Av: Min Doktor, 2022-01-24

Tuggade du Jenka eller Shake på rasten?

Förstod du referensen ovan? Då är du sannolikt 30 år eller äldre, vilket betyder att det är dags att fylla på ditt grundskydd om du inte redan har gjort det.

Det nationella vaccinationsprogrammet i Sverige består av skydd mot bland annat difteri, stelkramp, kikhosta, polio, pneumokocker, mässling, påssjuka och röda hund. Programmet ger ett fullgott skydd mot mässling, påssjuka och röda hund, men skyddet mot difteri, stelkramp och kikhosta måste fyllas på vart 20:e år. 

– Tyvärr är kunskapen låg kring att grundskyddet behöver fyllas på med jämna mellanrum. Under vår uppväxt sköter barnhälsovården och elevhälsan detta åt oss, men efter skoltiden behöver man själv komma ihåg att fylla på vissa av sina vaccinationer, säger Lina Jägfalk, legitimerad sjuksköterska med specialkompetens kring vacciner hos Min Doktor.

I Sverige kan vissa ha fyllt på sitt grundskydd i samband med en sårskada, om man gjorde lumpen före 1990 eller i samband med med en resa. Men om detta inte stämmer in på dig och du är 30 år eller äldre, är det dags för påfyllnadsdos.

– Påfyllnadsdosen består av en spruta som ger skydd mot difteri, stelkramp och kikhosta. Även om du för länge sedan passerat 30 år och har missat att fylla på ditt grundskydd, är det viktigt att du gör det nu. Efter en dos är du skyddad igen, säger Lina Jägfalk.

Vaccinera dig hos Min Doktor

Du kan fylla på ditt grundskydd genom att besöka någon av Min Doktors vård- och vaccinationsmottagningar. Vi har drop-in och ingen tidsbokning krävs. 

Du kan också kostnadsfritt chatta med våra vaccinationssjuksköterskor inför ditt besök, för att få råd eller om du har frågor. 

Faktagranskad av:

Lina Jägfalk, legitimerad sjuksköterska med specialkompetens kring vacciner

Dela artikeln: