Inkontinens

Träffa läkare online

0 kr
 • BankID för säker inloggning
 • Snabbt svar dygnet runt
 • Konsultation och behandling
 • Öppet alla dagar året om
Läs mer om hälsa & sjukdomar

Allmänt

Urininkontinens hos kvinnor är mycket vanligt. Var tredje kvinna får någon gång i livet problem med inkontinens. Ofta är problemen relaterade till barnafödande, men kan även bero på hög ålder eller bakomliggande sjukdomar. I de flesta fall går det att träna bort besvären med hjälp av enkla övningar.

Vanliga symptom

Man brukar dela in inkontinens i tre olika varianter – ansträngningsinkontinens, trängningsinkontinens och blandinkontinens.

När du har ansträngningsinkontinens kan det vara svårt att hålla tätt när du till exempel hostar eller hoppar. Plötsliga rörelser som belastar musklerna kan leda till läckage. Trängningsinkontinens innebär istället att man kan ha svårt att hinna till toaletten. Kissnödighetskänslan kommer då ofta plötsligt och oväntat.

Ibland kan man ha en blandning av båda sorterna, det kallas då blandinkontinens.

Behandling

Behandlingen ser olika ut beroende på om du har ansträngningsinkontinens eller trängningsinkontinens.

Vid ansträngningsinkontinens behöver du ofta öva upp muskulaturen i bäckenbotten. Detta görs med hjälp av regelbundna knipövningar. En sjukgymnast kan hjälpa dig med ett träningsschema.

Har du stora problem med ansträngningsinkontinens kan en operation bli aktuell. Då opererar man in ett tunt band som stöttar urinröret. De flesta brukar få god och långvarig effekt av ett sådant ingrepp.

Har du istället trängningsinkontinens kan du behöva träna upp blåsan för att förlänga tiden mellan toalettbesöken.

Ibland kan det bli aktuellt att ta blåslugnande preparat. Det brukar göra att du inte behöver kissa lika ofta.

Lokal östrogenbehandling i slidan brukar fungera bra både vid trängnings- och ansträngningsinkontinens.

Vad kan jag göra själv?

 • Var noga med dina toalettvanor. Undvik att vänta för länge när du känner dig kissnödig. Det är inte heller bra att kissa ”i förebyggande syfte”.
 • Drick lagom mycket. Du ska helst kissa en till två liter per dygn. Om du har stora besvär kan det vara bra att undvika vätskedrivande drycker som kaffe och te.
 • I vissa fall kan man bli hjälpt av en så kallad kontinensbåge, som trycker urinröret framåt uppåt.

När kan Min Doktor hjälpa?

Tyvärr har Min Doktor inte möjlighet att utreda inkontinens. Vänd dig till din vårdcentral.

Trygg vård när du behöver det

0 kr
 • BankID för säker inloggning
 • Snabbt svar dygnet runt
 • Konsultation och behandling
 • Öppet alla dagar året om
 • Frikort gäller
Sök vård

Så funkar det

1.

Svara på frågor om dina besvär

Du beskriver dina besvär genom att svara på frågor om dina symptom och i vissa fall skicka in bilder som du tar med mobilen.

2.

Prata med din läkare

Vi använder mess, telefon eller video – allt efter behov för att läkaren ska förstå dig och dina besvär rätt.

3.

Få diagnos och behandling

Vi ställer diagnos och hjälper dig med lämplig behandling. Vid behov hämtas medicin ut på valfritt apotek.
Gå vidareSå funkar det

Så funkar det