Hem > Hälsa och sjukdomar > Kvinnors hälsa > Inkontinens

Inkontinens

Urininkontinens hos kvinnor är mycket vanligt. Var tredje kvinna får någon gång i livet problem med inkontinens. Problemen är ofta relaterade till barnafödande, men kan också bero på hög ålder eller bakomliggande sjukdomar. I de flesta fall går det att träna bort besvären med hjälp av enkla övningar.

Öppet alla dagar, dygnet runt.

Symptom vid inkontinens

Man brukar dela in inkontinens i tre olika varianter – ansträngningsinkontinens, trängningsinkontinens och blandinkontinens.

När du har ansträngningsinkontinens kan det vara svårt att hålla tätt när du till exempel hostar eller hoppar. Plötsliga rörelser som belastar musklerna kan leda till läckage.

Trängningsinkontinens innebär istället att man kan ha svårt att hinna till toaletten. Kissnödighetskänslan kommer då ofta plötsligt och oväntat.

Ibland kan man ha en blandning av båda sorterna, vilket kallas blandinkontinens.

Behandling

Behandlingen ser olika ut beroende på om du har ansträngningsinkontinens eller trängningsinkontinens.

Vid ansträngningsinkontinens behöver du ofta öva upp muskulaturen i bäckenbotten. Detta görs med hjälp av regelbundna knipövningar. En sjukgymnast kan hjälpa dig med ett träningsschema.

Om du har stora problem med ansträngningsinkontinens, kan en operation bli aktuell. Då opererar man in ett tunt band som stöttar urinröret. De flesta brukar få god och långvarig effekt av ett sådant ingrepp.

Om du istället har trängningsinkontinens, kan du behöva träna upp blåsan för att förlänga tiden mellan toalettbesöken.

Ibland kan det bli aktuellt att ta blåslugnande preparat. Det brukar göra att du inte behöver kissa lika ofta.

Lokal östrogenbehandling i slidan brukar fungera bra både vid trängnings- och ansträngningsinkontinens.

Sök vård

  • Öppet dygnet runt

  • Kort väntetid

  • Kostnadsfritt för barn

  • 95% patientnöjdhet

  • Vård i appen och på webben

★★★★★

4.8 av 5 i betyg på App Store

Sök vård

Vad kan jag göra själv?

  • Var noga med dina toalettvanor. Undvik att vänta för länge när du känner dig kissnödig. Det är inte heller bra att kissa ”i förebyggande syfte”.

  • Drick lagom mycket. Du ska helst kissa 1 till 2 liter per dygn. Om du har stora besvär, kan det vara bra att undvika vätskedrivande drycker som kaffe och te.

  • I vissa fall kan man bli hjälpt av en så kallad kontinensbåge, som trycker urinröret framåt uppåt.

När kan Min Doktor hjälpa?

Tyvärr har Min Doktor inte möjlighet att utreda inkontinens. Vänd dig till din vårdcentral.

Publicerad:

2022-03-08

Senast uppdaterad:

2022-08-05