Hem > Hälsa och sjukdomar > Psykisk ohälsa och neurologiska besvär > Adhd hos barn

Adhd hos barn

Adhd är en medfödd funktionsnedsättning som innebär att ett barn har svårt att koncentrera sig eller reglera sin aktivitetsnivå. Det finns olika sorters behandlingar som kan hjälpa ett barn med adhd och underlätta barnets vardag.

Sök vårdÖppet alla dagar, dygnet runt.

Orsak och symptom vid adhd hos barn

Adhd (attention deficit hyperactivity disorder) är en medfödd funktionsnedsättning som innebär att ett barn har svårt att koncentrera sig eller reglera sin aktivitetsnivå.

Det finns en mängd olika symptom vid adhd. Barnet kan ha många tankar i huvudet eller lätt för att tappa bort saker. Andra vanliga symptom är svårigheter att koncentrera sig, komma igång med en uppgift och följa instruktioner.

Barnet kan också ha ett stort behov av att ständigt röra på sig. Hyperaktivitet kan komma tidigt. Barnet pillar hela tiden på saker och pratar ständigt. Det kan göra vardagen kaotisk och skolan särskilt jobbig, eftersom planering är en viktig del av skolvardagen.

Andra symptom är att barnet kan bli trött av socialt umgänge, är stresskänsligt och har svårt att reglera sitt humör. Detta kan i sin tur göra att barnet lätt får ångest.

Om barnet är lite äldre och håller på att lära sig läsa och skriva, kan detta upplevas som mycket jobbigt. Barnet tröttnar snabbt och kan tycka att en uppgift är tråkig eller ansträngande, vilket kan bero på att barnet inte lyssnar färdigt på en instruktion eller hoppar från en uppgift till en annan.

Ett barn med adhd är ofta väldigt känslostyrt och reagerar starkt med både glädje och sorg. Av omgivningen kan det uppfattas som att barnet är väldigt temperamentsfullt och rastlöst.

Ungefär ett barn av tjugo diagnosticeras med adhd. Cirka hälften har kvar diagnosen i vuxen ålder. Det är två till tre gånger vanligare att pojkar har adhd än att flickor har det, men eftersom tillståndet ofta visar sig på annorlunda sätt hos flickor är det ännu inte fastställt om detta beror på faktiska könsskillnader.

Flickor med adhd uppvisar ofta mindre av de överaktiva symptomen och har vanligtvis inte lika stora problem när det kommer till reaktioner och beteenden. Flickor har oftare problem med uppmärksamhet, inlärningssvårigheter och samsjuklighet i form av ångest eller nedstämdhet. Om hyperaktivitet eller överaktivitet förekommer, tar detta sig oftare uttryck i överdriven pratsamhet.

Det pågår ständigt forskning kring adhd, dess orsaker och hur symptom kan lindras. Forskningen har bland annat kunnat visa att det hos barn med adhd finns avvikelser i hjärnans aktivitet i specifika områden.

Arv är en faktor som spelar in vid adhd. Om ena eller båda föräldrarna har adhd, ökar risken att även barnet får diagnosen. Adhd kan däremot inte smitta. Missbruk under graviditeten ökar risken för adhd. Risken ökar också hos barn som är för tidigt födda. Miljö kan påverka på så sätt att negativa familjeförhållanden påverkar hur barnets svårigheter uttrycks. Det omvända gäller för positiva familjeförhållanden.

När ska jag söka vård?

Som förälder kan oron för ditt barn komma tidigt. Det är därför viktigt att kunna ställa frågor till vården för att få veta mer om det är möjligt att ställa en adhd-diagnos. För barnets skull är det viktigt att det får hjälp så tidigt som möjligt, eftersom obehandlad adhd kan innebära onödigt lidande.

Behandling

För att avgöra om ett barn har adhd genomförs en gedigen utredning med ett team som kan bestå av läkare, psykologer och pedagoger. Inledningsvis får barnet göra olika slags tester. Därefter görs intervjuer med barnet, barnets anhöriga och skolpersonal. Detta görs för att kunna skapa en så komplett bild som möjligt och på så sätt ställa rätt diagnos. Det görs också för att inte missa om det finns en underliggande utvecklingsstörning.

Behandling av adhd kan delas in i två delar. I grunden genomförs olika slags beteendeinriktade insatser. Dessa handlar bland annat om att stödja barnets utveckling med olika, ofta datorbaserade, program. Det handlar också om att anpassa skolmiljön och skapa nödvändiga strukturer. Många problemsituationer kan undvikas genom god planering. Det finns också särskilda program för att möta ett barns olika beteendemönster och undvika oönskade konflikter.

Föräldrar och vårdnadshavare har en nyckelroll. Det är därför avgörande att förstå barnets behov och situation. Det gäller även för andra personer i barnets nätverk.

Medicin kan också övervägas, om symptomen är så allvarliga att övriga insatser bedöms som otillräckliga. Barnet får då centralstimulerande medicin i små doser, vilka hjälper barnet att motstå olika oönskade impulser och öka koncentrationsförmågan.

Vid psykisk ohälsa är det viktigt att du söker hjälp i tid. Du är välkommen att söka vård online hos Min Doktor.

Sök vård

  • Öppet dygnet runt

  • Kort väntetid

  • Kostnadsfritt för barn

  • 95% patientnöjdhet

  • Vård i appen och på webben

★★★★★

4.8 av 5 i betyg på App Store

Sök vård

Vad kan jag göra själv?

Hos barn kan det finnas en mängd orsaker till vad som kan misstänkas vara adhd. Du som förälder kan föra anteckningar som kan vara till hjälp vid en eventuell senare diagnos.

Efter att ditt barn har fått en adhd-diagnos har du som förälder eller vårdnadshavare en mycket viktig roll. För ett barn med adhd är det till ett exempel mycket viktigt med en tydlig struktur som ger stöd både hemma och i skolan. Det är också viktigt för dig som förälder att söka stöd för känslor kopplade till den egna föräldrarollen.

En del strategier som är hjälpsamma för de flesta barn kan vara särskilt hjälpsamma för barn med adhd, såsom hjälp med struktur och hjälp med att komma ihåg. Ett enkelt exempel är att använda en kom ihåg-kalender med bilder att kika på varje morgon. Då kan ni tillsammans rita in det som ditt barn behöver komma ihåg att göra varje veckodag.

Många barn med adhd får höra ordet "nej" alltför ofta. Försök att förutsäga problemsituationer, så att du kan vara proaktiv istället för reaktiv. Förbered ditt barn på vad som ska hända och vad som blir ok. Försök att inte ställa krav på att ditt barn ska klara att sitta still, reglera känslor, koncentrera sig och komma ihåg saker på en nivå som du tycker att det borde kunna, utan utgå från vad ditt barn faktiskt klarar och var följsam i dina krav. De flesta av oss mår bättre och lär oss bättre med uppmuntran snarare än förbud.

När kan Min Doktor hjälpa?

Min Doktor erbjuder psykologhjälp till unga som är 16 år eller äldre. Vi kan tyvärr inte utreda och diagnosticera adhd, men kan hjälpa till med behandling efter fastställd diagnos. Vi erbjuder också hjälp med ångest och oro, vilka kan vara stora problem för unga personer som ibland utsätts för svåra och frustrerande situationer och som emellanåt har svårt att få vardagen att flyta på.

Hos oss arbetar legitimerade psykologer med stor erfarenhet, som genom problemlösande samtal och kognitiv beteendeterapi (KBT) hjälper dig att hitta rutiner och strategier för att hantera rädslor och oro.

Hos Min Doktor börjar ett besök med att du beskriver ditt tillstånd genom att skriftligt svara på ett antal frågor om symptom och besvär. När du har svarat på frågorna bjuds du in till en chatt med en av våra psykologer, där du kan ställa frågor och även boka in ett första videosamtal.

Om vi redan på dina svar i formuläret gör den medicinska bedömningen att du behöver träffa en läkare fysiskt, hänvisar vi dig till en fysisk vårdcentral, en psykologmottagning eller en akutmottagning. Vi kan också göra bedömningen att besväret inte kräver läkarvård, utan att det räcker med egenvård eller rådgivning från apotek eller 1177.

Våra läkare, psykologer, barnmorskor och fysioterapeuter är erfarna och arbetar på svenska vårdcentraler eller sjukhus när de inte hjälper dig här. Våra patienter får vanligtvis kontakt med läkare inom en timme.

Publicerad:

2022-03-08

Senast uppdaterad:

2023-12-21

Faktagranskad av:

Olof Johansson, Legitimerad psykolog, Min Doktor