Av: Min Doktor, 2022-01-24

Slipp vattkoppor och bältros med vaccination

Vattkoppor och bältros är två olika sjukdomar som orsakas av samma virus. Vattkoppor är vanligast hos barn, medan bältros främst förekommer hos personer över 50 år. Du kan vaccinera dig eller ditt barn mot vattkoppor, och även vaccinera dig mot bältros för att slippa besvärliga symptom.

Vattkoppor är mycket smittsamt och orsakar ofta röda, vätskefyllda utslag i form av blåsor på huden, klåda, feber, huvudvärk och trötthet. Bältros yttrar sig framförallt som röda, smärtsamma utslag och i vissa fall kan sjukdomen bli långdragen och kräva behandling.

– Eftersom båda sjukdomarna orsakas av samma virus kan bältros smitta och orsaka vattkoppor hos någon som inte haft det tidigare, men du kan inte få bältros av en person med vattkoppor, säger Lina Jägfalk, sjuksköterska med specialkompetens kring vacciner hos Min Doktor och fortsätter:

– Det är viktigt att komma ihåg att du bara kan få bältros om du redan haft vattkoppor eller är vaccinerad mot vattkoppor. Risken att drabbas av bältros är dock avsevärt lägre om du vaccinerats mot vattkoppor jämfört med om du tidigare haft vattkoppor. Här kan du läsa mer om vattkoppor hos barn.

Nytt effektivt vaccin mot bältros

Varken vaccin mot vattkoppor för barn eller vaccin mot bältros för äldre ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet i Sverige, men Folkhälsomyndigheten har påbörjat en utredning kring att införa vaccinen i programmet.

– Vaccination mot vattkoppor har flera fördelar. Genom vaccination i två doser slipper du och ditt barn drabbas med allt vad det innebär i form av sjukfrånvaro och VAB, men framförallt slipper man det obehag och de komplikationer som kan komma av vattkoppor. Ju äldre man är, desto större är risken för följdsjukdomar som lunginflammation och hjärninflammation, berättar Lina och fortsätter:

– Vad gäller bältrosvaccin så har det lanserats ett nytt vaccin mot bältros som heter Shingrix, och vi är glada över att Min Doktor erbjuder vaccinet. Shingrix tas i två doser med två månaders mellanrum, är specialanpassat för att skapa ett starkt och långvarigt skydd för personer över 50 år och har en mycket effektiv skyddseffekt.

Få hjälp hos Min Doktor

På Min Doktors vård- och vaccinationsmottagningar kan du vaccinera dig eller ditt barn mot vattkoppor och vaccinera dig mot bältros om du är 50 år eller äldre, eller om du har ökad risk för att drabbas av sjukdomen. Välkommen in till någon av våra mottagningar för att få råd om just din vaccination, och andra vaccin du kan behöva, från någon av våra erfarna sjuksköterskor.

Om ditt barn har drabbats av vattkoppor och besväras mycket av utslagen eller om ni tror att utslagen blivit infekterade kan Min Doktors läkare hjälpa till med bedömning och eventuell behandling.

Sök vård för vattkoppor

Om du misstänker att du har drabbats av bältros kan Min Doktors läkare hjälpa dig med bedömning och eventuell behandling.

Sök vård för bältros

Faktagranskad av: Lina Jägfalk, legitimerad sjuksköterska med specialkompetens kring vacciner

Dela artikeln: