Av: Min Doktor, 2023-10-23

Förbered dig inför influensasäsongen

Nu är hösten här, och med den kommer också influensasäsongen. Min Doktor ger dig all information du behöver inför årets influensasäsong, som har vaccinationsstart den 7 november på alla våra vaccinationsmottagningar.

Alla som vill skydda sig mot influensa kan vaccinera sig från och med den 7 november på Min Doktors mottagningar runt om i landet. Om du tillhör en riskgrupp och bor i Region Stockholm eller Göteborgs kommun kan du vaccinera dig kostnadsfritt på våra mottagningar. Det är särskilt viktigt att du vaccinerar dig om du ingår i en riskgrupp eftersom du då riskerar ett svårare sjukdomsförlopp.

Olika virusstammar

Det finns olika typer av influensavirus, och virusstammarna muterar och förändras ständigt. WHO, Världshälsoorganisationen, bevakar vilka virusvarianter som cirkulerar i världen och ger varje år rekommendationer om vilka varianter som ska ingå i säsongsinfluensavaccinet.

– Även om man vaccinerar sig kan man drabbas av säsongsinfluensa. Däremot har flera studier visat att de som vaccinerar sig och ändå drabbas av influensa får ett lindrigare sjukdomsförlopp än de som inte vaccinerar sig alls, säger Lina Jägfalk, legitimerad sjuksköterska med specialkompetens kring vacciner hos Min Doktor.

Du rekommenderas vaccin om något av följande stämmer in på dig:

 • Du är gravid efter vecka 12

 • Du är 65 år eller äldre

 • Du har en kronisk hjärt- och/eller lungsjukdom

 • Du har astma

 • Du har kraftigt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller medicinering

 • Du har kronisk lever- eller njursvikt

 • Du har svårbehandlad diabetes typ 1 eller 2

 • Du är kraftigt överviktig (har ett BMI över 40)

 • Du har en neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen

Du bör också vaccinera dig mot årets influensa om du arbetar inom vård och omsorg eller om du bor tillsammans med någon som har kraftigt nedsatt immunförsvar.

Eftersom det inte är samma virusstammar som återkommer inför varje influensasäsong, och eftersom skyddseffekten varierar beroende på ålder och immunstatus hos den som vaccineras, är det viktigt att du vaccinerar dig varje år om du tillhör en riskgrupp. 

– Det är också anledningen till varför vaccinationerna alltid startar i november: skyddet ska hålla under de månader då vi vanligtvis ser flest influensafall, förklarar Lina Jägfalk och fortsätter:

– Passa på att samtidigt vaccinera dig mot pneumokocker, som är den vanligaste orsaken till lunginflammation. Personer i alla åldrar kan drabbas av infektioner till följd av pneumokocker, men om du är äldre än 65 år, har en hjärt- eller lungsjukdom, diabetes eller av annan orsak har nedsatt immunförsvar löper du större risk att drabbas av allvarliga komplikationer. Genom att vaccinera dig mot pneumokocker minskar du risken för att drabbas av lunginflammation.

Så undviker du influensa

Influensasäsongen börjar vanligtvis under hösten och är som värst i februari. Utöver att vaccinera dig, finns det några saker du själv kan göra för att minska risken för att bli sjuk:

 1. Det kan vara bra att undvika stora folksamlingar, såsom köpcentrum och liknande under den mest intensiva infektionsperioden.

 2. Försök vara extra noggrann med att tvätta händerna när du har varit ute.

 3. Ta hand om din hälsa: ät allsidigt, rör på dig, prioritera din sömn och stressa lagom för att ge kroppen de bästa förutsättningarna att ta hand om ett eventuellt virus.

Nu kan du boka tid för influensa­vaccination

Den 7 november börjar vi vaccinera mot influensa på Min Doktors vaccinationsmottagningar. I Region Stockholm och Göteborgs kommun är vaccinationen kostnadsfri för personer i riskgrupp.

Läs mer om influensavaccination, riskgrupper och tidsbokning

Faktagranskad av:

Lina Jägfalk, legitimerad sjuksköterska med specialkompetens kring vacciner

Dela artikeln: