Av: Min Doktor, 2023-06-27

Hur hänger bältros och vattkoppor ihop?

Kan man få bältros om man haft vattkoppor? Kan man smittas av vattkoppor från någon som har bältros, eller få bältros av någon som har vattkoppor? Frågorna kring hur bältros och vattkoppor hänger ihop är många. Min Doktors sjuksköterska hjälper till att räta ut frågetecken och berättar samtidigt om hur du kan skydda dig mot sjukdomarna genom vaccination. 

Vattkoppor och bältros är två olika sjukdomar som orsakas av samma virus. Vattkoppor är vanligast hos barn och är mycket smittsamt. Det orsakar ofta röda, vätskefyllda utslag i form av blåsor på huden, klåda, feber, huvudvärk och trötthet. Bältros förekommer främst hos personer över 50 år, men kan i ovanliga fall drabba barn, och yttrar sig framförallt som röda, smärtsamma utslag. I vissa fall kan sjukdomen bli långdragen och kräva behandling.

Vattkoppor kan leda till bältros

Eftersom bältros och vattkoppor orsakas av samma virus, finns det ett samband mellan sjukdomarna. Om du har haft vattkoppor, kan du senare i livet drabbas av bältros. Bältros kan i sin tur smitta och orsaka vattkoppor hos någon som inte haft det tidigare. Men du kan inte få bältros av en person med vattkoppor.

– Det är viktigt att komma ihåg att du kan bara få bältros om du redan haft vattkoppor eller är vaccinerad mot vattkoppor. Risken att drabbas av bältros är dock avsevärt lägre om du vaccinerats mot vattkoppor jämfört med om du tidigare haft vattkoppor, säger Lina Jägfalk, sjuksköterska med specialkompetens kring vacciner.

Nytt effektivt vaccin mot bältros

Varken vaccin mot vattkoppor för barn eller vaccin mot bältros för äldre ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet i Sverige, men Folkhälsomyndigheten utreder möjligheten att införa de olika vaccinen i programmet.

– Vaccination mot vattkoppor har flera fördelar. Att slippa drabbas av en vattkoppsinfektion innebär dels att man slipper sjukfrånvaro och VAB, men framförallt slipper man det obehag och de komplikationer som kan komma av vattkoppor. Ju äldre man är, desto större är risken för allvarliga följdsjukdomar som lunginflammation och hjärninflammation, berättar Lina Jägfalk och fortsätter:

– En annan fördel med vattkoppsvaccin är att det minskar för att senare i livet drabbas av bältros.

Det har nyligen lanserats ett nytt bältrosvaccin i Sverige, Shingrix, som har en mycket effektiv skyddseffekt. Min Doktor erbjuder Shingrix, som är specialanpassat för att skapa ett starkt och långvarigt skydd för personer över 50 år. Vaccinet tas i två doser med två månaders mellanrum.

Få hjälp hos Min Doktor

Du kan vaccinera dig eller ditt barn mot vattkoppor, och även vaccinera dig mot bältros för att slippa besvärliga symptom. Välkommen in till någon av våra mottagningar för att få råd om just din vaccination från någon av våra erfarna sjuksköterskor.

Om ditt barn har drabbats av vattkoppor och besväras mycket av utslagen eller om ni tror att utslagen blivit infekterade kan Min Doktors läkare hjälpa till med bedömning och eventuell behandling. Sök vård för vattkoppor.

Om du misstänker att du har drabbats av bältros kan Min Doktors läkare hjälpa dig med bedömning och eventuell behandling. Sök vård för bältros.

Faktagranskad av:

Lina Jägfalk, legitimerad sjuksköterska med specialkompetens kring vacciner

Dela artikeln: