av allvarliga komplikationer. Genom att vaccinera dig mot pneumokocker minskar du risken för att drabbas av lunginflammation.

Vaccinera dig hos Min Doktor

Den 2 november börjar vi vaccinera mot influensa på alla våra vård- och vaccinationsmottagningar. Om du bor i Region Stockholm eller Region Uppsala och tillhör en riskgrupp är vaccinationen kostnadsfri fr.o.m. den 9 november.

Vaccin mot pneumokocker erbjuds på samtliga mottagningar året runt, ingen tidsbokning krävs.

Läs mer om influensavaccination, riskgrupper, lagersaldo och tidsbokning

Faktagranskad av: Lina Jägfalk, legitimerad sjuksköterska med specialkompetens kring vacciner

Dela artikeln: