Av: Min Doktor, 2020-03-11

Säsongsinfluensa, vaccination och covid-19/coronavirus

Min Doktors medicinska chef, Henrik Kangro, kommenterar några av de vanligt förekommande frågor som uppstått i samband med att coronaviruset SARS-CoV-2 – som ger upphov till sjukdomen covid-19 – sprider sig i bland annat Sverige.

Hur vet jag om jag har coronavirus, och inte någon annan förekommande luftvägssjukdom – till exempel säsongsinfluensa, halsfluss eller en vanlig förkylning?

– Skillnaden mellan de olika sjukdomarna kan vara svår att bedöma, då symptomen i hög grad är lika. Det är olika från individ till individ hur sjuk eller påverkad man blir.

Vad ska jag göra om jag upplever symptom såsom feber, hosta och luftvägsbesvär? Bör jag testa mig för coronaviruset för säkerhets skull, eller kan jag vända mig till Min Doktor?

– I dagsläget är möjligheten att testas för coronavirus begränsad. Det viktigaste när man värderar luftvägsinfektioner är allmäntillståndet. En mycket viktig faktor är att försöka inte sprida smittan vidare, precis som vid alla andra infektioner. Tvätta händerna och stanna hemma. Stanna hemma 48 symptomfria timmar.

– Idag finns både statens krisinformationsnummer 113 13 om du inte är sjuk men ändå har frågor om eller oro kring coronaviruset, och det vanliga 1177 för sjukvårdsrådgivning när du har symptom och behöver söka vård. Om du är sjuk kan du även ta kontakt med oss på mindoktor.se för att få hjälp med rådgivning, medicinsk bedömning och eventuell behandling. Hos oss kommer du i kontakt med läkare, sjuksköterskor eller andra vårdprofessioner beroende på vilket besvär du söker för.

Hur påverkar vaccinet mot säsongsinfluensa skyddet mot coronaviruset? Hjälper vaccinet som ges mot den vanliga säsongsinfluensan även mot coronaviruset?

– Det finns ännu inget vaccin mot covid-19 och de vacciner som finns idag mot pneumokockinfektion (det som i dagligt tal kallas lunginflammation) och “vanlig” säsongsbetonad influensa skyddar inte mot covid-19.

Dela artikeln: