Har du symptom eller undrar något om det nya coronaviruset? Här hittar du aktuell information om coronaviruset >

Av: Min Doktor, 2020-03-11

Säsongsinfluensa, vaccination och covid-19/coronavirus

Min Doktors medicinska chef, Henrik Kangro, kommenterar några av de vanligt förekommande frågor som uppstått i samband med att coronaviruset SARS-CoV-2 – som ger upphov till sjukdomen covid-19 – sprider sig i bland annat Sverige.

Hur vet jag om jag har coronavirus, och inte någon annan förekommande luftvägssjukdom – till exempel säsongsinfluensa, halsfluss, lunginflammation eller en vanlig förkylning?

– Skillnaden mellan de olika sjukdomarna kan vara svår att bedöma, då symptomen i hög grad är lika. Det är olika från individ till individ hur sjuk eller påverkad man blir. I detta skede av sjukdomsutbrottet finns det två viktiga riktmärken att förhålla sig till i en bedömning av olika personers tillstånd. Det ena är att personen har besökt områden där smittspridning pågår, alternativt kan kopplas till direkt eller indirekt kontakt med människor som varit i dessa områden. Det andra är kopplingen till människor som verifierats vara smittade av viruset. I takt med att infektionen sprids blir det allt svårare att ha det som riktmärke eftersom smittan blir mer generell och därmed svårare för samhället att kartlägga.

Vad ska jag göra om jag upplever symptom såsom feber, hosta och luftvägsbesvär, men inte har varit på platser där smittspridning förekommer? Bör jag testa mig för coronaviruset för säkerhets skull, eller kan jag vända mig till Min Doktor?

– Det viktigaste när man värderar luftvägsinfektioner är allmäntillståndet, och det kommer successivt bli allt svårare att bedöma i takt med att sjukdomsutbrottet inte med samma träffsäkerhet går att härleda till särskilda platser eller områden. En mycket viktig faktor är att försöka inte sprida smittan vidare, precis som vid alla andra infektioner. Tvätta händerna och stanna hemma.

– Idag finns både statens krisinformationsnummer 113 13 om du inte är sjuk men ändå har frågor om coronaviruset, och det vanliga 1177 för sjukvårdsrådgivning när du har symptom och har anledning att tro att det kan vara coronavirus. Om du är sjuk kan du även ta kontakt med oss på mindoktor.se för att få hjälp med rådgivning, vägledning och behandling. Hos oss kommer du i kontakt med läkare, sjuksköterskor eller andra vårdprofessioner beroende på vilket besvär du söker för.

Hur påverkar vaccinet mot säsongsinfluensa skyddet mot coronaviruset? Hjälper vaccinet som ges mot den vanliga säsongsinfluensan även mot coronaviruset?

– Jag vill förtydliga att vaccinet mot säsongsinfluensa i sig inte ger skydd mot coronaviruset. Däremot är det rimligt att utgå ifrån att om man genom vaccination förhindrar att man får säsongsinfluensa, gör att man är bättre rustad fysiskt för att klara den andra. Det gäller väl i hög grad riskgrupper men även generellt. Det är ett rimligt utgångsläge vad gäller att vaccinera sig även mot pneumokocker som ger upphov till det som i dagligt tal kallas lunginflammation, säger Henrik Kangro, medicinsk chef på Min Doktor.

Dela artikeln: