Av: Min Doktor, 2020-09-21

Förbered dig inför influensasäsongen

Nu är hösten snart här, och med den kommer också influensasäsongen. Min Doktor ger dig all information du behöver inför årets influensasäsong, som har vaccinationsstart för riskgrupper och vård- och omsorgspersonal den 3 november.

På grund av pandemin rekommenderar Folkhälsomyndigheten att influensavaccinet i år ska prioriteras till riskgrupper, det vill säga till personer som antingen är 65 år eller äldre, gravida, diabetiker, personer med kronisk hjärtsjukdom, kronisk lever- eller njursvikt, kronisk lungsjukdom/nedsatt lungfunktion eller personer med kraftigt nedsatt immunförsvar, eftersom dessa grupper riskerar ett svårare sjukdomsförlopp. Även vårdpersonal i kontakt med patienter med kraftigt nedsatt infektionsförsvar eller vårdpersonal i kontakt med patienter med ökad risk för allvarlig influensa ska prioriteras för influensavaccination innan övriga kan vaccineras.

Olika virusstammar

Det finns olika typer av influensavirus, och virusstammarna muterar och förändras ständigt. WHO, Världshälsoorganisationen, bevakar vilka virusvarianter som cirkulerar i världen och ger varje år rekommendationer om vilka varianter som ska ingå i säsongsinfluensavaccinet.

– Även om man vaccinerar sig kan man drabbas av säsongsinfluensa. Däremot har flera studier visat att de som vaccinerar sig och ändå drabbas av influensa får ett lindrigare sjukdomsförlopp än de som inte vaccinerar sig alls, säger Lina Jägfalk, legitimerad sjuksköterska med specialkompetens kring vacciner hos Min Doktor.

Vaccination krävs inför varje säsong

Eftersom det inte är samma virusstammar som återkommer inför varje influensasäsong, och eftersom skyddseffekten av influensavaccin håller under cirka tre månader, är det viktigt att du vaccinerar sig varje år om du tillhör en riskgrupp.

– Det är också anledningen till varför vaccinationerna alltid startar i november - skyddet ska hålla under de månader då vi vanligtvis ser flest influensafall, förklarar Lina

Vaccinera dig hos Min Doktor

Du som tillhör en riskgrupp eller arbetar inom vård och omsorg kan vaccinera dig mot säsongsinfluensa på någon av Min Doktors vård- och vaccinationsmottagningar från och med den 3 november 2020. Vaccinet blir tillgängligt för övriga från och med den 1 december 2020. Datumen kan komma att ändras, vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Håll dig uppdaterad kring årets influensasäsong.

Dela artikeln: