Hem > Hälsa och sjukdomar > Psykisk ohälsa och neurologiska besvär > Bulimi hos barn

Bulimi hos barn

Bulimi är en ätstörning som innebär att ett barn eller tonåring hetsäter och sedan kräks. Bulimi debuterar normalt i de tidiga tonåren och drabbar framförallt tjejer. Det är en allvarlig sjukdom som kan skada både fysiskt och psykiskt. Det är därför viktigt att söka specialistvård så snart symptomen uppstår.

Sök vård vid bulimiÖppet alla dagar, dygnet runt.

Orsak och symptom vid bulimi hos barn

Bulimi är en ätstörning som innebär att ett barn eller en tonåring hetsäter och sedan gör sig av med maten genom att kräkas, genom laxermedel eller via ett så kallat lavemang. Det är en allvarlig sjukdom som det är viktigt att tidigt söka hjälp för.

Närmare tio gånger fler tjejer än killar drabbas av bulimi. Debutåldern är ofta mellan 11 och 13 år. Det finns exempel på att bulimi uppträder tidigare, till och med redan i förskoleåldern.

Forskning pekar också på att upp emot var femte 7-åring någon gång har bantat. Orsakerna till detta kan vara något slags psykisk press från omgivningen eller ett trots mot föräldrarna.

Beräkningar visar också att så många som 5 procent av alla 13- till 30-åringar lider av bulimi eller andra ätstörningar, till exempel anorexi. Andra undersökningar har visat att uppemot fyra av fem 18-åringar är missnöjda med sin kropp.

Bulimi kan starta som en vilja att ändra på sin kropp. Vanliga symptom är till exempel att en tonåring börjar hoppa över måltider. Det kan vara svårt att upptäcka de tidiga tecknen på bulimi, eftersom kroppsvikten kan förbli normal.

Hetsätningen som är kopplad till bulimi leder ofta till att den drabbade utvecklar ångest. Vikt, mat och ätande tar sedan upp allt mer av livet. Det händer också att barn och ungdomar som haft anorexi utvecklar bulimi.

Andra symptom är att tonåringen håller igen med ätandet för att gå ned i vikt. Det kan också komma smygande, vilket leder till en utebliven viktuppgång. Ibland uppträder bulimi tillsammans med överdrivet hård träning.

Ett barn som har bulimi påverkar hela familjesituationen. Om barnet inte vill äta utan drar sig undan, skapar det press på familjen. Varför bulimi uppstår är inte klarlagt. Det finns ingen enkel förklaring.

Omvärldens kropps- och viktideal har en stor påverkan. Ett barn kan till exempel påverkas av sina föräldrars beteende, vad pedagoger eller lärare säger samt inte minst av vad kompisarna säger och gör. Media och sociala medier kan också ha stor påverkan.

Bulimi är ett allvarligt tillstånd som kan ge en mängd allvarliga symptom – kräkningarna kan göra att livsviktiga salter förloras, det kan uppstå hormonrubbningar och man kan bli förstoppad. Bulimi kan också leda till nedstämdhet eller depression och till en extrem besatthet av mat.

När ska jag söka vård?

Bulimi är ett allvarligt tillstånd. Så snart du misstänker att ditt barn har drabbats, ska du söka hjälp. Sök hjälp hos barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Därifrån kan barnet remitteras vidare till specialistkompetens.

Behandling

I ett inledningsskede kan olika tester genomföras som stöd för att diagnosticera ätstörningar hos barn eller tonåringar.

Själva behandlingen är ofta inriktad på psykoterapi och utbildning kring kost. Ibland kan medicin ges, om barnet också har ångest eller depression. Behandlingen är normalt framgångsrik. 70 procent är helt friska 7 till 10 år efter behandling.

Vid psykisk ohälsa är det viktigt att du söker hjälp i tid. Du är välkommen att söka vård online hos Min Doktor.

Sök vård vid bulimi

  • Öppet dygnet runt

  • Kort väntetid

  • Kostnadsfritt för barn

  • 95% patientnöjdhet

  • Vård i appen och på webben

★★★★★

4.8 av 5 i betyg på App Store

Sök vård vid bulimi

Vad kan jag göra själv?

Föräldrar och andra vuxna har en viktig roll vad gäller att förebygga all sorts hetsätning, men också att stödja om den uppträder hos ett barn. Barnen följer det föräldrarna gör, inte vad de säger. Om en förälder hela tiden provar nya dieter, riskerar det att skapa osäkerhet hos barnet och i förlängningen tankar kring den egna kosten och vikten.

Att äta tillsammans är därför viktigt, liksom att hitta en varierad kost som alla i familjen ställer upp på. Det är viktigt att tänka på hur man pratar om mat och bantande hemma.

Det är också viktigt att vara uppmärksam på olika varningssignaler. Exempel kan vara överdriven träning, störd menstruationscykel hos tjejer och kvinnor eller att en tonåring inte vill äta med familjen. Andra signaler eller symptom är ångest, trötthet och magbesvär.

Om ett barn eller en tonåring drabbas av bulimi har familjen en viktig roll vad gäller att stödja i tillfrisknandet och lindra tankar och känslor som kan uppstå. Det är en process som tar lång tid och kräver mycket stöd.

När kan Min Doktor hjälpa?

Min Doktor erbjuder psykologhjälp till unga som är 16 år eller äldre. Vi kan hjälpa till vid besvär som bland annat ångest, rädsla och oro. Om du misstänker att ditt barn har bulimi, är du välkommen att konsultera Min Doktors läkare och psykologer för en bedömning av ditt barns besvär och behov av hjälp. Bulimi behandlas dock främst inom den fysiska vården.

Hos oss arbetar legitimerade psykologer med stor erfarenhet, som genom problemlösande samtal och kognitiv beteendeterapi (KBT), stöttar föräldrar och barn för att tillsammans hitta rutiner och lära barnet strategier för att hantera sina rädslor och sin oro. Du som är vårdnadshavare kan precis som hos andra vårdgivare inom primärvården kostnadsfritt söka vård för dina barn hos oss.

Hos Min Doktor börjar ditt besök alltid med att du beskriver ditt barns tillstånd genom att skriftligt svara på ett antal frågor om symptom och besvär. När du har svarat på frågorna bjuds du in till en chatt med en av våra psykologer, där du kan ställa frågor och även boka in ett första videosamtal. Vid det första videosamtalet medverkar både du som förälder och ditt barn. Du bestämmer sedan tillsammans med psykologen om barnet ska vara med även vid nästa samtal, eller om du önskar att psykologen främst ska stötta dig i hur du hjälper ditt barn på bästa sätt.

Om vi redan på dina svar i formuläret gör den medicinska bedömningen att ditt barn behöver träffa en läkare fysiskt, hänvisar vi er till en fysisk vårdcentral, en psykologmottagning eller en akutmottagning. Vi kan också göra bedömningen att besväret inte alls kräver läkarvård utan att det räcker med egenvård eller rådgivning från apotek eller 1177.

Våra läkare, psykologer, barnmorskor och fysioterapeuter är erfarna och jobbar på svenska vårdcentraler eller sjukhus när de inte hjälper dig här. Våra patienter får vanligtvis kontakt med läkare inom en timme.

Publicerad:

2022-03-08

Senast uppdaterad:

2023-07-18

Faktagranskad av:

Olof Johansson, Legitimerad psykolog, Min Doktor