Hem > Hälsa och sjukdomar > Psykisk ohälsa och neurologiska besvär > Fobier hos barn

Fobier hos barn

Fobi innebär en oproportionerlig och irrationell rädsla hos ett barn inför ett särskilt objekt eller företeelse, exempelvis insekter, höjder, smuts eller stora folksamlingar. En normal rädsla övergår till fobi när den påverkar barnets livskvalitet. Det finns effektiv behandling mot fobi och det är viktigt att söka hjälp när misstanke uppstår.

Sök vård för fobierÖppet alla dagar, dygnet runt.

Orsak och symptom vid fobier hos barn

Det är normalt att som barn bli rädd för olika saker samt att känna oro, stress och ibland ångest. När ett barn är rädd för något speciellt och det går från en normal till en irrationell rädsla som påverkar livskvaliteten talar man om en fobi.

En fobi kan göra att barnet väljer bort olika situationer eller reagerar mycket starkt när det kommer i kontakt med det som utlöser fobin.

Fobin kan handla om en mängd saker och situationer. Ett vanligt område är insekter, där fobier mot spindlar och getingar är särskilt vanliga. Ormar, men också andra djur som exempelvis hundar, kan bli föremål för fobi.

Höjdrädsla är en annan vanlig fobi liksom rädsla för vatten. Blod, sprutor och skador är ett annat område som kan skapa en fobi hos ett barn.

Trånga utrymmen som hissar kan vara ångestframkallande liksom flygplan. Den senare fobin uppstår dock i de flesta fall först senare i livet.

Typiska symptom vid fobi är ökad puls, svettningar, ökad andning, vilja att undvika situationen och stark rädsla eller ångest.

Varför ett barn utvecklar en fobi är inte helt klarlagt, men forskningen har visat att det finns en kombination mellan arv och miljö. Om barnet har en medfödd sårbarhet, kan en livshändelse trigga en fobi.

Vid en fobi undviker barnet det som väcker rädsla. Ofta undviks också det som väcker tankar på eller förknippas med det som väcker rädsla. I förlängningen kan detta innebära att stora delar av livet påverkas.

Upp till 15 procent av befolkningen bedöms ha någon slags fobi. Vissa fobier uppträder tidigt, andra först i vuxen ålder.

När ska jag söka vård?

Det är vanligt att barn har en fobi av något slag och oftast går den över av sig själv. Om vardagslivet blir svårhanterligt eller om besvären påverkar barnets utveckling, bör du söka vård liksom om besvären inte har gått över på 6 månader.

Behandling

För att kunna ställa en diagnos har vi först ett samtal kring ditt barns besvär. Barnet får berätta om vilka rädslorna är och var svårigheterna finns.

Ofta sker behandling med kognitiv beteendeterapi (KBT). Det innebär att barnet successivt får träna på att närma sig det som hen är rädd för. Det görs stegvis för att skapa trygghet och lindra fobin. Ibland krävs enbart några tillfällen, i andra fall krävs längre tid. De närstående har en viktig roll. KBT är en effektiv behandling vid fobi – de flesta får stor hjälp på ganska kort tid.

Vid psykisk ohälsa och andra neurologiska besvär är det viktigt att du söker hjälp i tid. Du är välkommen att söka vård online hos Min Doktor.

Sök vård för fobier

  • Öppet dygnet runt

  • Kort väntetid

  • Kostnadsfritt för barn

  • 95% patientnöjdhet

  • Vård i appen och på webben

★★★★★

4.8 av 5 i betyg på App Store

Sök vård för fobier

Vad kan jag göra själv?

För att kunna hjälpa ditt barn är det viktigt att skaffa kunskap och ta situationen på allvar. Din roll är att stötta ditt barn. Det är därför viktigt att du klarar att behålla lugnet. Ibland kan det därför vara nödvändigt att själv söka hjälp för att kunna ta hand om dina känslor.

En fobi normalt går över av sig själv, men att det kan ta tid. Du kan försöka att på ditt barns villkor hjälpa hen att närma sig det som känns obehagligt. Det är dock viktigt att prata med ditt barn och vara överens om syftet med att närma sig det som är obehagligt.

När kan Min Doktor hjälpa?

Om du misstänker att ditt barn har en fobi, är du välkommen att konsultera Min Doktors läkare och psykologer. Du som är vårdnadshavare kan precis som hos andra vårdgivare inom primärvården kostnadsfritt söka vård för dina barn hos oss.

Min Doktor erbjuder psykologhjälp till unga som är 16 år eller äldre. Vi kan hjälpa till vid besvär som bland annat ångest, rädsla och oro. Hos oss arbetar legitimerade psykologer med stor erfarenhet, som genom problemlösande samtal och kognitiv beteendeterapi (KBT), stöttar föräldrar och barn för att tillsammans hitta rutiner och lära barnet strategier för att hantera sina rädslor och sin oro.

Hos Min Doktor börjar ditt besök alltid med att du beskriver ditt barns tillstånd genom att skriftligt svara på ett antal frågor om symptom och besvär. När du har svarat på frågorna bjuds du in till en chatt med en av våra psykologer, där du kan ställa frågor och även boka in ett första videosamtal. Vid det första videosamtalet medverkar både du som förälder och ditt barn. Du bestämmer sedan tillsammans med psykologen om barnet ska vara med även vid nästa samtal, eller om du önskar att psykologen främst ska stötta dig i hur du hjälper ditt barn på bästa sätt.

Om vi redan på dina svar i formuläret gör den medicinska bedömningen att ditt barn behöver träffa en läkare fysiskt, hänvisar vi er till en fysisk vårdcentral, en psykologmottagning eller en akutmottagning. Vi kan också göra bedömningen att besväret inte alls kräver läkarvård utan att det räcker med egenvård eller rådgivning från apotek eller 1177.

Våra läkare, psykologer, barnmorskor och fysioterapeuter är erfarna och jobbar på svenska vårdcentraler eller sjukhus när de inte hjälper dig här. Våra patienter får vanligtvis kontakt med läkare inom en timme.

Publicerad:

2022-03-08

Senast uppdaterad:

2023-07-18

Faktagranskad av:

Olof Johansson, Legitimerad psykolog, Min Doktor